InfrastrukturaBiznesPolecane tematy

Huawei zaprezentował nowe rozwiązania eLTE dla biznesu i służb publicznych

Nowa platforma komunikacyjna Huawei pozwoli na ujednolicenie systemów wykorzystywanych przez służby publiczne, wdrożenie narzędzi pozwalających na lepszą koordynację działań, ale też ułatwi wdrożenie na szeroką skalę rozwiązań opartych na analizie materiałów wideo i danych. Oparte na technologii eLTE rozwiązania znajdą także zastosowanie w biznesie.

Huawei zaprezentował nowe rozwiązania eLTE dla biznesu i służb publicznych

Podczas tegorocznych targów Critical Communications World przedstawiciele koncernu Huawei oficjalnie zaprezentowali platformę Huawei eLTE Multimedia Critical Communications System (MCCS). Przedstawiciele Huawei przekonują, że nowa platforma może pełnić rolę kompleksowego systemowego środowiska zapewniającego spójną komunikację multimedialną przedstawicielom różnego rodzaju służb bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Według zapowiedzi platforma Huawei MCCS pozwala m.in. na łatwe przekierowywanie i zestawianie połączeń głosowych, wideo oraz transmisji danych realizowanych przy wykorzystaniu różnych technologii komunikacyjnych – od sieci P25, przez TETRA i DMR, aż po eLTE. Możliwości platformy Huawei MCCS mają także upraszczać architekturę systemu transmisji danych, zachowując przy tym możliwość współdzielenia informacji i ułatwiając koordynację pracy różnego rodzaju służb publicznych zarówno w warunkach codziennej pracy, jak i w sytuacjach wyjątkowych.

Co ważne, platforma Huawei MCCS może pełnić rolę środowiska pośredniczącego i integrującego systemy komunikacji oparte na różnych technologiach i standardach. Uniwersalność tego rozwiązania ma także sprzyjać migracji systemów komunikacyjnych w kierunku rozwiązań opartych na rozwijanej przez Huawei technologii eLTE. Za sprawą dostępnej dzięki wykorzystaniu technologii eLTE, wysokiej szybkości transmisji danych, realna ma być także zmiana modelu funkcjonowania służb bezpieczeństwa pod kątem stopniowej rezygnacji z działań prewencyjnych na rzecz operacji wykorzystujących mechanizmy predykcyjne w oparciu o dane gromadzone w toku normalnych operacji. W ramach oferty Huawei MCCS oferowane są rozwiązania komunikacyjne i integracyjne, infrastrukturalne, a także terminale przeznaczone dla użytkowników końcowych.

eLTE także dla biznesu

Przedstawiciele firmy Huawei podkreślają, że ideą stojącą za rozwojem technologii przesyłania danych eLTE jest wykorzystanie założeń analogicznych jak w przypadku standardu GSM-R, jednak w oparciu o możliwości dzisiejszych technologii transmisji. Standard ten, podobnie jak stworzone na potrzeby kolejnictwa systemy oparte na technologii GSM-R, ma zapewniać m.in. możliwość tworzenia rozproszonej, przeznaczonej do zastosowań o znaczeniu krytycznym, infrastruktury transmisyjnej o wysokiej dostępności. W efekcie rozwiązania oparte na technologii eLTE mają zapewniać m.in. możliwość jednoczesnej transmisji głosu, obrazu i danych przy zachowaniu przepustowości sięgającej nawet 100Mbps oraz wysokiej dostępności wymaganej w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym. Jako takie, zdaniem przedstawicieli chińskiego koncernu, sieci eLTE sprawdzą się w transporcie, ale też w energetyce czy administracji samorządowej i publicznej oraz w projektach typu smart city.

Huawei zaprezentował nowe rozwiązania eLTE dla biznesu i służb publicznych

Za sprawą nowej technologii możliwe ma być m.in. wdrożenie nowych rozwiązań monitoringu wizyjnego czy poprawę funkcjonowania wybranych procesów biznesowych. Wśród potencjalnych zastosowań technologii eLTE w sektorze komercyjnym wskazywane są m.in. pozyskiwanie danych z systemów SCADA i czujników pomiarowych, zapewnienie wydajnej komunikacji na potrzeby systemów produkcyjnych klasy MES, a czy optymalizacji złożonych procesów transportowych lub załadunkowych. Sieci eLTE mają także wpisywać się w potrzeby związane z budową infrastruktury Internetu Rzeczy oraz rozproszonych środowisk brzegowego przetwarzania danych. Infrastruktura eLTE ma też otwierać drogę o wykorzystania zaawansowanych rozwiązań analitycznych, a także tych, opartych na sztucznej inteligencji.

Jednym z istotniejszych obszarów wykorzystania technologii eLTE ma być tworzenie dedykowanej infrastruktury dla inteligentnych miast, w tym na potrzeby sterowania pracą służb publicznych, sterowania ruchem drogowym, czy zapewnienia transmisji danych i obrazu na potrzeby rozległych obiektów publicznych, w tym m.in. lotnisk.

eLTE to nie tylko infrastruktura

Podczas targów Critical Communications World 2018 prezentowano także nowe rozwiązania wykorzystujące nowy standard. Wśród nich znalazły się m.in. zbliżone do dzisiejszych smartfonów terminale przeznaczone dla służb porządkowych i publicznych, systemy monitoringu wideo, a także rozwiązania do komunikacji w sytuacjach wyjątkowych. Przedstawiciele Huawei zapewniają, że funkcjonalności każdego z urządzeń mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb użytkowników, aż do poziomu zarządzania aplikacjami.

Huawei zaprezentował nowe rozwiązania eLTE dla biznesu i służb publicznych

W działaniu zaprezentowano m.in. rozwiązania dla policji i służb ratunkowych. Możliwa za sprawą technologii eLTE wysoka szybkość przesyłania danych pozwala m.in. w czasie rzeczywistym analizować obraz gromadzony przez kamerę zamontowaną na mundurze policjanta patrolującego ulice pod kątem wykrywania twarzy poszukiwanych osób. Dodatkowo, w celu lepszej koordynacji działań, możliwe jest zapewnienie wielokanałowego przesyłania obrazu z kamer mobilnych i statycznych pomiędzy członkami zespołów ratunkowych lub interwencyjnych, wraz z dodatkowymi wskazówkami dostarczanymi z centrum dowodzenia.

Przedstawiciele producenta zapewniają także, że uzupełnieniem tradycyjnej, stacjonarnej infrastruktury eLTE mogą być moduły montowane na różnego rodzaju pojazdach, przykładowo na taksówkach lub pojazdach służb ratowniczych. W tym drugim przypadku możliwe jest wykorzystanie transmisji eLTE na potrzeby koordynacji działającego lokalnie zespołu ratowników. Huawei oferuje zresztą rozwiązania pozwalające na łatwe zbudowanie mobilnego centrum dowodzenia w oparciu m.in. o monitoring wizyjny oraz dedykowane oprogramowanie wspierające pracę osób odpowiedzialnych za koordynację działania służb. W ofercie chińskiego producenta znalazły się też konwergentne rozwiązania, które zapewniają wsparcie dla efektywnego współdziałania różnego rodzaju służb publicznych także w przypadku użycia rozwiązań komunikacyjnych opartych na odmiennych standardach.

Huawei zaprezentował nowe rozwiązania eLTE dla biznesu i służb publicznych

Oferowane są także przenośne nadajniki pozwalające zbudować lokalną infrastrukturę eLTE. W takie urządzenie, w formie plecaka, może zostać wyposażony, przykładowo, jeden z członków zespołu. Według zapowiedzi za jego pośrednictwem sieć eLTE może zostać w ciągu kilkunastu minut zestawiona np. w miejscu katastrofy budowlanej. Większe urządzenie linii eLTE Rapid wspiera dodatkowo komunikację satelitarną m.in. na potrzeby zapewniania połączenia z centralnym centrum zarządzania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *