Cloud computingCDOPolecane tematy

CFO w Polsce oczekują od chmury głównie oszczędności i poprawy efektywności biznesu

Dla połowy dyrektorów finansowych z dużych polskich instytucji zwiększenie efektywności działania i uzyskania optymalizacji kosztowych to kluczowe korzyści z inwestycji w chmurę. Tylko co trzeci CFO oczekuje po wykorzystaniu usług oferowanych w modelu chmurowych poprawy innowacyjności organizacji. Co ciekawe, z analiz Deloitte wynika, że z rozwiązań chmurowych w świadomy sposób korzysta już – lub planuje korzystać – dwie trzecie największych organizacji w Polsce.

CFO w Polsce oczekują od chmury głównie oszczędności i poprawy efektywności biznesu

Z analiz Deloitte wynika, że w jednej na trzy największe organizacje z Polski widoczne jest przekonanie, że organizacja ta znajduje się na zaawansowanym etapie procesu zmierzającego do wykorzystania potencjału biznesowego stojącego za modelem chmury obliczeniowej. Co trzeci ankietowany przez Deloitte CFO takich organizacji deklaruje bowiem, że instytucja, którą reprezentuje przeniosła już do chmury połowę swoich zasobów IT – lub jest w trakcie takiego procesu. Jednocześnie, niemal dwie trzecie ankietowanych CFO reprezentujących największe instytucje obecne na rynku polskim deklaruje, że w ich organizacjach rozpoczęto już do wdrożenia rozwiązań chmurowych (bądź nastąpi to w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy). Kolejne 10% organizacji – według uczestników badania Deloitte – jest na etapie przygotowania takich projektów. Jedynie co czwarta z ankietowanych organizacji nie ma obecnie planów związanych z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych.

Raport “CFO Survey 2023. Gdzie leży wartość z chmury? Perspektywa polskich CFO” powstał w ramach globalnego projektu badawczego Deloitte. W najnowszej edycji badania Deloitte CFO Survey wzięło udział niemal 600 dyrektorów finansowych z Europy Środkowej. Setka ankietowanych pochodziła z Polski. Respondenci odpowiadali m.in. na pytania dotyczące kluczowych wyzwań dla organizacji, które reprezentują oraz roli rozwiązań chmurowych w procesie transformacji biznesowej.

Wnioski z badania Deloitte pozwalają sądzić, że menedżerowie odpowiedzialni za finanse polskich firm rozumieją rolę rozwiązań chmurowych w budowaniu elastyczności i zwinności biznesu – do wzrostu świadomości w tym zakresie niewątpliwie przyczynił się okres pandemii COVID-19 i projektów realizowanych w związku z koniecznością powszechnego przejścia na model pracy zdalnej. Przedstawiciele firmy Deloitte przekonują tymczasem, że pełne wykorzystanie potencjału technologii chmurowych może stać się katalizatorem dla zmian innowacyjnych w biznesie. “Obecnie warto zastanowić się, jakie inne wartości można uzyskać z przeprowadzonych wcześniej inwestycji chmurowych. Ostatnio impulsem do wdrożenia rozwiązań chmurowych staje się coraz częściej dostrzegana przez polskie przedsiębiorstwa potrzeba zachowania ciągłości biznesu, w tym disaster recovery, co ma związek wystąpieniem dodatkowych ryzyk geopolitycznych związanych z wojną w Ukrainie” – podkreśla Sławomir Lubak, partner, lider zespołu transformacji chmurowych w firmie Deloitte.

Jednocześnie, co drugi ankietowany CFO postrzega jednak rozwiązania oferowane w modelu cloud computing przede wszystkim jako sposób na poprawę efektywności i zwinności. Niewiele mniejszy odsetek badanych (46%) widzi w wykorzystaniu chmury obliczeniowej sposób na optymalizację kosztów operacyjnych. Tylko co czwarty uczestnik badania przyznaje natomiast, że migracja do rozwiązań chmurowych stała się dla jego organizacji okazją do usprawnienia istniejących bądź stworzenia nowych procesów.

“Organizacjom rozpoczynającym inwestycje chmurowe najłatwiej jest dostrzec korzyści związane z efektywnością operacyjną czy kosztową niż wykorzystać możliwości w obszarze innowacyjności. Nie jest to domena tylko Polski czy Europy. Przykład rynku amerykańskiego pokazuje, że przedsiębiorstwa mniej zaawansowane pod względem stosowania rozwiązań chmurowych skupiają się przede wszystkim na zwiększaniu skuteczności i elastyczności działania, podczas gdy rozwój innowacji znajduje się niżej na ich liście priorytetów. Wydaje się, że element budowy nowoczesnych rozwiązań poprzez chmurę wciąż jest za mało doceniany. Technologia ta powinna być katalizatorem zmian i transformacji biznesowej, a także nośnikiem innowacyjności w organizacji” – twierdzi Sławomir Lubak.

Według autorów analizy sygnalizowana przez ankietowanych CFO trudność w określeniu korzyści biznesowych z wykorzystania rozwiązań chmurowych w odniesieniu do spodziewanych nakładów na wdrożenie, nakazuje bardziej dokładnie poszukiwać uzasadnienia biznesowego dla migracji do chmury. Dobry przykładem, zdaniem ekspertów Deloiite, jest tu możliwość wykorzystania – trudno dostępnych w tradycyjny sposób i wymagających ogromnych nakładów – mechanizmów związanych ze sztuczną inteligencją oraz uczeniem maszynowym. Z analiz przeprowadzonych na rynku amerykańskim wynika, przykładowo, że dziewięć na dziesięć firm postrzega wykorzystanie modelu chmury obliczeniowej – w połączeniu ze sztuczną inteligencją czy technologią machine learning – jako katalizator dla rozwoju biznesu.

“Analityka i sztuczna inteligencja już od kilku lat pojawiają się na liście priorytetów inwestycyjnych CFO w Polsce. Rozwój tych technologii nie jest jednak jednorodny. Polskie przedsiębiorstwa np. z sektora gamingowego znajdują się w innowacyjnej czołówce, podczas gdy inne branże dopiero przyglądają się korzyściom płynącym z wykorzystania AI. Rosnąca świadomość możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja sprawia, że w nieodległej przyszłości możemy się spodziewać dynamicznego wzrostu zainteresowania sztuczną inteligencją” – mówi dr Marcin Kruczyk, dyrektor w Zespole Artificial Intelligence & Data firmy Deloitte.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *