AplikacjeRynek

Infor: Tworzenie innowacji to obecnie główne zadanie systemów ERP

Cyfryzacja w obszarze systemów ERP stać się ma czynnikiem, który na nowo zdefiniuje ten rodzaj oprogramowania. Oznacza to m.in. odejście od określania ERP, jako celu wdrożenia. To całkowita zmiana paradygmatu – głównym zadaniem ERP jest obecnie tworzenie innowacji. Zamiast dostarczać danych w obrębie przedsiębiorstwa, system powinien komunikować się w całej sieci powiązanych ze sobą podmiotów: partnerów biznesowych i klientów, obejmujących nierzadko kilkaset przedsiębiorstw. Tego typu zmiany omawiano podczas tegorocznej konferencji Infor Customer Day 2019.

Infor: Tworzenie innowacji to obecnie główne zadanie systemów ERP

„Oprogramowanie dla przedsiębiorstw musi być dostosowane do potrzeb branży, musi uwzględniać jego specyfikę” – podkreślał Phil Lewis, wiceprezes Global Solution Consulting w firmie Infor podczas prezentacji otwierającej warszawską konferencję Infor Customer Day 2019. Jego zdaniem dotyczy to również takich obszarów jak analiza danych, czy sztuczna inteligencja. “Inicjatywy z zakresu cyfrowej transformacji są realne tylko w wypadku przedsiębiorstw posiadających pełną kontrolę nad przebiegiem procesów biznesowych. Zapewnienie takiej kontroli i przejrzystego wglądu w faktyczny sposób działania organizacji nawet na poziomie pojedynczej iteracji konkretnego procesu jest zadaniem systemu ERP” – mówi Phil Lewis.

Rozwiązania odpowiadające potrzebom

Zdaniem przedstawicieli firmy Infor w erze powszechności projektów cyfrowej transformacji biznesu rozwiązania klasy ERY powinny pełnić rolę platformy powszechnej w użyciu i wykorzystywanej przez zdecydowaną większość pracowników. Jednocześnie, rozwiązania takie powinny bazować nie tylko na danych wprowadzanych przez ludzi, ale w coraz większym stopniu także na informacjach gromadzonych w ramach infrastruktury Internetu Rzeczy. Według ekspertów firmy Infor, dostępność danych z każdego miejsca i każdego urządzenia jest obecnie funkcjonalnością wymaganą, co przekłada się na zwiększenie ilości i skali projektów wdrożeniowych realizowanych w modelu chmury obliczeniowej. „W ostatnim czasie widzimy dużą gotowość do adopcji systemów ERP w chmurze. 3-4 lata temu każdy patrzył na to rozwiązanie z dużym niedowierzaniem i pewną nieufnością. Obecnie menedżerowie IT dostrzegają potrzebę oparcia strategii o rozwiązania chmurowe, ponieważ poza jej elastycznością i dostępnością mocy obliczeniowej widzą też trudności związane z połączeniem najnowszych technologii razem” – uważa Mariusz Siwek, Infor channel director central and eastern Europe. Przedstawiciele firmy zapowiadają również, że wartość realizowanych obecnie inwestycji w rozwiązania chmurowe Infor sięga 4 mld USD.

Jak przekonują przedstawiciele firmy Infor, światowe przedsiębiorstwa coraz częściej przewidują i wyprzedzają bieg zdarzeń rynkowych zamiast biernie czekać na ich rozwój. Niebagatelną rolę odgrywają tu rozwiązania analityczno-prognostyczne wykorzystujące uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. „Jedno co jest pewne we współczesnym świecie to zmiana. Dlatego nie zamierzamy opierać się na jednym filarze typu sztuczna inteligencja, IoT czy automatyzacja procesu. Upatrujemy wartość w połączeniu wszystkich tych narzędzi i trendów razem, tak aby były one dostępne szybko i przyjaźnie dla końcowych użytkowników” – mówi Mariusz Siwek. Firma Infor wykorzystuje rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji rozbudowując m.in. funkcjonalność pozwalającą m.in. w lepszy sposób sterować produkcją, a także bardziej efektywnie zarządzać zasobami magazynowymi i procesami logistycznymi, a wreszcie – przewidywać zachowania rynku i szybciej odpowiadać na zapotrzebowanie konsumentów.

Na procesy biznesowe przedsiębiorstw produkcyjnych istotnie wpływają dziś także oczekiwania konsumentów w zakresie możliwości dostosowania różnego rodzaju towarów do własnych potrzeb. Przejście od masowej produkcji do masowej personalizacji wymaga jednak wdrożenia rozbudowanych rozwiązań systemowych i dynamicznych zestawień materiałowych, które często nie występują w tradycyjnych systemach ERP. „Mamy kontakt z wieloma dużymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi i widzimy, że ich strategie biznesu mocno się zmieniają – firmy przechodzą np. od sprzedaży maszyn do świadczenia usług. Generalnie producenci widzą potrzebę odejścia od gospodarki odtworzeniowej bądź opartej przede wszystkim na niskich kosztach pracy i konieczność inwestowania w innowacje oraz nowoczesne technologie związane z uzyskaniem danych. Wyzwaniem będzie natomiast ich wykorzystanie w sposób inteligentny. I to będzie główny kierunek rozwoju oprogramowania” – podsumowuje Mariusz Siwek.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *