Intel IT CenterArchitektura ITPolecane tematy

Intel Rack Scale Architecture, czyli koncepcja elastycznego centrum danych

Wirtualizacja i cloud computing to tylko dwa z trzech składników potrzebnych, aby zrobić duży krok naprzód w rozwoju centrów danych. Brakuje jeszcze trzeciego elementu –  elastyczności takich zasobów, jak moc obliczeniowa, pamięci masowe i sieci. Tym elementem ma być Intel Rack Scale Architecture.

Intel Rack Scale Architecture, czyli koncepcja elastycznego centrum danych

W dzisiejszych centrach danych wyzwaniem jest skrócenie czasu dostarczania usług, co czasami potrafi zająć dni, a nawet tygodnie. Do tego dochodzi stosunkowo niski poziom wykorzystania serwerów, co ogranicza efektywność i elastyczność, a jednocześnie prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu kosztów. Rozwój platform chmurowych przyczynia się do poprawy efektywności, m.in. poprzez automatyzację czy wykorzystanie w centrum danych standardowych interfejsów.

Zadaniem Intel Rack Scale Architecture (Intel RSA) jest jeszcze większa poprawa efektywności i znaczne przyspieszenie dostarczania usług. Osiągnięcie tego celu umożliwia takie przeprojektowania dzisiejszej architektury platform cloud computing, dzięki któremu rosnące ilości danych będę wydajnie przetwarzane.

Wejście na kolejny poziom wydajności

Intel RSA to logiczna architektura, która rozdziela moc obliczeniową, pamięci masowe i sieć, a następnie umożliwia tworzenie z nich pul, co zwiększa efektywność i poziom wykorzystania dostępnych zasobów. Ponadto upraszcza to zarządzanie zasobami i umożliwia dynamiczne dobieranie zasobów w zależności od potrzeb poszczególnych aplikacji.

Intel RSA to logiczna architektura, która rozdziela moc obliczeniową, pamięci masowe i sieć, a następnie umożliwia tworzenie z nich pul, co zwiększa efektywność i poziom wykorzystania dostępnych zasobów. Ponadto upraszcza to zarządzanie zasobami i umożliwia dynamiczne dobieranie zasobów w zależności od potrzeb poszczególnych aplikacji.

Nowa architektura znacznie zwiększa wydajność i obniża całkowite koszty posiadania. Wśród najważniejszych zalet Intel RSA można wymienić: szybsze dostarczanie usług, ponieważ to zadanie jest realizowane programowo. Dzięki temu aplikacje błyskawicznie otrzymują potrzebne zasoby; poprawę efektywności operacyjnej za sprawą zwiększenia poziomu wykorzystania zasobów oraz interoperacyjności; dostępność zasobów wymaganych przez mniejsze działy IT oraz możliwość rozbudowy tylko określonych zasobów.

Intel RSA wykorzystuje moduły obliczeniowe, pamięci masowych, sieciowe oraz zarządzania, które współpracują ze sobą. Dzięki temu można budować bardzo różne systemy wirtualne. Projekty konkretnych rozwiązań tworzy się z wykorzystaniem tych czterech podstawowych modułów, którego mogą być konfigurowane w zależności od indywidualnych potrzeb.

  1. 1. Pod Manager – służy do zarządzania wieloma szafami stelażowymi i składa się z firmware’u oraz programowych interfejsów API, które umożliwiają zarządzania zasobami oraz regułami. Ich zadaniem jest również udostępnianie poprzez standardowe interfejsy zasobów sprzętowych oraz warstwy orkiestracji.
  2. 2. Gotowe do pracy systemy – składające się z zasobów obliczeniowych, sieci oraz pamięci masowych są tworzone na podstawie wymagań poszczególnych aplikacji.
  3. 3. Pule systemów pamięci masowych – są tworzone poprzez podłączenie nośników danych do sieci Ethernet i wykorzystanie zaawansowanych algorytmów, dzięki którym takie rozwiązanie ma szeroki zakres  zastosowań, np. może pracować jako sprzętowy system pamięci masowych obejmujący wiele szaf stelażowych lub jako węzeł obliczeniowy z lokalną pamięcią masową.
  4. 4. Konfigurowalna sieć – składająca się ze sprzętu połączonego okablowaniem, elementami montażowymi oraz oprogramowaniem zarządzającymi umożliwia ekonomiczne wdrażanie różnych topologii sieciowych, jak przełączniki Top-of-Rack czy rozproszone przełączniki.

Intel buduje ekosystem dla nowej koncepcji

Na architekturę RSA składają się nie tylko produkty Intela, ale również cały ekosystem sprzętu i oprogramowania rozwijanych przez firmy, które współpracują z organizacjami standaryzacyjnymi. Zwiększa to wartość RSA i ułatwia dotarcie tej architektury na rynek. Podstawą jest jednak platforma procesorowa Intel zarówno dla zasobów obliczeniowych (procesory Intel Xeon oraz Intel Atom), systemów pamięci masowych (Intel NVM i Intel SSD), jak i sieci (Intel Ethernet Switch Silicon i Intel Silicon Photonics). Intel Rack Scale Architecture obejmuje także pakiet deweloperski składający się z dokumentacji, firmware’u, interfejsów API oraz platformy programowej dla partnerów, którzy mogą dzięki tym narzędziom przyspieszać popularyzację tej architektury.

Na architekturę Intel RSA składają się nie tylko produkty Intela, ale również cały ekosystem sprzętu i oprogramowania rozwijanych przez firmy, które współpracują z organizacjami standaryzacyjnymi. Podstawą jest jednak platforma procesorowa Intel zarówno dla zasobów obliczeniowych (procesory Intel Xeon oraz Intel Atom), systemów pamięci masowych (Intel NVM i Intel SSD), jak i sieci (Intel Ethernet Switch Silicon i Intel Silicon Photonics). Intel Rack Scale Architecture obejmuje także pakiet deweloperski.

Intel stawia na ekosystem deweloperów rozwijających sprzęt i oprogramowanie z wykorzystaniem przyjętych standardów. Te firmy mogą tworzyć rozwiązania adresowane do określonych sektorów gospodarki lub dedykowane pojedynczym klientom. Udostępniany im pakiet deweloperski umożliwia szybkie tworzenie rozwiązań. Intel blisko współpracuje również  z głównymi organizacjami branżowymi, jak Project Scorpio, Open Compute Project, Redfish czy Scalable Platforms Management Forum działającego w ramach Distributed Management Task Force.  Ma to na celu przygotowanie wspólnego, podstawowego zestawu interfejsów API dla architektury Intel RSA. Trwają też projekty typu proof-of-concept u kilku biznesowych użytkowników końcowych, którzy zdecydowali się, aby pójść na przód z architekturą swoich centrów danych.

Otwarta architektura dla dostawców sprzętu i oprogramowania

Narzędzia zarządzania wykorzystywane w architekturze RSA powstały na nowej platformie wykorzystującej branżowe standardy i licencję open source. Minęły już dni nieelastycznych, zamkniętych systemów, których zastosowanie ogranicza się do specyficznego sprzętu określonego producenta. Takie rozwiązania po prostu nie mają racji bytu przy dzisiejszym tempie zmian i rozwoju centrów danych.

Architektura Intel RSA zastępuje te przestarzałe narzędzia nową platformą składającą się z wystandaryzowanych API oraz tworzącego się ekosystemu rozwiązań do zarządzania spełniających szerokie spektrum wymagań. Otwartość  tej architektury sprzyja innowacjom i przyspiesza proces rozwoju produktu, a także otwiera nowe  możliwości przed partnerami Intela. Dzięki temu producenci oprogramowania, integratorzy systemów i klienci mogą teraz budować uproszczone narzędzia do zarządzania czy tworzyć rozbudowane rozwiązania do automatyzacji, które zwiększają wydajność, poprawiają efektywności i skracają czas dotarcia do rynku.

 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *