BiznesAnalitykaPolecane tematy

Jak przygotować firmę na czas niepewności rynkowej

Sukces menedżerów ocenia się nie tylko po efektach zarządzania firmą w czasach dobrej koniunktury, lecz także po tym, jak przeprowadzają ją przez czasy niepewności rynkowej. Nikt nie zdaje sobie z tego sprawy lepiej niż dyrektorzy finansowi, na których spoczywa znaczna część ciężaru, jakim jest zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenie finansowe ich przedsiębiorstw przed zmiennością.

Jak przygotować firmę na czas niepewności rynkowej

Gospodarka działa na zasadzie cyklu. Choć wiele krajów Europy Środkowo-Wschodniej odnotowywało w ostatnich kilku latach solidny wzrost gospodarczy, prognozy wskazują już na czekające je w niedalekiej przyszłości spowolnienie tempa wzrostu (na to nakładają się dziś perturbacje związane z pandemią koronawirusa COVID-19 – przyp. red.). Firmy będą wkrótce musiały podjąć trudne decyzje i zastanowić się, w co inwestować, gdzie obciąć wydatki i które strategie najlepiej sprawdzą się w bardziej burzliwych czasach. Kluczową rolę w podejmowaniu tych decyzji będą oczywiście odgrywać dyrektorzy finansowi. Dlatego innowacje w systemach finansowych mają zdjąć z CFO i ich zespołów najbardziej przyziemne, codzienne zadania i umożliwić im odegranie większej roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Wsparcie dla poprawy efektywności działów finansowych

Jak wynika z niedawnego globalnego badania przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych przez IDC, działy finansów poświęcają aż 60%–70% czasu na wyszukiwanie informacji i dbanie o ich spójność, precyzyjność i użyteczność na potrzeby raportowania i planowania. Wydaje się więc, że każde nastawione przyszłościowo przedsiębiorstwo powinno dążyć do zdjęcia z dyrektorów finansowych części bardziej przyziemnych aspektów ich pracy, aby mogli skupić się na strategicznych decyzjach i bardziej kluczowych obowiązkach.

Przeczytaj również
Kyndryl to marka firmy, która powstanie na bazie działu usług zarządzania infrastrukturą IBM

Jak wynika z niedawnego globalnego badania przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych przez IDC, działy finansów poświęcają aż 60%–70% czasu na wyszukiwanie informacji i dbanie o ich spójność, precyzyjność i użyteczność na potrzeby raportowania i planowania. Wydaje się więc, że każde nastawione przyszłościowo przedsiębiorstwo powinno dążyć do zdjęcia z dyrektorów finansowych części bardziej przyziemnych aspektów ich pracy, aby mogli skupić się na strategicznych decyzjach i bardziej kluczowych obowiązkach.

Branża IT intensywnie pracuje nad nowymi technologiami, aby zapewnić dyrektorom finansowym większą kontrolę nad zarządzanymi przez nich działami i pomóc im stawić czoła niskiej efektywności i błędom ludzkim, które stanowią nieodłączną część codziennych zadań księgowych, rewidentów i innych interesariuszy w działach finansowych. Postępy w takich obszarach jak sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) i automatyczne uczenie, analiza danych i technologie rozproszonych rejestrów (np. Blockchain) już teraz umożliwiają wprowadzanie innowacji, które nie tylko wspierają dyrektorów finansowych w efektywniejszym prowadzeniu ich jednostek, lecz także lepiej wspomagają szersze strategiczne cele biznesowe ich przedsiębiorstw.

Wykorzystanie możliwości danych ukrytych w systemach IT

Wyobraźmy sobie korzyści płynące z możliwości zamknięcia okresu finansowego i sporządzania sprawozdań w czasie rzeczywistym. Gdy dane są przez cały czas łatwiej dostępne z dowolnego miejsca w przedsiębiorstwie, dyrektorzy finansowi mogą generować wskaźniki finansowe na żądanie, np. gdy członkowie zarządu muszą podjąć nieoczekiwane i pilne decyzje o strategicznym znaczeniu. Tego typu prężność działania jest znacznie mniej realna w przypadku tradycyjnych systemów finansowych i starszych architektur IT. Dlatego będzie wymagała wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i usługach cloud computing. Nowoczesne informatyczne systemy finansowe mogą usprawnić proces zamknięcia dzięki automatyzacji, która obsługuje transakcje z dostawcami, uzgadnianie kont i sporządzanie niezbędnych raportów.

Przeczytaj również
6 zasad efektywnej ochrony danych AD 2021

Firmy często wpadają w pułapkę, gdy na drodze do transformacji cyfrowej przeprowadzają po prostu cyfryzację tradycyjnych procesów i imitują to, co mają obecnie, zamiast wprowadzić całkiem nowe rozwiązania i modele. Jednym z kroków pomagających sprostać temu wyzwaniu będzie przejście na model działający na platformie cyfrowej. W praktyce oznacza to stworzenie przedsiębiorstwa o bardzo niewielkich nakładach inwestycyjnych, którego aplikacje działają w chmurze i są dostępne w formie usługi.

Dla działów księgowości szczególne znaczenie mają aplikacje wykorzystujące łańcuch bloków. Technologia ta umożliwia firmom zwiększenie stopnia dokładności i przejrzystości rejestrowania i kontrolowania transakcji finansowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ich struktur (z udziałem innych firm). Łańcuch bloków tworzy praktycznie niemodyfikowalny rejestr transakcji, co pomaga wyeliminować błędy ludzkie i umożliwia efektywniejszy audyt bez skomplikowanej dokumentacji papierowej, która może paść ofiarą oszustwa. Przez samo ograniczenie błędów i zwiększenie szybkości firmy mogą odnotować znaczne oszczędności.

Wyzwania w zakresie innowacji wspierających CFO

Choć nowe rozwiązania finansowe niosą ze sobą olbrzymie szanse dla dyrektorów finansowych i ich zespołów, wdrożenie tych innowacji oraz pełne wykorzystanie ich wartości może nie być takie proste. Firmy często wpadają w pułapkę, gdy na drodze do transformacji cyfrowej przeprowadzają po prostu cyfryzację tradycyjnych procesów i imitują to, co mają obecnie, zamiast wprowadzić całkiem nowe rozwiązania i modele. Jednym z kroków pomagających sprostać temu wyzwaniu będzie przejście na model działający na platformie cyfrowej. W praktyce oznacza to stworzenie przedsiębiorstwa o bardzo niewielkich nakładach inwestycyjnych, którego aplikacje działają w chmurze i są dostępne w formie usługi.

Przeczytaj również
Zakochani w chmurze, czyli optymalizacja od pierwszego wdrożenia

Newralgicznym elementem każdej innowacyjnej strategii transformacji w tym kierunku będzie platforma do analizy danych biznesowych, która zapewnia lepszą integrację danych ze wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, w tym z działów marketingu, sprzedaży i finansów oraz działu operacyjnego. Jeszcze inne wyzwanie mają przed sobą firmy, które są skazane na dotychczasową infrastrukturę. Jej całkowita wymiana może nie być możliwa, można jednak wprowadzać stopniowe zmiany. Wykorzystywanie do analizy danych autonomicznych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji już teraz zwiększa możliwości predykcyjne firm, pozwalając im podejmować pewniejsze decyzje lepiej dostosowane do rzeczywistości.

Gdy szerzej zakrojona transformacja nie jest możliwa, stopniowe zmiany mogą znacznie udoskonalić istniejące rozwiązania. Małe kroki przed wielkim skokiem to zawsze opcja, którą warto wziąć pod rozwagę.

Andrés Garcia-Arroyo,
wiceprezes ds. aplikacji w Oracle na region Europy Środkowo-Wschodniej, WNP i Izraela

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.