BiznesRynek

IBM: Wysoki poziom zaufana do danych umożliwia zbudowanie przewagi rynkowej

Zdobycie pozycji lidera rynku najczęściej możliwe jest do osiągnięcia wtedy, gdy organizacja buduje przewagę rynkową w oparciu o wysoki poziom zaufania do danych w trzech kluczowych obszarach: swoich klientów, własnych procesów biznesowych i pracowników oraz dzieląc się danymi w ramach swojego ekosystemu. To główny wniosek płynących z 20. edycji badania C-Suite Study „Build Your Trust Advantage” przygotowanego przez IBM.

IBM: Wysoki poziom zaufana do danych umożliwia zbudowanie przewagi rynkowej

Raport wskazuje na istnienie grupy wiodących przedsiębiorstw, określanych z angielska Torchbearers, które są najbardziej skuteczne w wykorzystywaniu danych w celu osiągniecia dobrych wyników rynkowych. I tak, Torchbearers osiągają według badania o 63% lepsze wyniki w zakresie wzrostu przychodów oraz o 84% pod kątem rentowności od innych firm. To efekt zintegrowania strategii zarządzania danymi ze strategią biznesową. Badanie IBM wskazuje, że firmy z Polski (IBM przebadał ich 220) są pod tym względem dość innowacyjne – polska grupa Torchbearers stanowi średnio aż 15%, w porównaniu do 9% w skali światowej. “Niestety, innowacyjność ta nie przekłada się jeszcze na tak dobre przychody jakie osiągają organizacje na Zachodzie” – zaznacza Jarosław Szymczuk, dyrektor generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Większa świadomość przy wejściu na nowe rynki

Jak wskazuje badanie, 83% wspomnianych wiodących firm w Polsce, nie ma obaw w korzystaniu z danych i jest przekonanych, że pozwalają one tworzyć przewagę rynkową umacniając jednocześnie poziom zaufania klientów. Ponadto organizacje te mają przeświadczenie, że budowanie zaufania w relacjach z klientami ma wymiar strategiczny. Koncentrują się zatem na tym aby je utrzymać.

Torchbearers lepiej też wykorzystują nowe modele biznesowe – 81% z nich używa danych do tworzenia nowych strategii rynkowych (o 98% więcej niż pozostali uczestnicy rynku). Podobnie wygląda sytuacja z podejmowaniem świadomych decyzji o wejściu na nowe rynki – dane do tych celów wykorzystuje 72% wiodących organizacji. To o 100% więcej niż pozostałe firmy.

Pięć kroków w pracy z klientem

IBM wskazuje w badaniu na pięć podstawowych kroków jakie należy wykonać w obszarze pracy z klientem. Pierwszym z nich jest transparentność, a więc uczciwy sposób wykorzystywania danych. Drugim, zdobycie wzajemności czyli danie klientom – w zamian za dostarczone dane – czegoś co cenią. Kolejny krok to wykazanie się odpowiedzialnością poprzez wzmocnienie zasad dotyczących zachowania prywatności danych. Następnie należyte traktowanie danych szacunkowych – należy podchodzić do nich jak do aktywów strategicznych, a nie zasobów taktycznych czy operacyjnych. Ostatnia zasada wskazana w badaniu to konieczność przygotowania strategii pracy z klientem w przyszłości.

“Polscy liderzy znacząco przyśpieszają, wdrażając strategię opartą na wartości płynącej z danych. Rozumieją, że przejrzystość, wzajemność oraz wiarygodność są kluczowymi elementami zdobywania zaufania klientów” – mówi Jarosław Szymczuk. “Kolejną rekomendacją płynącą z badania jest przypisanie danym strategicznego znaczenia oraz wykorzystywanie danych w celu budowania doświadczenia z klientem” – dodaje.

AI kluczem do pozyskania nowej wartości z danych

Przedsiębiorstwa należące do grona Torchbearers w Polsce mają także świadomość, że budowanie zaufania o danych należy rozpocząć od pracy wewnątrz organizacji. Pomóc ma w tym tworzenie rzetelnych systemów zarządzania informacjami i zbudowanie wśród pracowników pewnej kultury doceniającej ich siłę. Raport IBM wskazuje także na konieczność wykorzystania mocy chmury hybrydowej. Jak czytamy w badaniu, 86% wiodących firm uważa, że dzieli się danymi ze swoimi pracownikami w sposób efektywny.

Dla polskich liderów rynku sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są obecnie kluczem do pozyskania nowej wartości z gromadzonych danych. Według badania IBM, 74% z nich planuje w ciągu najbliższych 2-3 lat duże inwestycje w te rozwiązania.

Dzielenie się danymi w bezpieczny sposób

Wśród największych wyzwań wskazanych przez raport IBM znajduje się wykorzystanie wartości płynących z ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych. Chociaż 62% firm wiodących na polskim rynku twierdzi, że potrafi już wyciągać z nich wnioski.

70% polskich Torchbearers spodziewa się rozbudowania sieci partnerskiej, w ramach której zamierza dzielić się danymi w bezpieczny sposób.

Badanie wykonane przez IBM Institute for Business Value we współpracy z Oxford Economics objęło swym zasięgiem 13,5 tys. firm z 98 krajów. Dotyczy organizacji z 20 różnych branż, w tym 3,3 tys. firm z Europy i 220 z Polski. W analizie otwartych pytań 20. edycji badania wykorzystano możliwości sztucznej inteligencji IBM Project Debater opierającej się na systemie IBM Watson.

 

 

 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *