InfrastrukturaSztuczna inteligencjaRynek

GenAI i nowe perspektywy dla firm telekomunikacyjnych

Według prognoz Fortune Business Insights, do końca bieżącego roku światowy rynek Gen AI osiągnie wartość 67,18 mld USD, a do 2032 roku wartość ta wzrosnąć ma do 967,65 mld USD, z roczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą 39,6%. Wzrost popularności Generative AI nie byłby możliwy bez zaawansowanych modeli językowych, takich jak Large Language Models (LLM). Dla firm telekomunikacyjnych, które dysponują rozbudowaną infrastrukturą sieciową umożliwiającą efektywne zarządzanie tymi zaawansowanymi modelami, taki obrót spraw stwarza nowe możliwości.

GenAI i nowe perspektywy dla firm telekomunikacyjnych

Korzystając z wysokiej przepustowości i minimalnych opóźnień, firmy telekomunikacyjne mogą sprawnie zarządzać zasobami potrzebnymi do obsługi zaawansowanych LLM, które są kluczowe dla aplikacji wymagających błyskawicznych odpowiedzi. Ponadto, ich doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą IT i świadczeniu usług chmurowych dla przedsiębiorstw umożliwia im oferowanie LLM jako usługi (LLM-as-a-Service), co otwiera nowe możliwości finansowe i zwiększa wartość dla klientów biznesowych. Zwiększonego popytu na kompleksowe modele językowe można spodziewać się szczególnie ze strony przedsiębiorstw, startupów, uniwersytetów i administracji publicznej, których nie stać zwykle na samodzielne zbudowanie niezbędnej infrastruktury obliczeniowej.

Kluczowe wyzwania dla Gen AI w telekomunikacji

Rola Gen AI jako integralnej części usług brzegowych firm telekomunikacyjnych, stanie się coraz bardziej istotna, ponieważ użytkownicy będą potrzebować niemal natychmiastowych odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Dlatego dla firm telekomunikacyjnych, które poszukują nowych źródeł przychodów, rozwijanie infrastruktury brzegowej do obsługi specjalistycznych systemów Gen AI prezentuje się jako obiecujący kierunek. Według szacunków Bloomberg Intelligence, wartość rynku infrastruktury jako usługi (infrastructure-as-a-service) Gen AI, wykorzystywanej do szkolenia LLM, może osiągnąć nawet 247 mld USD do 2032 roku.

“Jednakże firmy te muszą zachować ostrożność wobec wyzwań związanych z architekturami rozproszonymi, które mogą zwiększać potencjalną powierzchnię ataku. Solidne i skalowalne rozwiązania bezpieczeństwa są niezbędne do ochrony przed wyciekami danych i zapewnienia ochrony informacji umożliwiających identyfikację. W tym kontekście niezwykle ważne jest również zabezpieczenie aplikacji i interfejsów API przed technikami ruchu bocznego, które mogą umożliwić przejęcie kontroli nad połączonymi systemami” – wskazuje Bartłomiej Anszperger, Solution Engineering Manager F5 w Polsce.

Aby pomóc w podniesieniu świadomości w tym zakresie, Fundacja Open Source na rzecz Bezpieczeństwa Aplikacji (OWASP) rozpoczęła niedawno projekt edukacyjny, który ma na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa podczas wdrażania i zarządzania LLM.

Firmy będą musiały także stawić czoła wyzwaniom, takim jak zarządzanie wirtualnymi społecznościami użytkowników AI, obciążenie procesorów graficznych i ogólny wpływ AI na infrastrukturę sieciową i środowisko, co podkreśla potrzebę nowych strategii na złagodzenie tych problemów. Obawy dotyczące praw autorskich, bezpieczeństwa, a także wpływu AI na środowisko sprawiają, że wiele osób szuka dalszego bezpieczeństwa i kontroli nad danymi. Firmy będą potrzebować nowych sposobów na złagodzenie przewidywanego obciążenia procesorów graficznych. Wszystkie te czynniki wpłyną na ogólny całkowity koszt posiadania infrastruktury AI.

Dzięki posiadaniu rozbudowanej infrastruktury krajowej oraz oferty biznesowej B2B, firmy telekomunikacyjne stanowią naturalny wybór jako dostawcy sztucznej inteligencji jako usługi (AI-as-a-service). Jednak rozwój Gen AI wymaga nowego podejścia do zarządzania infrastrukturą w wielu lokalizacjach, w tym licznych węzłach brzegowych. W odpowiedzi na te potrzeby, firmy takie jak F5 oferują innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają sektorowi telekomunikacyjnemu skuteczne wdrażanie i zabezpieczanie zaawansowanych systemów Gen AI.

“Jeżeli firmy telekomunikacyjne podejdą do wyzwań z odpowiednim przygotowaniem, wykorzystując skalowalne i solidne rozwiązania bezpieczeństwa, mają szansę stać się zaufanymi dostawcami usług LLM, dostosowanych do specyficznych wymagań poszczególnych branż i rynków krajowych. Te, które osiągną ten cel, zyskają znaczącą przewagę konkurencyjną, umacniając swoją pozycję na rynku w nadchodzących latach” – podsumowuje Bartłomiej Anszperger.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *