BiznesSztuczna inteligencja

Przemysł nie jest jeszcze gotowy na wykorzystanie potencjału AI

Tak wynika z raportu „Industrial AI: the new frontier for productivity, innovation and competition” przygotowanego przez firmę IFS. Badanie wskazuje na trzy czynniki, które nie pozwalają obecnie w pełni wykorzystać możliwości technologii AI – to niedostateczny rozwój technologiczny, ograniczenia organizacyjne i niewystarczające umiejętności. Pomimo tych trudności, połowa z ponad 1700 ankietowanych menedżerów uważa, że przy odpowiedniej strategii, sztuczna inteligencja pozwoli ich firmom osiągać wymierne korzyści już w ciągu najbliższych dwóch lat. Jedna czwarta jest natomiast przekonana, że wystarczy nawet rok.

Przemysł nie jest jeszcze gotowy na wykorzystanie potencjału AI

Najważniejsze informacje

  • 84% respondentów spodziewa się ogromnych korzyści płynących z zastosowania technologii AI.
  • Jednocześnie 82% szefów firm przyznaje, że odczuwa dużą presję, zmuszającą ich do szybkiego wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.
  • 80% ankietowanych przyznaje, że barierą utrudniającą przyjęcie strategii dla technologii AI jest brak odpowiedniego przygotowania wewnątrz organizacji.
  • 43% uważa natomiast, że poziom zasobów związanych ze sztuczną inteligencją w ich firmach - zwłaszcza pod względem umiejętności ludzkich - jest zaledwie zadowalający.
  • Prawie połowa respondentów (48%) jest na etapie zbierania pomysłów i propozycji związanych z wykorzystaniem AI.
  • Tylko 27% ma jasną strategię i zauważalne wyniki.
  • Największy optymizm wśród respondentów budzi wykorzystanie technologii AI do poprawy efektywności w zarządzaniu operacjami biznesowymi w kontekście inteligentnej produkcji i/lub dostarczania usług (22%).
  • 86% respondentów przyznało, że skuteczność AI w znacznej mierze zależy od danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym.
  • Ponad jedna trzecia przedsiębiorstw przemysłowych (34%) nie przeniosła się do chmury.

Ze wspomnianej analizy wynika, że 84% respondentów spodziewa się ogromnych korzyści płynących z zastosowania technologii AI, zwłaszcza w obszarze innowacyjnych rozwiązań produktowych i usługowych, poprawie dostępności danych oraz redukcji kosztów operacyjnych, a także zwiększenia zysków. Z kolei 82% szefów firm przyznaje, że odczuwa dużą presję, zmuszającą ich do szybkiego wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Istnieje obawa, że z powodu niewłaściwego przygotowania i nieskutecznej komunikacji projekty te mogą utknąć na etapie pilotażu, a zbyt duże oczekiwania mogą skończą się równie dużym rozczarowaniem.

Jak się okazuje, wiele firm nie kładzie wystarczająco dużego nacisku na rozwój. Nie ma również ani odpowiedniej infrastruktury ani umiejętności, które pozwoliłyby czerpać korzyści z wdrożenia rozwiązań AI. Ponad jedna trzecia przedsiębiorstw (34%) nie przeniosła się do chmury. Chociaż nie jest to krok niezbędny, to jednak świadczy on o nieprzygotowaniu organizacji do budowania wartości w oparciu o sztuczna inteligencję we wszystkich obszarach działalności.

Eksperci IFS podkreślają, że skuteczna strategia dla sztucznej inteligencji w kontekście przemysłowym musi się opierać się na solidnym połączeniu usług chmurowych, danych, procesów biznesowych i umiejętności. 80% ankietowanych przyznaje, że barierą utrudniającą przyjęcie strategii dla technologii AI jest brak odpowiedniego przygotowania wewnątrz organizacji. 43% uważa natomiast, że poziom zasobów związanych ze sztuczną inteligencją w ich firmach – zwłaszcza pod względem umiejętności ludzkich – jest zaledwie zadowalający, znacznie poniżej oczekiwanego poziomu.

Potrzebne planowanie…

Niestety, z uwagi na niewystarczające umiejętności wiele przedsiębiorstw nie jest wystarczająco przygotowanych do wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji. Prawie połowa respondentów (48%) jest na etapie zbierania pomysłów i propozycji, a tylko 27% ma jasną strategię i zauważalne wyniki. 20% respondentów jest w fazie badawczej, podczas której przeprowadzane są testy niekontrolowane, a kolejne 5% nie ma przemyślanej strategii i jeszcze nie podejmuje żadnych działań. Jednak pomimo trudności na początkowym etapie wdrażania sztucznej inteligencji w biznesie, przedsiębiorcy nie tracą optymizmu i wierzą w znaczące korzyści, jakie już w perspektywie 1-2 lat (47%), a nawet jednego roku (24%), może ona przynieść ich firmom.

Największy optymizm i nadzieje wśród respondentów budzi wykorzystanie technologii AI do poprawy efektywności w zarządzaniu operacjami biznesowymi w kontekście inteligentnej produkcji i/lub dostarczania usług (22%). Jedna piąta wskazała innowacje produktowe i usługowe (20%), następnie podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju i modelu biznesowego (20%), tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi pracowników i zatrzymaniu w firmie utalentowanych osób (19%) oraz doświadczenie klienta i jego obsługę (19%).

… i gotowość danych

Najważniejszym strategicznym aktywem każdego przedsiębiorstwa są dane. Ich odpowiednia wielkość i jakość mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia korzyści z technologii AI. Nawet 86% respondentów przyznało, że jej skuteczność w znacznej mierze zależy od danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym. A mimo to, mniej niż jedna czwarta (23%) zakończyła proces przygotowywania wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury danych, która umożliwia zarówno podejmowanie decyzji biznesowych, jak i reagowanie na zmiany w czasie rzeczywistym. Wiele przedsiębiorstw czeka jeszcze ogrom pracy, aby przygotować się do wdrożenia technologii AI. Ponadto, u mniej niż połowy (43%) respondentów dane są w większości zorganizowane i przetworzone, a pozostałe wymagają jeszcze odpowiedniego ustrukturyzowania.

„Jednym z kluczowych elementów strategii wdrożenia technologii AI jest solidna infrastruktura danych. Nawet najlepsza sztuczna inteligencja będzie bezradna przy braku zaawansowania w zarządzaniu podstawowymi danymi, pozostawiając marzenia o ogromnych korzyściach w sferze pobożnych życzeń. Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w zarządzaniu danymi i migracji” – powiedział Marak Głazowski, prezes IFS Poland & EE. “Siłą przemysłowej sztucznej inteligencji jest jej wszechstronność i wpływ, jaki może wywrzeć na różne obszary działalności firmy, począwszy od innowacji produktowych i doświadczenia klienta, a skończywszy na produktywności i zrównoważonym rozwoju (ESG). Jej potencjał jest ogromny, o ile firmy będą potrafiły połączyć wizję, strategię, technologię i umiejętności. Teraz jest odpowiedni moment, aby się zatrzymać, ocenić sytuację i opracować realny plan wykorzystania przemysłowej sztucznej inteligencji, a tym samym zamienić huczne obietnice na rzeczywistość” – podsumował.

Badanie na podstawie którego stworzono raport IFS przeprowadziła sondażownia Censuswide od 6 do 27 marca 2024 roku, wśród 1709 dyrektorów, prezesów, wiceprezesów, dyrektorów wykonawczych pracujących w branży produkcyjnej, telekomunikacyjnej, lotniczej, obronnej, usługowej, budowlanej, inżynieryjnej, energetycznej oraz surowcowej, w przedsiębiorstwach z rocznym przychodem przekraczającym 50 mln dolarów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *