RynekPolecane tematy

Indeks Cyfrowej Przyszłości: Polska zbudowała już silne fundamenty rozwoju cyfrowego

Obecnie nadszedł czas na przyspieszenie, którego głównym motorem jest ludzka wyobraźnia, umiejętności i technologia gotowa do wykorzystania przez wszystkie pokolenia” – powiedziała Dominika Bettman, dyrektor generalna w polskim oddziale Microsoft na dzisiejszej konferencji prasowej. “W ciągu 20 miesięcy przeszkoliliśmy ponad 200 tyś. osób krzewiących wiedzę związaną z cyfrową transformacją w polskich firmach i instytucjach” – dodała.

Indeks Cyfrowej Przyszłości: Polska zbudowała już silne fundamenty rozwoju cyfrowego

Docelowo w ramach inwestycji w wysokości 1 mld USD powstać mają także trzy strefy dostępności Azure w polskim regionie przetwarzania danych, a ponadto 60 tys. osób objętych zostanie kompleksowym programem edukacyjnym My Digital Life. “Prawdziwa siła innowacji tkwi w ludziach i ujawnia się, gdy dotyczy całego społeczeństwa, a nie tylko wybranych jednostek. Powinniśmy pamiętać o wszystkich, bo każdy ma prawo do rozwoju technologicznego i doskonalenia umiejętności cyfrowych, aby aktywnie uczestniczyć w transformacji europejskiej gospodarki” – podkreśla Dominika Bettman.

Przypomnijmy, region Azure Poland Central w Warszawie będzie należał do największych na świecie. Wszystkie trzy ośrodki składające się na region Azure w Polsce mają dysponować łączną mocą rzędu 80 MW i będą oddalone o maksymalnie 25km od Warszawy. Warto dodać, że największe europejskie regiony Microsoft Azure – Amsterdam oraz Dublin – są obsługiwane przez infrastrukturę centów danych o łącznej mocy sięgającej nawet 150 MW. Każdy z tych regionów obsługuje ponad milion serwerów. Oznaczałoby to, że polski region Azure jest projektowany pod kątem obsługi nieco ponad 500 tys. serwerów i możliwości dalszej rozbudowy.

Ważnym argumentem do wybrania Polski na lokalizację 59. regionu Azure w Polsce było przekonanie centrali w Redmond do stworzenia data center na potrzeby usług cloud computing dla tzw. Trójmorza, czyli łącznie 12 krajów od Bałtyku po Morze Czarne i Adriatyk. Są to – poza Polską – także: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry, a mieszka w nich ok. 120 mln mieszkańców.

Pozycja Polski w Digital Futures Index

Przygotowany przez Microsoft Indeks Cyfrowej Przyszłości (Digital Futures Index) wskazuje, że państwa o wyższym poziomie umiejętności cyfrowych i aktywniejszym korzystaniu z różnych technologii i usług cyfrowych osiągają wyższe wyniki w kluczowych wskaźnikach jakości życia: produktywności, zarobkach i innowacyjności. Polska osiągnęła wysoki stopień zaawansowania w cyfryzacji administracji publicznej i sektora publicznego, przekraczając średnią dla Europy Środkowo-Wschodniej (14% powyżej średniej).

Waz z decyzją o inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, Microsoft podpisał strategiczne porozumienie z Chmurą Krajową. W wyniku wspólnych działań to właśnie sektor publiczny staje się beneficjentem cyfrowego przyspieszenia. “Po rozwiązania chmurowe najpierw sięgają startupy i inne organizacje, dla których technologia już stała się kluczową dźwignią biznesu. Chmura zapewnia im elastyczne i skalowalne środowisko wzrostu, dzięki czemu mogą skoncentrować się na swoim podstawowym biznesie i zdobywaniu nowych rynków” – mówi Michał Potoczek, prezes Chmury Krajowej.

Indeks Cyfrowej Przyszłości: Polska zbudowała już silne fundamenty rozwoju cyfrowego

W ślad za innowatorami podążają bardziej tradycyjne branże, ale także administracja publiczna. Ten trend jest już zauważalny w Polsce. Chmurowy model dostarczania rozwiązań jest coraz częściej brany pod uwagę w warunkach zamówień publicznych i takie zadania są z powodzeniem realizowane. W opublikowanej trzy tygodnie temu polityce zakupowej państwa podkreślono, że preferowanym rozwiązaniem ma być chmura obliczeniowa. To bardzo dobra wiadomość, bo nie da się zbudować nowoczesnej gospodarki i nowoczesnego państwa bez technologii. Dzięki inwestycjom takim jak Microsoft tempo adopcji chmury w naszym kraju już zaczęło przyspieszać, a najciekawsze projekty są jeszcze wciąż przed nami” – dodaje.

W ślad za innowatorami podążają bardziej tradycyjne branże, ale także administracja publiczna. Ten trend jest już zauważalny w Polsce. Chmurowy model dostarczania rozwiązań jest coraz częściej brany pod uwagę w warunkach zamówień publicznych i takie zadania są z powodzeniem realizowane. W opublikowanej trzy tygodnie temu polityce zakupowej państwa podkreślono, że preferowanym rozwiązaniem ma być chmura obliczeniowa.

Obecnie jednak Polska pozostaje nieco w tyle za średnią CEE w zakresie wykorzystania technologii chmury (9% poniżej średniej). Indeks pokazuje wyraźną korelację pomiędzy skalą zastosowania cloud computing w poszczególnych krajach, a poziomem ich dojrzałości cyfrowej i konkurencyjności gospodarczej.

Polskie firmy mają najwyższy poziom zatrudnienia specjalistów ICT w CEE

Z analizy Indeksu wynika, że Polska ma wysoki poziom dojrzałości na tle innych krajów w zakresie wykorzystania pracy zdalnej (18% powyżej średniej). Na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), polskie firmy mają również wyższy poziom zatrudnienia talentów informatycznych (35% powyżej średniej). Setki polskich firm zdecydowały się na postawienie technologii w centrum swojej działalności. Rosnąca liczba talentów IT może być istotną szansą dla rozwoju dojrzałości cyfrowej i konkurencyjności gospodarki.

mBank, jako jeden z pierwszych banków w Polsce, przetarł chmurowe ścieżki, wypracowując sposób dostosowania przepisów do aktualnych możliwości technologii i poziomu gwarantowanego bezpieczeństwa. “Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, a nawet je wyprzedzać. W przeszłości klient mógł przyjść do banku tylko w określonych godzinach, a dziś jesteśmy otwarci 24 godziny na dobę. To znak cyfrowej transformacji. Dalszą przyszłością jest chmura. Z punktu widzenia budowania systemów, dostępności, elastyczności, kosztów – od chmury nie ma odwrotu” – powiedział Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

Indeks Cyfrowej Przyszłości: Polska zbudowała już silne fundamenty rozwoju cyfrowego

Uruchamianie kolejnych spółek w pełni chmurowych zależy od ludzi, procesów i technologii. Powołanie do życia mElements, spółki technologicznej Grupy mBanku, która odpowiada na potrzeby handlu elektronicznego, nie byłoby możliwe bez szerokich kompetencji cyfrowych pracowników i odpowiednich narzędzi chmurowych. Głównym celem spółki jest tworzenie rozwiązań poprawiających doświadczenia zakupowe online zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Działając w obszarze e-commerce, wykorzystuje ona rozwiązania API Banking.

Indeks Cyfrowej Przyszłości: Polska zbudowała już silne fundamenty rozwoju cyfrowego

Cezary Stypułkowski wspomniał jednak także, że obecnie obowiązujące regulacje nie ułatwiają wykorzystania rozwiązań cloud computing w sektorze bankowym. “Nawet przejście na Office365 w mBanku wymagało ponad 2 lat ‘pukania do drzwi’ KNF” – wspomina.

Kompetencje cyfrowe Polaków poniżej średniej w CEE

Polska ma wynik o 15% niższy od średniej krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem umiejętności cyfrowych ogółu społeczeństwa. Umiejętności te są najsilniej skorelowane z wyższymi zarobkami, większą produktywnością i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, dlatego wszelkie inwestycje w tym obszarze przyniosą znaczące korzyści. Indeks pokazuje również, że dalsze pogłębianie bazy talentów cyfrowych (24% poniżej średniej w regionie) jest kluczowe dla wzrostu gospodarczego Polski.

Jednym z istotniejszych elementów inwestycji Microsoft w Polsce jest wsparcie polskich obywateli w rozwoju ich kompetencji. Od momentu ogłoszenia kompleksowego planu inwestycyjnego, Microsoft przeszkolił 200 tysięcy polskich specjalistów IT. To ponad 4 razy więcej niż początkowo zakładano. Największą popularnością w Polsce cieszą się kursy z zakresu Security and Compliance; liczba ich uczestników w ciągu ostatniego roku potroiła się (wzrost o 205%). Dynamicznie przybywa także uczestników szkoleń z Modern Work (wzrost na poziomie 69%), Data and AI (52%) oraz Digital Application Innovation (21%)

Indeks Cyfrowej Przyszłości: Polska zbudowała już silne fundamenty rozwoju cyfrowego

Rozwój kompetencji cyfrowych w społecznościach lokalnych

Jednocześnie we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Microsoft rozwija ogólnopolski program My Digital Life, którego celem jest wsparcie uczennic, uczniów, studentek, studentów oraz profesjonalistek i profesjonalistów ze wszystkich sektorów (prywatnego, publicznego i pozarządowego) w procesie transformacji cyfrowej. Jest on skierowany do wszystkich, którzy czują potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji w celu utrzymania, kontynuacji lub rozwoju kariery zawodowej w obliczu wyzwań wywołanych pandemią. Podczas webinariów, warsztatów i kursów online uczestnicy mają możliwość poznania narzędzi do pracy zdalnej, rozwijania kompetencji cyfrowych niezbędnych do jej wykonywania, a także pozyskania wiedzy koniecznej do uruchomienia własnego biznesu online. Łącznie od początku realizacji programu wzięło w nim udział 60 tys. osób.

O sukcesie cyfryzacji w Polsce będziemy mogli mówić wówczas, gdy z jej owoców będą korzystać wszyscy. Indeks Cyfrowej Przyszłości przygotowany przez Microsoft wskazuje, że w naszym kraju mamy jeszcze wiele do zrobienia. Tym bardziej cieszą nas działania Microsoft, które inspirują do stałego podnoszenia kompetencji cyfrowych i zwiększają  świadomość zagrożeń w korzystaniu z Internetu związanych np. z cyberbezpieczeństwem. Zwiększa się też świadomość roli, jaką odgrywają narzędzia cyfrowe w rozwiązywaniu takich problemów, jak ochrona klimatu. Dzięki tym działaniom coraz więcej osób korzysta z e-usług w codziennym życiu, zwiększa swoje szanse edukacyjne mając dostęp do zasobów online, a także rozwija swoją karierę zawodową w czasach, w których kompetencje cyfrowe są niezbędne na rynku pracy” – podsumowuje Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *