CIOPolecane tematy

IDC: To nie niższe koszty są głównym powodem popularyzacji modelu cloud computing

Z przeprowadzonych na zlecenie Oracle analiz wynika, że dla firm z naszego regionu to nie potencjalne oszczędności, a łatwiejszy dostęp do lepszych technologii oraz krótszy czas realizacji projektów stanowią główne czynniki przemawiające za wdrożeniem rozwiązań chmurowych.

IDC: To nie niższe koszty są głównym powodem popularyzacji modelu cloud computing

Z analiz IDC wynika, że główne czynniki sprzyjające adaptacji chmury obliczeniowej to: dostęp do lepszej technologii (58%) oraz szybsze wdrażanie rozwiązań informatycznych (53%). Zdaniem ankietowanych przedstawicieli kadry zarządzającej IT za modelem cloud computing przemawia też ułatwienie dostępu do kompetencji informatycznych (49%) oraz możliwość łatwego wykorzystania najnowszego oprogramowania i rozwiązań technologicznych (48%).

Co druga firma z regionu Afryki, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej już korzysta z dostarczanego za pośrednictwem chmury obliczeniowej oprogramowania. Z rozwiązań typu Platform as a Service statystycznie korzysta natomiast 22% firm.

Wyniki badania pozwalają jednak sądzić, że większości organizacji model chmurowy jest traktowany jako równorzędna alternatywa wobec klasycznego wdrożenia oprogramowania w ramach lokalnej infrastruktury. Decydujące mają być m.in. aspekty związane z wydajnością i funkcjonalnością, a także rachunek kosztów.

Zdaniem dwóch trzecich (69%) ankietowanych model cloud computing może stać się źródłem istotnych i wymiernych korzyści biznesowych. Z analizy wynika, że co druga (48%) firma z regionu już korzysta z dostarczanego za pośrednictwem chmury obliczeniowej oprogramowania. Kolejne 31% planuje wdrożenie rozwiązań klasy SaaS w ciągu najpóźniej dwóch lat. Z rozwiązań typu Platform as a Service statystycznie korzysta natomiast 22% firm. W co trzeciej (36%) organizacji wdrożenie takich usług jest oczekiwane w perspektywie dwóch lat.

Firmy decydujące się na wdrożenie rozwiązań chmurowych na szeroką skalę łączą tego typu projekty z działaniami mającymi na celu zapewnienie wymaganej wydajności lokalnej infrastruktury sieciowej oraz łączy internetowych.

Jednocześnie ponad połowa (55%) badanych jako główną, potencjalna barierę wpływającą na możliwość praktycznego wykorzystania chmury obliczeniowej w ich organizacjach wskazuje niedostateczną przepustowość posiadanej infrastruktury oraz łącza internetowego. Badanie IDC pokazuje, że firmy decydujące się na wdrożenie rozwiązań chmurowych na szeroką skalę łączą tego typu projekty z działaniami mającymi na celu zapewnienie wymaganej wydajności lokalnej infrastruktury sieciowej oraz łączy internetowych. Wśród czynników ograniczających zainteresowanie chmurą obliczeniową pojawia się też m.in. kwestia bezpieczeństwa danych i ochrony transmisji.

Badanie przeprowadzono na grupie osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie działów IT w 160 zatrudniających ponad 500 osób przedsiębiorstwach regionu Afryki, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej – także z Polski. “Wyniki badania pokazują, że liczba wdrożeń SaaS w Polsce wciąż rośnie i cieszymy się, że możemy wspierać naszych klientów za pomocą najnowszej technologii, która pozwala osiągać ich cele biznesowe” – mówi Piotr Witczyński, dyrektor generalny Oracle Polska. “Najlepsze w swojej klasie aplikacje SaaS działające w chmurze Oracle Cloud są zintegrowane z funkcjami społecznościowymi, mobilnymi i analitycznymi, aby zapewnić klientom oczekiwaną przez nich jakość obsługi, kompetencje oraz wydajność wymaganą przez rynek” – dodaje.

Wnioski z badania IDC przedstawiono podczas konferencji “Oracle SaaS w akcji”. Podczas konferencji przedstawiciele Oracle prezentowali m.in. możliwości nowych rozwiązań chmurowych – od aplikacji Oracle HCM, przez rozwiązania Oracle Marketing Cloud po Oracle Planning and Budgeting Cloud Service oraz Oracle Fusion Procurement. Konferencja była też okazją do poznania cech charakterystycznych dla rozwiązań PaaS firmy Oracle. “Mamy do czynienia z powszechnym odchodzeniem od klasycznego modelu pracy biurowej. Pracownicy coraz częściej wykonują swoje obowiązki w ruchu, bliżej klientów. Powoduje to potrzebę upraszczania procesów biznesowych. Jeśli na przygotowanie oferty dla klienta potrzeba kilku tygodni, wówczas można spodziewać się, że cała firma stoi w obliczu poważnego problemu” – mówił podczas konferencji Cesare Capobianco, wiceprezes Oracle odpowiedzialny za sprzedaż aplikacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Według niego rozwiązaniem tego rodzaju problemów okazuje się zapewnienie płynnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnych systemami wspierającymi procesy biznesowe oraz automatyzacja działań biznesowych w oparciu o dostępne dane.

Jednym z głównych powodów przemawiających za wykorzystaniem narzędzi chmurowych ma być również zachowanie łatwości korzystania z narzędzi IT przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego obiegu informacji w ramach organizacji oraz pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami. “Pojawia się konieczność zbilansowania korzyści efektywnościowych oraz dążenia do standaryzacji. Wdrażając rozwiązania chmurowe nie wolno zapominać o potrzebie rozwoju infrastruktury informatycznej oraz konieczności integracji” – dodaje Cesare Capobianco. Według niego w te potrzeby dobrze wpisuje się oferta, zbudowanych na bazie standardowych technologii, rozwiązań chmurowych Oracle wyposażonych w spójną platformę integracyjną i jednolity model danych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *