CDOPolecane tematy

Jak zbudować sprawne zaplecze technologiczne dla biznesu w czasach dynamicznie rosnących wymagań technologicznych?

Advertorial

Nowoczesne systemy wspierające zarządzanie procesami biznesowymi powinny – oprócz rozbudowanej funkcjonalności – zapewniać możliwość wykorzystania potencjału transformacyjnego nowych technologii. Rozwiązania oferowane przez 1Ci umożliwiają optymalizowanie biznesu na bazie automatyzacji powtarzalnych operacji i dzięki wdrażaniu wielu punktowych usprawnień.

Jak zbudować sprawne zaplecze technologiczne dla biznesu w czasach dynamicznie rosnących wymagań technologicznych?

Wymagania biznesu względem rozwiązań informatycznych są dziś bardzo często diametralnie różne od oczekiwań powszechnych kilka lat temu. Jest to zarówno efekt rosnącej dynamiki procesów gospodarczych, jak i znaczenia technologii IT w biznesie. Jeszcze 5–10 lat temu w wielu firmach za obszary kluczowe dla działalności biznesowej uznawano sprzedaż, produkcję oraz logistykę. Dział IT postrzegany był zaś najczęściej jedynie jako istotne zaplecze dla biznesu. Obecnie jednak, w świecie coraz bardziej powszechnych projektów cyfrowej transformacji, sytuacja ta się zmienia. Rola IT w organizacjach biznesowych przekształca się z ośrodka wsparcia biznesu, w centrum warunkujące rentowność całej firmy. Aktywnie pomagamy klientom tworzyć centra zysków i generować zyski z IT.

Obecne warunki biznesowe wymuszają konieczność każdorazowego modyfikowania procesów biznesowych tak, aby organizacja, jako całość, mogła jak najlepiej wykorzystać nadarzające się wskutek nowych realiów gospodarczych szanse biznesowe, ograniczając zarazem skalę ryzyka. Wszystko to nakłada nowe wymagania względem systemów wspierających poszczególne obszary działalności. Rozwiązania biznesowe muszą dziś być aktywnie rozwijane, ponieważ procesy, które wspierają, mogą się zmieniać nawet wielokrotnie w ciągu miesiąca, np. ze względu na nowe wymagania klientów biznesowych. Ponadto, niezbędna jest bieżąca synchronizacja systemów z innymi rozwiązaniami, wykorzystywanymi w całym ekosystemie partnerów.

Wyższa jest również dynamika zmian otoczenia biznesowego. W ślad za tym rośnie zmienność kluczowych procesów, rozumiana jako konieczność zapewnienia łatwości i szybkości wdrażania zmian w sposobie działania organizacji nawet na poziomie poszczególnych operacji. Dzisiejsze warunki biznesowe wymuszają bowiem konieczność każdorazowego modyfikowania procesów biznesowych tak, aby firma, jako całość, mogła jak najlepiej wykorzystać nadarzające się wskutek nowych realiów gospodarczych szanse biznesowe, ograniczając zarazem skalę potencjalnego ryzyka biznesowego. Wszystko to nakłada nowe wymagania względem systemów wspierających poszczególne obszary działalności. Rozwiązania biznesowe muszą być aktywnie rozwijane, ponieważ procesy, które wspierają, mogą się zmieniać nawet wielokrotnie w ciągu miesiąca, przykładowo, ze względu na nowe wymagania klientów biznesowych. Ponadto, niezbędna jest bieżąca synchronizacja systemów z innymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w całym ekosystemie partnerów.

Potrzeba optymalizacji i otwartości na nowości

Duży wpływ na wymagania względem oprogramowania biznesowego mają również kluczowe trendy i koncepcje biznesowo-technologiczne. Potencjał cyfrowej transformacji sprawia, że firmy poszukują możliwości użycia nowych rozwiązań jako wsparcia istniejącego biznesu lub nowego źródła przychodów. Przykładowo, dla firm handlowych wiele problemów rozwiązać może analityka Big Data. W sektorze usług dużo nowych możliwości otwiera wykorzystanie danych gromadzonych poprzez infrastrukturę Internetu Rzeczy, zaś w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych bardzo pomocne w planowaniu zaopatrzenia i harmonogramów produkcyjnych są nowoczesne rozwiązania analityki biznesowej. Wszystko to przekłada się jednak również na konkretne wymagania względem posiadanych systemów IT.

Od nowoczesnych rozwiązań klasy ERP oczekuje się obecnie nie tyle nowych funkcjonalności, ile rozwiązań pozwalających optymalizować biznes i poprawiać jego wydajność. Głównym zadaniem stawianym przed dzisiejszymi rozwiązaniami wspierającymi zarządzanie jest przyspieszenie procesów, tj. wykonywanie większej liczby operacji procesów, jednocześnie przy zachowaniu ustalonego poziomu jakości oraz w połączeniu z szybkością i łatwością dostosowania działalności firmy do potrzeb rynków wschodzących. To zadanie jest bardzo trudne i stwarza duże zapotrzebowanie na automatyzację i robotyzację procesów. Pewne jest upowszechnienie wdrożeń rozwiązań, mających na celu zredukowanie rutynowych, wykonywanych manualnie operacji. Wzrośnie jednak presja na podejmowanie właściwych decyzji biznesowych w dużej skali i w ograniczonych oknach czasowych.

Transformacja biznesu w praktyce

Nowym, często zmieniającym się potrzebom w obszarze rozwiązań wspierających zarządzanie i pozwalających automatyzować wybrane operacje biznesowe odpowiada funkcjonalność platformy 1C:Enterprise. Co więcej, doświadczenia klientów – także z Polski – potwierdzają wyjątkowe możliwości wykorzystania oprogramowania 1Ci w nietypowych scenariuszach biznesowych. Jeden z klientów z Polski specjalizuje się w sprzedaży cementu. Istota działalności tej firmy jest bardzo prosta – hurtowy zakup cementu od dostawcy, pakowanie w worki, a następnie sprzedaż produktu w kanale B2B. Warto zauważyć, że cement jest produktem o przewidywalnej cenie i w tej branży raczej trudno jest wymyślić coś niezwykłego, co zmieni realia biznesu.

Od nowoczesnych rozwiązań klasy ERP oczekuje się nie tyle nowych funkcjonalności, ile rozwiązań pozwalających optymalizować biznes i poprawiać jego wydajność. Głównym zadaniem stawianym przed dzisiejszymi rozwiązaniami wspierającymi zarządzanie jest przyspieszenie procesów,
tj. wykonywanie większej liczby operacji procesów, jednocześnie przy zachowaniu ustalonego poziomu jakości oraz w połączeniu z szybkością i łatwością dostosowania działalności firmy do potrzeb rynków wschodzących.
To zadanie jest bardzo trudne i stwarza duże zapotrzebowanie na automatyzację i robotyzację procesów.

Jak pokazuje przykład wspomnianej organizacji, istota cyfrowej transformacji może tkwić jednak w konkretnym procesie zależnym od partnerów biznesowych. Cement oferowany przez naszego klienta jest następnie sprzedawany w setkach sklepów budowlanych, a dostawy są realizowane w odpowiedzi na dynamicznie generowane zamówienia dystrybutorów. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania zbudowanego na bazie platformy 1C:Enterprise możliwe było zautomatyzowanie procesu kalkulacji kosztów dostawy do konkretnego punktu oraz postępowania przetargowego wśród działających w danej lokalizacji organizacji logistycznych. W efekcie, firma oferująca cement jest w stanie minimalizować koszty dzięki wprowadzeniu najtańszych, dostępnych w danym momencie i regionie, usług logistycznych, nawet na potrzeby obsługi jednostkowych zamówień. Biorąc pod uwagę, że udział logistyki w strukturze kosztów pierwotnych cementu wynosi aż 25%, to zautomatyzowanie działań, mających na celu zoptymalizowanie procesów spedycyjnych, pozwoliło na osiągnięcie bardzo wymiernych, bo sięgających 10% oszczędności. W tego rodzaju projektach tkwi prawdziwa istota cyfrowej transformacji.

Innym przykładem organizacji korzystającej z oprogramowania opartego na platformie 1C:Enterprise jest działająca od kilkudziesięciu lat firma produkcyjna. Ugruntowane procesy istnieją w tej firmie w niemal niezmienionej formie od prawie 20 lat. W ostatnich latach, wobec zmian rynkowych i presji konkurentów, niezbędne stało się zoptymalizowanie i przyspieszenie procesów związanych m.in. z obsługą zamówień i ofertowaniem. Zaproponowaliśmy zintegrowanie wykorzystywanego w tej firmie oprogramowania CAD z systemem ERP, aby na żywo śledzić rentowność. Pomimo aktualizacji rozwiązań inżynierskich, tego typu integracja nie jest oczywistością. Potrzebna stała się też aplikacja mobilna, za pośrednictwem której handlowcy mogą uruchamiać zlecenia produkcyjne w systemie ERP, fizycznie będąc jeszcze u klienta. Oczekiwano, że taka aplikacja pozwoli na przyspieszenie procesów i zwiększenie elastyczności organizacji. Nasze rozwiązania z łatwością odpowiadają takim potrzebom.

Unikalne na rynku podejście

Pod względem koncepcji technologicznej i zastosowanych rozwiązań platformę 1C:Enterprise wyróżnia wysoka elastyczność, pełna konfigurowalność i wieloplatformowość. Rozwiązanie jest oferowane również wraz z kompleksową bazą predefiniowanych elementów, pozwalających zmniejszyć pracochłonność i skrócić czas wdrożenia. Nasi klienci doceniają elastyczność oprogramowania 1C. Jak przyznaje jeden z naszych klientów w Polsce – jeśli po 10 latach zrezygnuje z produkcji okien plastikowych i zacznie wytwarzać komponenty do promów kosmicznych, to może łatwo zmienić konfigurację platformy 1C i dostosować firmę do nowych realiów. Jednocześnie, oparte na platformie 1C:Enterprise oprogramowanie nie wymaga rozbudowanego zaplecza IT. Platforma ta dysponuje bowiem łatwymi do opanowania narzędziami programistycznymi, pozwalającymi m.in. swobodnie definiować funkcjonowanie systemu oraz warstwę interfejsu obsługi. Co więcej, elastyczny system zarządzania prawami dostępu do danych i poszczególnych funkcjonalności umożliwia tworzenie bezpiecznych aplikacji.

Mikhail Beyrak, Business Development Manager w 1Ci

Więcej o firmie 1Ci: bit.ly/38GbmjV
Więcej o platformie 1C:Enterprise: bit.ly/38Kl19p

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *