CyberbezpieczeństwoRynekPolecane tematy

Internet Rzeczy w służbie zdrowia a bezpieczeństwo

Ogromny potencjał Internetu Rzeczy w kontekście ochrony zdrowia może być ograniczony przez brak należytych zabezpieczeń. Zapewnienie ochrony informacji oraz transmisji musi być zatem jednym z priorytetów dla projektantów nowoczesnych, wzajemnie skomunikowanych urządzeń dla tego sektora. Takie wnioski płyną z przygotowanego we współpracy Intel Security oraz Atlantic Council raportu dotyczącego wykorzystania Internetu Rzeczy w zakresie opieki medycznej.

Internet Rzeczy w służbie zdrowia a bezpieczeństwo

Eksperci szacują, że skomunikowane urządzenia medyczne w skali najbliższych 15 lat mogą ograniczyć koszty opieki zdrowotnej o 63 mld USD i nawet o jedną trzecią zmniejszyć wydatki na sprzęt szpitalny. Korzyści wynikają m.in. z możliwości wykorzystania zdalnej diagnostyki oraz ograniczenia czasu hospitalizacji. Wśród potencjalnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem tego rodzaju urządzeń na szeroką skalę autorzy raportu wymieniają m.in. możliwość kradzieży danych osobowych i medycznych, a także umyślna działania mające na celu wyrządzenie szkody – także pacjentowi – lub wpływanie na działanie wbudowanych czujników.

Wśród przygotowanych przez autorów raportu zaleceń wymienić należy potrzebę wprowadzenia kompleksowego zestawu standardów bezpieczeństwa i zmianę procedur związanych z certyfikacją sprzętu medycznego.

“Nowy model opieki medycznej, wykorzystujący połączone w sieć urządzenia, sprawia, że świat Internetu Rzeczy staje się niezwykle bliski każdemu z nas. To przynosi bardzo konkretne korzyści – przede wszystkim przekazywane w taki sposób informacje mogą znacząco poprawić jakoś opieki medycznej” – mówi Arkadiusz Krawczyk, Country Manager, McAfee, part of Intel Security. “Musimy przy tym pamiętać jednak także o zagrożeniach, które dotyczą głównie naszej prywatności i bezpieczeństwa sieci. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem, które pozwoli uchronić całe sieci i indywidualnych użytkowników urządzeń medycznych, jest wbudowanie zabezpieczeń w całe ekosystemy opieki medycznej – na poziomie urządzeń, sieci i centrów danych” – dodaje.

Wśród przygotowanych przez autorów raportu zaleceń wymienić należy m.in. potrzebę wprowadzenia kompleksowego zestawu standardów bezpieczeństwa lub najlepszych praktyk dla sieci urządzeń medycznych, zwiększenie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, a także zmianę procedur związanych z certyfikacją sprzętu medycznego.

Raport “The Healthcare Internet of Things: Rewards and Risks” dotyczy wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i społecznych możliwości sieci zróżnicowanych urządzeń medycznych. Przygotowane przez ekspertów zalecenia mają na celu zmaksymalizowanie korzyści dla pacjentów, przy jednoczesnym ograniczeniu zagrożeń IT dotyczących Internetu Rzeczy – ze szczególnym naciskiem na warstwę oprogramowania oraz transmisji danych. Pełna treść raportu jest dostępna na witrynie Intel Security.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *