InfrastrukturaCIOPolecane tematy

Equinix: Zapewniamy możliwość połączenia każdej firmy z całym światem usług chmurowych, w dowolnej architekturze, od zaraz

Executive ViewPoint

Z Robertem Buszem, dyrektorem zarządzającym Equinix w Polsce, rozmawiamy o możliwościach globalnej infrastruktury Equinix oraz usługi Equinix Cloud Exchange Fabric, znaczeniu polskich centrów danych, współpracy z lokalnymi partnerami i największymi dostawcami usług chmury obliczeniowej, a także o rozwoju rynku centrów danych w Polsce i wadze usług chmurowych dla rozwoju biznesu polskich firm.

Equinix: Zapewniamy możliwość połączenia każdej firmy z całym światem usług chmurowych, w dowolnej architekturze, od zaraz

Budowanie infrastruktury opartej na połączeniu wielu środowisk chmury obliczeniowej wspieramy w sposób całościowy. Chociaż sami nie świadczymy usług chmurowych, to klientom zapewniamy pełne wsparcie w zakresie migracji biznesu do chmury. Obok infrastruktury dostępnej w ramach globalnego ekosystemu Equinix – we współpracy z globalnymi i lokalnymi partnerami – świadczymy wiele usług związanych z przygotowaniem takich rozwiązań. Pracujemy np. bezpośrednio z architektami rozwiązań i inżynierami reprezentującymi poszczególnych dostawców usług cloud computing.

W Polsce Equinix ma obecnie trzy własne centra danych. Jaka jest ich rola w ramach Państwa globalnej infrastruktury?

Nasze centra danych zlokalizowane w Polsce odgrywają istotną rolę w globalnej infrastrukturze Equinix. Dzięki nim klienci z regionu Europy Środkowo-Wschodniej zyskują dostęp do jednolitego ekosystemu bezpośrednio połączonych ze sobą centrów danych Equinix. Jest to o tyle istotne, że za pośrednictwem naszej globalnej platformy klienci mają możliwość łatwego komunikowania się ze swoimi odbiorcami lub dostawcami i wszystkimi innymi klientami Equinix na świecie, niezależnie od regionu. W ten sposób zapewniamy m.in. dostęp do infrastruktury praktycznie wszystkich dostawców usług chmurowych na świecie. Klienci zyskują łatwy, bezpośredni dostęp do globalnej infrastruktury chmurowej przy zachowaniu najwyższych parametrów komunikacji, niezależnie od tego, czy usługi chmurowe są im potrzebne w Polsce czy w dowolnym innym rejonie. Działające w naszym kraju centra danych Equinix są więc dla polskich firm swego rodzaju oknem na świat usług chmurowych.

Jakiego rodzaju usługi są dostępne za pośrednictwem polskich centrów danych Equinix?

W Polsce dysponujemy obecnie wszystkimi najważniejszymi komponentami globalnej platformy usług Equinix. Jednym z fundamentów tego ekosystemu jest Equinix Cloud Exchange Fabric – ECX Fabric. Jest to system, który z każdego z naszych centrów danych pozwala podłączyć się do dowolnego regionu chmurowego na świecie. Platforma ECX Fabric umożliwia korzystanie z usług chmur publicznych i prywatnych. Pozwala też na budowanie środowiska hybrydowego czy multicloud. Jest to bardzo elastyczne rozwiązanie o ogromnych możliwościach, niezbędne wszystkim organizacjom, które myślą o migracji do chmury czy rozwoju biznesu na bazie usług cloud computing.

Duże znaczenie ma tu także fakt, że dysponujemy bardzo rozbudowanym systemem punktów wymiany ruchu sieciowego. Węzeł Equinix Internet Exchange Warsaw – wcześniej znany jako PLIX – jest jednym z największych w Europie i – obok platformy ECX Fabric – tworzy jeden z filarów naszego ekosystemu w Polsce. Equinix współpracuje z największymi światowymi dostawcami usług cloud computing, takimi jak Amazon Web Services, Microsoft i Oracle, również w zakresie kolokacji. Giganci rynku chmury obliczeniowej w wielu przypadkach korzystają z naszych usług na potrzeby lokowania własnej infrastruktury bliżej klientów. Takie usługi są także dostępne w ramach naszych centrów danych w Polsce.

Skoro mowa o globalnych dostawcach usług cloud computing, to dlaczego decydują się oni na uruchamianie lokalnych regionów chmurowych właśnie w Polsce?

Na pewno duże znaczenie ma pozycja gospodarcza Polski, a także prognozy dotyczące rozwoju rynku usług chmurowych w naszym kraju i w całym regionie. Uruchamianie lokalnych regionów jest bardzo istotne dla funkcjonowania i użyteczności usług w tym zakresie. Fizyczna odległość użytkownika od infrastruktury chmurowej wpływa bowiem na czas transmisji danych i jej opóźnienia. Aspekt ten ma obecnie coraz większe znaczenie biznesowe. Do środowisk chmurowych przenoszone są systemy, dla których dopuszczalne opóźnienia sięgają już nie milisekund, ale nanosekund. Tego rodzaju parametry transmisji można zapewnić jedynie w ramach jednego regionu chmury obliczeniowej. Może to mieć np. ogromny wpływ na funkcjonowanie operatorskich systemów billingowych przetwarzających znaczące wolumeny danych.

Nasze centra danych zlokalizowane w Polsce odgrywają istotną rolę w globalnej infrastrukturze Equinix. Dzięki nim klienci z regionu Europy Środkowo-Wschodniej zyskują dostęp do jednolitego ekosystemu bezpośrednio połączonych ze sobą centrów danych Equinix. Jest to o tyle istotne, że za pośrednictwem naszej globalnej platformy klienci mają możliwość łatwego komunikowania się ze swoimi odbiorcami lub dostawcami i wszystkimi innymi klientami Equinix na świecie, niezależnie od regionu. W ten sposób zapewniamy m.in. dostęp do infrastruktury praktycznie wszystkich dostawców usług chmurowych na świecie.

Tu właśnie świetnie sprawdza się nasza oferta, zarówno jeśli chodzi o kolokację, jak i usługi dla klientów potrzebujących sprawnej komunikacji z infrastrukturą chmurową. Jesteśmy bowiem w stanie zapewnić stabilną i bezpieczną transmisję o parametrach, które umożliwiają skrócenie czasu reakcji infrastruktury chmurowej. Co ważne, globalna infrastruktura ECX Fabric opiera się na koncepcji sieci definiowanej programowo. Dzięki temu, za pośrednictwem dedykowanej, dodatkowej warstwy aplikacyjnej, jesteśmy w stanie optymalizować ruch pomiędzy poszczególnymi centrami danych, środowiskami chmury obliczeniowej czy infrastrukturą klientów. Wiele firm dzięki takim możliwościom optymalizuje funkcjonowanie posiadanych środowisk multicloud.

Mówi się, że to właśnie model multicloud będzie prawdziwą przyszłością chmury obliczeniowej. W jakim zakresie Equinix wspiera budowanie takich środowisk?

Rzeczywiście, jak wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie Equinix, prawie połowa decydentów IT na całym świecie planuje przejście na architekturę wielochmurową.Budowanie infrastruktury opartej na połączeniu wielu środowisk chmury obliczeniowej wspieramy w sposób całościowy. Chociaż sami nie świadczymy usług chmurowych, to klientom zapewniamy pełne wsparcie w zakresie migracji biznesu do chmury. Obok infrastruktury dostępnej w ramach globalnego ekosystemu Equinix – we współpracy z globalnymi i lokalnymi partnerami – świadczymy wiele usług związanych z przygotowaniem takich rozwiązań. Pracujemy np. bezpośrednio z architektami rozwiązań i inżynierami reprezentującymi poszczególnych dostawców usług cloud computing. Dzięki temu możemy dostarczyć kompletne rozwiązanie, nie tylko na bazie naszej infrastruktury, lecz także wskazanych przez klientów dostawców usług chmurowych.

W jakim zakresie będą Państwo rozwijać infrastrukturę w Polsce?

Nasze plany rozwoju zostały precyzyjnie określone w perspektywie 5 lat i zakładają m.in. sukcesywny rozwój infrastruktury w Polsce i regionie, w tym również modernizację istniejących centrów danych. Na pewno będziemy rozbudowywać – uruchomione w I kwartale 2020 roku – centrum danych WA3. Po sfinalizowaniu inwestycji, będzie ono oferowało ok. 1200 szaf serwerowych i ponad 3500 m2 powierzchni kolokacyjnej.

Rozbudowują Państwo też sieć partnerską…

Sukcesywnie zwiększamy naszą sieć partnerów w Polsce. Liczymy na firmy, które mają doświadczenie w obszarze rozwiązań chmurowych oraz klientów planujących taki kierunek cyfrowej transformacji. Chętnie współpracujemy z tymi firmami, które są w stanie budować kompleksowe rozwiązania na bazie naszej platformy i usług chmurowych oferowanych przez globalnych dostawców. Lokalni partnerzy nie tylko odpowiadają za budowanie nowych ekosystemów – w oparciu o nasze centra danych, platformę ECX Fabric oraz rozwiązania chmurowe globalnych dostawców – lecz także bezpośrednio wspierają klientów w zrozumieniu możliwości dostępnych rozwiązań i poszukiwaniu obszarów ich zastosowania.

Niedawno podpisaliśmy umowę partnerską z – należącą do Grupy EIP – firmą MAIN Data Center. Wspólnie budujemy całościowe środowiska, wykorzystując rozwiązania hybrydowe. Jako nasz partner, MAIN Data Center przejmuje na siebie część obowiązków związanych m.in. z zapewnieniem możliwości przetwarzania danych na brzegu sieci, co świetnie uzupełnia usługi oferowane przez największych graczy chmurowych. Zespół MAIN Data Center zapewnia również dodatkową wartość i wsparcie merytoryczne w zakresie projektów realizowanych w oparciu o nasz ekosystem.

Jak ocenia Pan dynamikę rozwoju polskiego rynku centrów danych?

Nadchodzące lata z pewnością będą bardzo ciekawe dla polskiego rynku centrów danych, m.in. ze względu na zapowiedziane inwestycje firm Google i Microsoft. Jednocześnie obserwujemy stały wzrost potrzeb polskich firm i organizacji w zakresie usług chmurowych i mocy obliczeniowej. Jak wynika z przywołanego już wcześniej badania, aż 65% polskich decydentów IT planuje w przyszłości przenieść więcej funkcji IT do chmury. Aby obsłużyć tego typu rosnący popyt, w Polsce muszą powstać zupełnie nowe centra danych – odpowiednio wyskalowane i dostosowane architekturą do potrzeb dostawców usług chmurowych. Obecnie takich ośrodków przetwarzania nie ma w Polsce zbyt wiele. Naturalnym priorytetem Equinix jest więc dalszy rozwój – zapowiedziane już inwestycje mają na celu spełnianie wymagań największych światowych dostawców usług chmury obliczeniowej, ale też ich klientów.

Czy model chmury obliczeniowej faktycznie jest już postrzegany w kategoriach czynnika umożliwiającego rozwój biznesu?

Z pewnością tak. Jednym z kluczowych czynników wpływających na możliwość budowania przewagi konkurencyjnej jest posiadanie strategii rozwoju biznesu, która uwzględnia możliwości nowych technologii, zwłaszcza tych typowych dla modelu chmury obliczeniowej: elastyczności, skalowalności, dostępności i bezpieczeństwa. Należy jednak wziąć pod uwagę, że obecnie tylko OVHcloud ma w Polsce lokalny region własnej platformy chmurowej. W tej formie nie mamy jeszcze dostępu do usług żadnego z największych operatorów cloud computingu. Myślę, że polskie firmy czekają na moment, kiedy te regiony faktycznie powstaną. Nie bez znaczenia jest tu także inicjatywa Operatora Chmury Krajowej, który łączy sektor komercyjny i rządowy. Współpraca Operatora z koncernami Google i Microsoft może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania modelem chmury po stronie biznesu należącego do Skarbu Państwa w modelu hybrydowym i multicloud.

W świecie powszechnego wykorzystania chmury obliczeniowej oferowanej przez wielu dostawców kluczowa stanie się możliwość zapewnienia integralności infrastruktury IT opartej na zasobach dostarczanych w modelu multicloud. Rozwiązania, które pozwolą na zbudowanie koherentnych połączeń ze wszystkimi dostawcami wykorzystywanych usług chmurowych – i zapewnią obsługę znacznych wolumenów, mocno zmieniających się w czasie danych – nabiorą dużego znaczenia biznesowego. Takie rozwiązania już dziś zapewnia Equinix. Stają się one tym istotniejsze, że nie tylko umożliwiają lokalnym firmom korzystanie równocześnie z usług cloud computing oferowanych przez kilku dostawców, lecz także pozwalają tym samym firmom skutecznie funkcjonować na skalę globalną. Powiedziałbym, że już dziś zapewniamy możliwość połączenia każdej firmy z całym światem usług chmurowych w dowolnej architekturze i od zaraz. Nasze technologie, kompetencje i współpraca z dużymi dostawcami dają zaś pewność sprawnego przebiegu tego procesu.

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2020. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2020

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *