Sztuczna inteligencjaInfrastrukturaBranża ITPolecane tematy

Generatywna AI zwiększa wyzwania związane z cyberodpornością telekomów

Według raportu “Top 10 risks in telecommunications 2024”, przygotowanego przez EY, zapewnienie cyberodporności stanowi największe wyzwanie dla firm telekomunikacyjnych, a generatywna sztuczna inteligencja wystawia na próbę istniejące strategie zarządzania danymi. Zdecydowana większość badanych (68%) uważa, że nie robi wystarczająco dużo, aby zapobiec niezamierzonym skutkom wykorzystania Gen AI. Z kolei 74% respondentów twierdzi, że musi zacząć działać intensywniej, aby zapobiec wykorzystaniu tej technologii do przeprowadzania cyberataków.

Generatywna AI zwiększa wyzwania związane z cyberodpornością telekomów

Jak wynika z raportu, zdaniem 53% operatorów telekomunikacyjnych koszt naruszenia zasad cyberbezpieczeństwa w ich organizacji przekroczy w 2023 roku 3 mln USD (rok wcześniej uważało tak 40%). Rosnąca liczba zagrożeń to nie jedyne zmartwienie branży telekomunikacyjnej – rozwój AI wpływa też na tak ważne obszary, jak prywatność i etyka. Zdaniem 78% ankietowanych, biznes powinien bardziej skupić się na tych kwestiach, co oznaczałoby m.in. lepszą ochronę danych osobowych i ograniczanie ich gromadzenia.

Co jednak ważne, przedmiotem debaty nie jest pytanie o zasadność wykorzystania technologii AI, gdyż branża telco zdaje sobie sprawę, że nie ma od niej odwrotu.

“Sztuczna inteligencja stała się obiecującym narzędziem upraszczającym i optymalizującym wiele zadań, zwłaszcza w zakresie poprawy obsługi klienta. Wiodący operatorzy już teraz wykorzystują AI, aby zachować swoją konkurencyjność i zwiększyć efektywność działań. Jednak w wyścigu o pozycję lidera nie można zapominać o sprawach podstawowych, takich jak kwestie etyczne dotyczące sposobu funkcjonowania sztucznej inteligencji. Ważne, aby nie generowała ona fałszywych informacji oraz by w odpowiedni sposób chroniła dane wrażliwe” – komentuje Mateusz Mazur, partner EY, lider zespołów Cloud Enablement oraz IT Advisory.

Przyciąganie talentów i rozwój nowych modeli biznesowych

Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem i AI to nie jedyne ryzyka, jakim musi stawić czoło sektor telekomunikacyjny. Na liście dziesięciu największych zagrożeń znalazło się również – na trzecim miejscu – niewystarczające zarządzanie talentami i umiejętnościami pracowników. Jednak i na to ryzyko duży wpływ ma sztuczna inteligencja – jej rozwój wymusza większe zapotrzebowanie na talenty cyfrowe, których brakuje. Z drugiej strony ponad połowa pracodawców z branży telekomunikacyjnej (55%) zamroziła zatrudnienie – to prawie dwukrotnie więcej niż we wszystkich pozostałych sektorach (28%).

Kolejnym wyzwaniem jest skuteczne wykorzystywanie nowych modeli biznesowych, w tym usług B2B, takich jak internet rzeczy (IoT). Firmom telekomunikacyjnym brakuje wiarygodności w roli doradców cyfrowych. Z badania EY wynika, że co prawda 53% dużych przedsiębiorstw postrzega operatorów jako ekspertów w dziedzinie IoT, to zaledwie 22% uważa ich również za specjalistów w obszarze transformacji cyfrowej. W efekcie sektor telco ma trudności w sprzedaży dodatkowych usług doradczych lub związanych z oprogramowaniem dla firm.

10 największych globalnych zagrożeń sektora telco w 2024 roku

  1. Niedocenianie zmieniających się wymogów w zakresie prywatności, bezpieczeństwa i zaufania.
  2. Niewystarczająca reakcja na potrzeby klientów podczas kryzysu związanego z kosztami życia.
  3. Nieodpowiednie zarządzanie talentami i umiejętnościami pracowników.
  4. Słabe zarządzanie programem zrównoważonego rozwoju.
  5. Niewykorzystywanie nowych modeli biznesowych.
  6. Nieodpowiednia jakość sieci i propozycja wartości dla klientów.
  7. Brak poprawy kultury i sposobów pracy.
  8. Nieskuteczne zaangażowanie w zewnętrzne ekosystemy.
  9. Niemożność dostosowania się do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego.
  10. Brak maksymalizacji wartości aktywów infrastrukturalnych.

Konsumenci szukają lepszych ofert

Zeszłoroczny lider na liście największych ryzyk, czyli właściwa reakcja na potrzeby konsumentów w związku z rosnącymi kosztami życia, tym razem znalazł się na drugim miejscu. Tym samym nadal pozostaje jednym z największych wyzwań dla całej branży. Podczas gdy 16% konsumentów aktywnie zmniejsza swoje wydatki na łączność stacjonarną i mobilną, aż 60% ankietowanych przyznało, że z uwagi na wysokie koszty utrzymania wyszukują najbardziej atrakcyjne oferty. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z porównywarek cen lub proszących znajomych i rodzinę o rekomendację wzrósł z 19% (w 2022 roku) do 30% w roku 2023.

Z badania EY wynika również, że tylko jedna trzecia gospodarstw domowych uważa, że operatorzy telekomunikacyjni okazali im wsparcie i zrozumienie w czasie kryzysu związanego z rosnącymi kosztami życia. Natomiast zdaniem trzech czwartych respondentów, dostawcy usług szerokopasmowych powinni oferować więcej gwarancji stałych cen, a prawie połowa (49%) uznała wyjaśnienia dotyczące zmian cen za trudne do zrozumienia. Te zjawiska są dostrzegalne zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej. Z kolei na rynku polskim, odczucia te były wytłumione ze względu na jedne z najniższych stawek za usługi telekomunikacyjne w Europie, które były efektem walki cenowej w ubiegłych latach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *