CDOPolecane tematy

HPE: Istotą cyfrowej transformacji jest tworzenie nowych sposobów działania i modeli biznesu

Możliwości dostępnych dziś rozwiązań IT sięgają dalej niż zapewnienie wsparcia dla istniejących procesów i modeli biznesowych. Istotą cyfrowej transformacji całego biznesu powinno być wykorzystanie technologii IT na etapie planowania rozwoju biznesu, a także nowych produktów i usług. Niezbędnym do tego elementom poświęcona była marcowa konferencja HPE Discover More.

HPE: Istotą cyfrowej transformacji jest tworzenie nowych sposobów działania i modeli biznesu

Skala interakcji ludzi i technologii stale rośnie. W ślad za tym zwiększa się stopień integracji różnego rodzaju systemów i środowisk informatycznych. Dla użytkowników biznesowych generowane i przetwarzane w takiej rzeczywistości dane stają się coraz częściej podstawą do podejmowania decyzji o różnym znaczeniu dla prowadzonej działalności. Co więcej, umiejętne wykorzystanie możliwości technologii IT nie tylko wspiera, ale często wręcz warunkuje powodzenie projektów mających na celu rozwój biznesu. „Mamy dziś do czynienia z szybszymi niż kiedykolwiek wcześniej zmianami otaczającego nas świata, a także z lawinowo rosnącą ilością danych, które mogą znaleźć zastosowanie w wielu obszarach naszego życia. W takich realiach niezbędne jest zapewnienie integracji środowisk lokalnych i chmurowych, a także wdrożenia inteligentnych, bezpiecznych oraz wysoce usieciowionych rozwiązań pozwalających wykorzystać wszystkie dostępne dane. Wierzymy, że firma przyszłości będzie czerpać z koncepcji przetwarzania brzegowego, modelu chmury obliczeniowej oraz procesów biznesowych opartych na danych. Jako HPE wspieramy wszystkie te elementy” – mówi Antonio Neri, prezes i dyrektor generalny Hewlett Packard Enterprise. „Zdajemy sobie sprawę, że cyfrowa transformacja biznesu jest procesem indywidualnym dla każdej organizacji. W efekcie każda firma ma inne potrzeby. W HPE za cel stawiamy sobie wspieranie naszych klientów na dowolnym etapie realizacji transformacji cyfrowej – tak, aby mogli oni działać sprawniej i bardziej efektywnie” – dodaje. Jednocześnie, wobec coraz bardziej powszechnej presji na automatyzację procesów biznesowych oraz podejmowanie wszelkiego rodzaju decyzji w oparciu o jak najbardziej aktualne dane, niezbędne są zmiany architektury firmowych środowisk IT.

HPE: Istotą cyfrowej transformacji jest tworzenie nowych sposobów działania i modeli biznesu

Chmura obliczeniowa to nowe doświadczenie w korzystaniu z zasobów IT. Pozwala bowiem szybko realizować projekty biznesowe praktycznie nie dotykając infrastruktury IT. Biznes oczekuje dziś doświadczeń znanych z chmury publicznej także w odniesieniu do własnych środowisk IT. Jeśli potrzebna jest infrastruktura, to powinna być dostępna momentalnie – chmura to sposób, w jaki podchodzimy do aplikacji, do danych i do działania biznesu
Michał Zajączkowski, dyrektor generalny Hewlett Packard Enterprise w Polsce

Miejsce wielkich, scentralizowanych centrów danych zajmować będą mniejsze, bardziej efektywne wyspecjalizowane ośrodki przetwarzania łączące zasoby lokalne i chmurowe. Aktualna strategia HPE jest skupiona właśnie na zapewnieniu wsparcia dla wdrażania tego rodzaju hybrydowych środowisk IT. Jednym z jej filarów jest podejście zakładające przetwarzanie danych jak najbliżej ich źródła. Model edge computing ma ułatwiać wykorzystanie wniosków z napływających do firmy danych w procesach decyzyjnych i to bez potrzeby rozbudowy infrastruktury sieciowej oraz opóźnień wynikających z konieczności przesyłania ogromnych ilości danych do centrum danych. „Firmy operują dziś na ogromnych ilościach danych. Tym, co zmieniło się w ostatnich latach jest jednak miejsce, w którym te dane są analizowane. Z analiz firmy Gartner wynika, że w przyszłości 75% danych w ogóle nie trafi do serwerowni. Gromadząc i przetwarzając dane bliżej ich źródła, możemy zwiększyć szybkość dostępu do wartościowych informacji i możliwość ich wykorzystania w działaniu, eliminując jednocześnie konieczność przesyłania ogromnych ilości danych do centrum danych” – twierdzi Michał Zajączkowski, dyrektor generalny Hewlett Packard Enterprise w Polsce. Według niego, w tym kontekście duże znaczenie mają postępujące zmiany dotyczące architektury systemów IT. „Przyszłością staje się brzeg sieci, a koniecznością – dobre zbalansowanie tego, co przetwarzamy na skraju sieci, a co w centrum danych. Dzięki temu realne jest optymalne wykorzystanie potencjału danych” – podkreśla Michał Zajączkowski.

Dane w centrum uwagi

Sprawna obsługa zróżnicowanych danych staje się nadrzędnym celem rozwoju wielu środowisk IT. Odpowiedzią na tego typu wyzwania ma być m.in. koncepcja inteligentnej platformy danych. „Aby w pełni wykorzystać potencjał danych biznesowych, nowoczesne przedsiębiorstwa potrzebują przemyślanej strategii przetwarzania danych oraz inteligentnych rozwiązań. Automatyzacja jest kluczem do efektywnego zarządzania danymi w obliczu wykładniczego wzrostu ich ilości” – podkreśla Martin Moser, dyrektor działu Hybrid IT w HPE, odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowego Wschodu oraz Afryki.

W praktyce, platforma skutecznie wspierająca przetwarzanie danych biznesowych powinna uwzględniać kluczowe wymagania stawiane dzisiejszym środowiskom IT i skupiać w sobie technologie pozwalające na zapewnienie najwyższej dostępności oraz szybkości dostępu do informacji oraz rozwiązania pozwalające automatyzować obsługę danych, czy prognozować i zapobiegać występowaniu awarii. Aby zapewnić najwyższą skalowalność oraz możliwość kształtowania ilości zasobów dostępnych dla aplikacji i procesów przetwarzania danych, platforma taka powinna również bazować na hybrydowym podejściu do infrastruktury IT. Zdaniem przedstawicieli HPE świetnie sprawdzają się tu rozwiązania komponowalne. „Systemy takie są zoptymalizowane pod kątem efektywnej obsługi różnych rodzajów obciążeń. Zapewniają dowolną skalowalność i swobodę w zakresie wykorzystywania zasobów chmurowych. Działanie nowoczesnej infrastruktury wspierają też systemy analityczne HPE, które pozwalają przewidywać potrzeby względem infrastruktury i umożliwiają bardzo sprawne gospodarowanie zasobami w czasie rzeczywistym” – podkreśla Martin Moser.

Technologie na miarę cyfrowych zmian

Strategia HPE w obszarze cyfrowej transformacji koncentruje się na obszarach dotyczących: technologii; ludzi i procesów; modeli biznesowych oraz strategii finansowania. „W HPE chcemy podpowiadać klientom i partnerom najlepsze kierunki zmian, tak aby mogli oni jak najlepiej zadbać o rozwój swojego biznesu. W dzisiejszej gospodarce liczy się szybkość. Firmy, które jako pierwsze zaoferują nowe usługi lub produkty mają największe szanse na wygraną. Z kolei te organizacje, które nie zdecydują się na przeprowadzenie zmian biznesowych być może nigdy nie będą miały szansy dogonić liderów w swoich segmentach rynku” – mówi Michał Zajączkowski.

HPE: Istotą cyfrowej transformacji jest tworzenie nowych sposobów działania i modeli biznesu

Aby w pełni wykorzystać potencjał danych biznesowych, nowoczesne przedsiębiorstwa potrzebują przemyślanej strategii przetwarzania danych oraz inteligentnych rozwiązań. Automatyzacja jest kluczem do efektywnego zarządzania danymi w obliczu wykładniczego wzrostu ich ilości
Martin Moser, dyrektor działu Hybrid IT w HPE, odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowego Wschodu oraz Afryki

I tak, w obszarze technologii ogromnego znaczenia nabierają rozwiązania pozwalające na jak najlepsze wykorzystanie pełni możliwości posiadanych zasobów IT, a jednocześnie umożliwiające szybkie dostosowywanie sposobu działania środowiska informatycznego do zmieniających się potrzeb użytkowników biznesowych. Niezbędne staje się wykorzystanie hybrydowego modelu IT, który pozwoli efektywnie spożytkować posiadaną infrastrukturę, zapewniając dodatkową skalowalność w oparciu o zewnętrzne zasoby publicznej chmury obliczeniowej. Wszystko to, z zachowaniem wymogów dotyczących bezpieczeństwa, dostępności oraz wsparcia dla wszystkich rodzajów wykorzystywanych w firmie aplikacji. Tego rodzaju potrzebom odpowiadają m.in. rozwiązania z rodziny HPE Synergy.

„Chmura obliczeniowa to nowe doświadczenie w korzystaniu z zasobów IT. Pozwala bowiem szybko realizować projekty biznesowe praktycznie nie dotykając infrastruktury IT. Biznes oczekuje dziś doświadczeń znanych z chmury publicznej także w odniesieniu do własnych środowisk IT. Jeśli potrzebna jest infrastruktura, to powinna być dostępna momentalnie – chmura to sposób, w jaki podchodzimy do aplikacji, do danych i do działania biznesu” – uważa Michał Zajączkowski. Jego zdaniem, rozwijana przez HPE koncepcja Hybrid IT świetnie wpisuje się też w nowe realia wdrażania technologii IT. „Świat projektów informatycznych mocno się zmienił. Z przeszłości znamy projekty, które trwały latami i nigdy się nie zakończyły, a jeśli już zostały zakończone, to wcześniej straciły na aktualności. Takich inwestycji już nie ma. Dziś projekty informatyczne są realizowane w sposób zdecydowanie bardziej zwinny i nastawiony na szybkie osiąganie korzyści” – mówi Michał Zajączkowski. Według niego takie podejście powinno być uwzględnione także na poziomie operacji IT. „Nie przesadzajmy z budowaniem ogromnych, skomplikowanych rozwiązań, które będą nam potrzebne za kilka lat. Zamiast tego sięgajmy po nowe rozwiązania, na bieżąco i w miarę potrzeb, ale zapewnimy sobie możliwość dynamicznego rozwoju i elastycznego wdrażania kolejnych rozwiązań wtedy, kiedy będą potrzebne. Dodatkowo, to, co dzieje się blisko infrastruktury powinno zostać zautomatyzowane lub przekazane integratorom. Zamiast zajmować się rzeczami niskopoziomowymi lepiej zająć się wspieraniem biznesu, realizacją nowych projektów lub wręcz sprzedażą” – podkreśla Michał Zajączkowski.

Ludzie, procesy i biznes

Szybkość wprowadzania zmian i udostępniania zasobów w warstwie infrastruktury IT, warunkując możliwość realizacji projektów aplikacyjnych znacząco wpływa dziś na dynamikę zmian procesów i modeli biznesowych. Aby jednak dokonać faktycznej transformacji biznesu w oparciu o nowe technologie niezbędna jest zmiana w podejściu o IT. „Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że projekty IT najczęściej odpowiadają potrzebom istniejących w firmie procesów. Tymczasem nowa technologia może wspomóc firmy w tworzeniu nowych procesów i nowych sposobów działania” – uważa Michał Zajączkowski. Jego zdaniem, w dwóch na trzy firmy istnieje dziś przekonanie, że obecne modele biznesowe nie do końca odpowiadają realiom ery cyfrowej transformacji oraz prognozowanym zmianom rynkowym. Tym bardziej potrzebne staje się gruntowne przeanalizowanie możliwości wykorzystania nowych technologii do zmiany sposobu działania organizacji tak, aby była ona w stanie nie tylko lepiej odpowiadać potrzebom nabywców, ale wręcz – wyznaczać kierunki zmian w całych branżach. „Każda firma powinna zaplanować własną drogę, dzięki której będzie miała szansę stać się liderem we własnej branży” – twierdzi Michał Zajączkowski.

Duże znaczenie dla efektywności wdrażania zmian cyfrowych mają również nowe możliwości finansowania rozwoju infrastruktury IT. Za pośrednictwem usług oferowanych przez HPE Financial Services możliwe jest m.in. finansowanie zasobów IT działających w ramach lokalnej infrastruktury w sposób analogiczny do rozliczania kosztów usług chmury publicznej.

Technologie rewolucjonizują biznes

O postępującej na naszych oczach rewolucji technologicznej podczas sesji otwierającej konferencję HPE Discover More mówił także Krzysztof Jonak, szef polskiego oddziału firmy Intel. „Staramy się, aby nasze technologie były dostępne w całym procesie gromadzenia i przetwarzania danych w ramach cyfrowej transformacji. Wierzymy, że rosnąca ilość przetwarzanych danych będzie motorem napędowym całej branży. Dlatego Intel od kilku lat mocno inwestuje w rozwiązania dla centrów danych i systemy wspierające przetwarzanie danych. Dzięki temu w perspektywie najbliższych lat będziemy w stanie dostarczać rozwiązania i technologie dla wszystkich segmentów rynku” – mówi Krzysztof Jonak. Jego zdaniem, dynamiczny wzrost ilości danych generowanych m.in. przez systemy typu M2M wymusi upowszechnienie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, które umożliwią efektywne wykorzystanie wiedzy zapisanej w stale rosnących zbiorach danych. Systemy typu AI mają wspierać procesy związane z gromadzeniem danych, ich przetwarzaniem i analizą, a także – wykorzystywaniem w konkretnych scenariuszach biznesowych. „Szacujemy, że w 2020 roku niemal połowę całości ruchu internetowego stanowić będzie komunikacja M2M. Przykładowo, według szacunków, jeden autonomiczny samochód generuje w ciągu dnia ok. 4 TB danych. Co zrobić z taką ilością danych? To miejsce, w którym pojawia się sztuczna inteligencja. Można założyć, że technologie AI w przyszłości będą miały wpływa na każdą dziedzinę naszego życia. Jesteśmy dopiero na początku drogi, ale mówiąc o inwestycjach w AI niekoniecznie należy mieć na myśli wielomilionowe projekty. Często wystarcza typowe, obecne w wielu firmach rozwiązania” – podkreśla Krzysztof Jonak.

Duże znaczenie dla możliwości sprawnego wykorzystania danych w celach biznesowych przynieść mają też nowe rozwiązania technologiczne. „Kolejną rewolucją, zwłaszcza w obszarze rozwiązań dla centrów danych, będzie technologia nieulotnych pamięci Intel Optane. Mam tu ma myśli dyski klasy data center, które za sprawą technologii Optane zapewniają możliwość superszybkiego dostępu do zgromadzonych danych, ale też nową architekturę systemów serwerowych. Nowa, dostępna jeszcze w tej połowie roku, architektura pozwoli wykorzystać układy pamięci Intel Optane do budowania znacznie większych magazynów danych niż obecnie, i to przy znakomitej relacji ceny do jakości oraz szybkości działania” – zapewnia Krzysztof Jonak. Według niego, spektrum technologii firmy Intel już dziś obejmuje zarówno rozwiązania konsumenckie, jak i te, przeznaczone do zastosowań typowo biznesowych – od rozwiązań serwerowych i sieciowych, przez technologie przeznaczone dla urządzeń typu IoT, po rozwiązania z zakresy bezpieczeństwa i technologie telekomunikacyjne, w tym te, przeznaczone dla sieci 5G.

Możliwości nowoczesnego IT w praktyce

Konferencji HPE Discover More towarzyszył również szereg warsztatów technicznych oraz tzw. stref demo. Były one okazją do zapoznania się m.in. z działaniem infrastruktury komponowalnej w rzeczywistych zastosowaniach, sposobem działania rozwiązań z rodziny HPE Simplivity, możliwościami rozwiązań hiperkonwergentnych HPE Simplivity, budowaniu środowisk Hybrid IT, a także – potencjałem koncepcji infrastruktury programowalnej. Podczas konferencji HPE Discover More swoje kompetencje, rozwiązania oraz usługi prezentowali także partnerzy HPE, w tym firmy: Capgemini, Citrix, Commvault, Micro Focus, Transition Technologies, SUSE oraz Veeam. Strefy demo zorganizowano natomiast przy zaangażowaniu przedstawicieli firm Eskom, Betacom i Xcomp.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *