InfrastrukturaRynek

Fujitsu wprowadza na polski rynek platformę HCI jako usługę rozliczaną w elastycznym modelu kosztowym

Już niebawem polskie firmy będą mogły wykorzystać rozwiązania hiperkonwergentne Fujitsu na potrzeby uruchomienia infrastruktury datacenter lub chmury obliczeniowej w oparciu o model rozliczania opłat uzależniony od faktycznego wykorzystania zasobów.

Fujitsu wprowadza na polski rynek platformę HCI jako usługę rozliczaną w elastycznym modelu kosztowym

Wedle zapowiedzi, nowa usługa Fujitsu łaczy tradycyjny model instalacji sprzętu w firmowym centrum danych z usługami serwisowymi producenta i dostępem do oprogramowania wirtualizacyjnego przy zachowaniu modelu kosztowego typowego m.in. dla usług chmurowych. “Dzięki takiemu podejściu, klienci będą mogli korzystać z rozwiązania, mając pełną kontrolę nad swoimi danymi, bez udostępniania danych podmiotom trzecim, ale przy zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa. Rozwiązanie jest skalowalne pod konkretne potrzeby danej organizacji” – przekonują przedstawiciele Fujitsu.

Na nową usługę składa się m.in. w pełni funkcjonalna platforma data center oparta na wykorzystujących architekturę x86 rozwiązaniach serwerowych Fujitsu i odpowiednio wyskalowanych pamięciach masowych, a także – kompletne oprogramowanie do wirtualizacji zasobów dyskowych oraz serwerów. Co więcej, architektura rozwiązania ma zapewniać możliwość elastycznej rozbudowy zasobów w całym okresie użytkowania platformy.

Model finansowania usługi zakłada naliczanie opłaty miesięcznej uwzględniającej koszty stałe oraz zmienną opłatę, której wysokość jest zależna od rzeczywistego wykorzystania zasobów – z automatyczną kalkulacją kosztów z dokładnością do jednej godziny pracy maszyny wirtualnej lub zajętości przestrzeni dyskowej. Zdaniem przedstawicieli Fujitsu, takie podejście zapewnia klientom możliwość wykorzystania zasobów infrastruktury hiperkonwergentnej bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów inwestycji oraz ryzyka przeskalowania infrastruktury.

Oferowana w elastycznym modelu usługa wykorzystuje rozwiązania firm Fujitsu, Vmware, Nutanix oraz Microsoft. Z oficjalnych informacji wynika, że nowe rozwiązanie zostało skonstruowane w odpowiedzi na potrzeby polskich przedsiębiorstw i już jest dostępne na rynku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *