Branża ITRynek

Jak software house’y oceniają przepisy Polskiego Ładu?

Nowe przepisy podatkowe, nazywane Polskim Ładem, weszły w życie wraz z początkiem roku. Według twórców reformy mają one pomóc w odbudowie rodzimej gospodarki dotkniętej skutkami pandemii COVID-19. Organizacja Pracodawców Usług IT SoDA postanowiła zbadać jak wprowadzone zmiany wpłynęły na rozwój biznesu software house’ów, a więc podmiotów z jednej z kluczowych branż w dobie powszechnej cyfryzacji.

Jak software house’y oceniają przepisy Polskiego Ładu?

Jak wynika z raportu „Wpływ Polskiego Ładu na dalszy rozwój software house’ow”, aż 85% ankietowanych negatywnie oceniła zmiany w przepisach. Zdaniem respondentów przełożą się one na wyhamowanie rozwoju ich przedsiębiorstwa (59%), a nawet zagrożą istnieniu biznesu (26%).

“To największa zmiana w prawie podatkowym od 30 lat i duże wyzwanie administracyjne oraz finansowe, zwłaszcza dla mniejszych podmiotów. Mnogość przepisów, niepewność co do ich stabilności i brak jednoznacznych interpretacji nie ułatwiają działania w nowym środowisku podatkowym, zwłaszcza software house’om bez własnego działu prawno-księgowego. Biorąc pod uwagę powyższe, można spodziewać się większych ruchów konsolidacyjnych na rynku” – komentuje Konrad Weiske, wiceprezes SoDA. “Rozumiemy intencje stojące za wprowadzeniem Polskiego Ładu, jednak w naszej ocenie konsultacjom z organizacjami branżowymi powinno się poświęcić więcej czasu” – dodaje.

Jak software house’y oceniają przepisy Polskiego Ładu?
Źródło: SoDA

Czy Polski Ład pogłębi deficyt pracowników na rynku?

Według 78% respondentów nowy system podatkowy jest niekorzystny dla przynajmniej 1/5 pracowników software house’ów, a 36% szacuje, że dotknie one prawie całe zespoły. Ponadto większość firm (59%) obawia się odpływu własnych zasobów na rzecz zagranicznych podmiotów, a 16% mówi o zagrożeniu utraty w ten sposób nawet ponad 1/4 specjalistów. Jak podkreślają autorzy badania, już teraz w branży IT występuje ogromna luka kadrowa, a doświadczonych specjalistów próbują przyciągnąć nie tylko polskie firmy, lecz także te zza granicy. Nie dziwi więc obawa, że po wprowadzeniu Polskiego Ładu deficyt pracowników na rynku może się pogłębić.

Jak software house’y oceniają przepisy Polskiego Ładu?
Źródło: SoDA

Aby zapobiec odpływowi pracowników, ponad połowa badanych przedsiębiorstw będzie chciała zrekompensować im spadek wynagrodzeń netto. Wśród rozważanych form niwelowania negatywnych skutków Polskiego Ładu badani wymieniają: podwyżkę pensji, wypłatę premii, podwyższenie kosztów autorskich czy wprowadzenie dodatkowych benefitów w postaci np. wsparcia doradcy podatkowego. Część ankietowanych software house’ów zastanawia się również nad wprowadzeniem zmian w strukturze zatrudnienia, głównie zwiększeniem udziału umów B2B.

“O możliwość przejścia z umowy o pracę na własną działalność w celu skorzystania z ryczałtu pytają także pracownicy firm członkowskich. To właśnie ryczałt, który jest obecnie najkorzystniejszą formą opodatkowania dla osób z branży IT, budzi największe zainteresowanie podczas organizowanych przez nas webinariów o Polskim Ładzie” – zwraca uwagę Marcelina Chojnacka, Public Advocacy Coordinator SoDA.

Wpływ nowych przepisów na rozwój biznesu w dwuletniej perspektywie

Ankietowani poproszeni zostali również o ocenę wpływu Polskiego Ładu na prowadzenie biznesu w perspektywie dwuletniej. I choć nadal dominowały głosy o negatywnym przełożeniu się zmian na funkcjonowanie firmy czy jej planów (69%), pojawiły się też te neutralne. 31% software house’ów stwierdziło, że nowe przepisy podatkowe będą miały istotny wpływ na rozwój ich przedsiębiorstw, jednak nie zagrażają istniejącym planom. Dla 7% znaczenie tych zmian będzie niewielkie lub żadne. Nie odnotowano odpowiedzi oceniających je pozytywnie.

Jak software house’y oceniają przepisy Polskiego Ładu?
Źródło: SoDA

Badanie przeprowadzono w styczniu 2022 roku przez Komitet Public Advocacy SoDA, we współpracy z firmą konsultingową Valueships. Na pytania ankietowe odpowiadali przedstawiciele kadry zarządzającej poziomu C-level 58 firm członkowskich SoDA. Wyniki zebrano w raporcie „Wpływ Polskiego Ładu na dalszy rozwój software house’ow”, dostępnym na stronie internetowej organizacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *