CyberbezpieczeństwoRynekPolecane tematy

Internet Rzeczy w służbie zdrowia a bezpieczeństwo

Ogromny potencjał Internetu Rzeczy w kontekście ochrony zdrowia może być ograniczony przez brak należytych zabezpieczeń. Zapewnienie ochrony informacji oraz transmisji musi być zatem jednym z priorytetów dla projektantów nowoczesnych, wzajemnie skomunikowanych urządzeń dla tego sektora. Takie wnioski płyną z przygotowanego we współpracy Intel Security oraz Atlantic Council raportu dotyczącego wykorzystania Internetu Rzeczy w zakresie opieki medycznej.

Internet Rzeczy w służbie zdrowia a bezpieczeństwo

Eksperci szacują, że skomunikowane urządzenia medyczne w skali najbliższych 15 lat mogą ograniczyć koszty opieki zdrowotnej o 63 mld USD i nawet o jedną trzecią zmniejszyć wydatki na sprzęt szpitalny. Korzyści wynikają m.in. z możliwości wykorzystania zdalnej diagnostyki oraz ograniczenia czasu hospitalizacji. Wśród potencjalnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem tego rodzaju urządzeń na szeroką skalę autorzy raportu wymieniają m.in. możliwość kradzieży danych osobowych i medycznych, a także umyślna działania mające na celu wyrządzenie szkody – także pacjentowi – lub wpływanie na działanie wbudowanych czujników.

Wśród przygotowanych przez autorów raportu zaleceń wymienić należy potrzebę wprowadzenia kompleksowego zestawu standardów bezpieczeństwa i zmianę procedur związanych z certyfikacją sprzętu medycznego.

“Nowy model opieki medycznej, wykorzystujący połączone w sieć urządzenia, sprawia, że świat Internetu Rzeczy staje się niezwykle bliski każdemu z nas. To przynosi bardzo konkretne korzyści – przede wszystkim przekazywane w taki sposób informacje mogą znacząco poprawić jakoś opieki medycznej” – mówi Arkadiusz Krawczyk, Country Manager, McAfee, part of Intel Security. “Musimy przy tym pamiętać jednak także o zagrożeniach, które dotyczą głównie naszej prywatności i bezpieczeństwa sieci. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem, które pozwoli uchronić całe sieci i indywidualnych użytkowników urządzeń medycznych, jest wbudowanie zabezpieczeń w całe ekosystemy opieki medycznej – na poziomie urządzeń, sieci i centrów danych” – dodaje.

Wśród przygotowanych przez autorów raportu zaleceń wymienić należy m.in. potrzebę wprowadzenia kompleksowego zestawu standardów bezpieczeństwa lub najlepszych praktyk dla sieci urządzeń medycznych, zwiększenie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, a także zmianę procedur związanych z certyfikacją sprzętu medycznego.

Raport “The Healthcare Internet of Things: Rewards and Risks” dotyczy wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i społecznych możliwości sieci zróżnicowanych urządzeń medycznych. Przygotowane przez ekspertów zalecenia mają na celu zmaksymalizowanie korzyści dla pacjentów, przy jednoczesnym ograniczeniu zagrożeń IT dotyczących Internetu Rzeczy – ze szczególnym naciskiem na warstwę oprogramowania oraz transmisji danych. Pełna treść raportu jest dostępna na witrynie Intel Security.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *