Branża ITRynek

IFS odnotowało 22% wzrost przychodów w 2021 roku

To już czwarty z rzędu dwucyfrowy przyrost przychodów IFS. Szczególnie wysoki wzrost dotyczy usług chmurowych, wyniósł on 105%. Jak wskazują przedstawiciele firmy, mimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19, strategia oparta na dostarczaniu klientom najwyższej jakości Moments of Service pozwoliła na osiągnięcie stabilnego wzrostu w każdym kolejnym kwartale ubiegłego roku, podobnie jak przez poprzednie dwa lata. CAGR, czyli skumulowany roczny wskaźnik wzrostu za 2020/2021 wyniósł 22% dla przychodów ze sprzedaży oprogramowania i 36% dla przychodów okresowych.

IFS odnotowało 22% wzrost przychodów w 2021 roku

W minionym roku IFS koncentrowało się na wspieraniu organizacji i dostarczaniu rozwiązań spełniających ich bieżące potrzeby, ale również umożliwiających średnio i długookresowe planowanie procesów i zasobów, wskazują przedstawiciele spółki.

“Jesteśmy niezwykle dumni z dwucyfrowego wzrostu przez cztery kolejne lata, zwłaszcza w świetle trudnych okoliczności panujących po roku 2019. Na urzeczywistnienie naszych planów wpływ miała strategia fuzji i przejęć. Pomyślnie włączyliśmy do struktur IFS dwie firmy. Od momentu dołączenia Axios Systems do rodziny IFS w czerwcu zeszłego roku zwiększyliśmy liczbę subskrypcji IFS assyst o 236 % w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku” – skomentował Darren Roos, dyrektor generalny IFS.

Z osiągniętych w 2021 roku satysfakcjonujących wyników wyłania się obraz mocnej firmy w dobrej kondycji. “Najbardziej cieszy mnie to, że nie idziemy na kompromis z żadnymi innymi wskaźnikami, żeby osiągać zrównoważony rozwój na tym poziomie. IFS zawsze stawia na intensywny rozwój swojego oprogramowania, dzięki czemu umożliwiamy budowanie wartości dodanej, zapewniamy dostęp do innowacji, otwartość, elastyczność i skalowalność rozwiązania. Cieszę się, widząc, że znaczna część naszych przychodów pochodzi od nowych klientów, którzy postawili na jakościową zmianę wybierając IFS” – dodał Marek Głazowski, dyrektor zarządzający IFS Poland & Europe East.

Najważniejsze dane finansowe i operacyjne za 2021 rok

Kolejny rok z rzędu IFS odnotowało dwucyfrowy skok przychodów ze sprzedaży z oprogramowania, przy jednoczesnym wzroście osiąganej marży.

  • Przychody ze sprzedaży oprogramowania wyniosły 4928 mld SEK (szwedzkie korony), czyli o 22% więcej niż w 2020 roku
  • Przychody okresowe uplasowały się na poziomie 4061 mld SEK, czyli odnotowały 30% wzrost rdr.
  • Przychody ze sprzedaży rozwiązań chmurowych wzrosły z kolei o 105% w stosunku do roku 2020.
  • Przychody netto wyniosły natomiast 6767 mld SEK, co oznacza wzrost o 14% rdr.

IFS odnotowało 22% wzrost przychodów w 2021 roku

“Stabilność wzrostu przychodów wraz z dywersyfikacją przychodów i akwizycjami pokazuje siłę naszych aktywności, które przynoszą wymierne efekty. Dla regionu IFS Poland & EE był to niezwykle udany rok. Duże wzrosty w każdej gałęzi biznesowej są dowodem słuszności przyjętej przez nas strategii zwiększania zakresu działalności” – powiedziała Anna Jędrys, dyrektor finansowa IFS Poland & Europe East.

Ponieważ pod koniec drugiego kwartału 2021 roku WorkWave wydzielił się jako odrębna firma, powyższe wyniki nie uwzględniają ich wkładu w finanse Grupy IFS. Gdyby uwzględnić wkład WorkWave, tegoroczne przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosłyby o 32%, a Grupa IFS osiągnęłaby przychody w wysokości 984 mln USD.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *