CDO

W jaki sposób służba zdrowia powinna przygotować się do cyfrowej transformacji?

Oparte na nowych technologiach zmiany w nieunikniony sposób obejmować będą kolejne branże i obszary gospodarki. Jednym z nich z pewnością będzie sektor ochrony zdrowia. U podstaw nowych modeli biznesowych sektora ochrony zdrowia leżeć będzie koncentracja na indywidualnym pacjencie, a także szerokie wykorzystanie danych medycznych – w tym wymiana informacji pomiędzy wszystkimi organizacjami zaangażowanymi w opiekę nad nim.

W jaki sposób służba zdrowia powinna przygotować się do cyfrowej transformacji?

Czynnikiem uważanym za czynnik usprawniający lepsze wykorzystanie danych medycznych jest zapewnienie interoperacyjności systemów, urządzeń i oprogramowania medycznego. Cecha ta umożliwiłaby bowiem m.in. uproszczenie dostępu do danych medycznych, a co za tym idzie – zoptymalizowanie wielu procesów powszechnych w sektorze ochrony zdrowia. Potrzebna jest również metoda pozwalająca w szybki i prawidłowy sposób przyporządkowywać dane do właściwych pacjentów w realiach szerokiej współużywalności danych. Duże znaczenie ma tu również kwestia zapewnienia należytej ochrony danych wrażliwych – niezbędnej zarówno w kontekście obowiązujących przepisów, a także rosnącej skali zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa.

“Strategia transformacji cyfrowej dla sektora ochrony zdrowia wwykracza poza korzystanie ze skomplikowanych narzędzi cyfrowych i oprogramowania. Działy IT placówek ochrony zdrowia muszą rozszerzyć swój fizyczny zasięg i obsługiwać oraz monitorować infrastrukturę umożliwiającą funkcjonowanie interoperacyjności. Zachodzące zmiany będą również wymagać przeniesienia zasobów IT bliżej personelu medycznego i pacjentów, czyli wdrożenia rozwiązań przetwarzających dane na brzegu sieci” – mówi Gerard Dermont, Head of Territory Sales Management w firmie Vertiv Poland.

Zdaniem ekspertów firmy Vertiv podkreślają, że zespoły odpowiedzialne za funkcjonowanie środowisk IT w sektorze ochrony zdrowia powinny jak najszybciej przygotować się do nadchodzących zmian – w tym, dostosowywać systemy wewnętrzne oraz infrastrukturę do wymogów interoperacyjności. Prezentujemy 6 kroków niezbędnych, aby sektor ochrony zdrowia mógł dobrze przygotować się do zachodzących zmian cyfrowych:

1. Zaangażowanie w proces opracowywania standardów
Celem tego rodzaju inicjatyw powinno być wypracowanie jednego, ogólnie dostępnego zestawu branżowych standardów oraz specyfikacji wdrożeniowych dotyczących rozwiązań IT i technologii, które zaspokajałyby specyficzne wymagania dotyczące interoperacyjności w placówkach medycznych.

2. Wykorzystywanie relacji z dostawcami
Szpitalom i innym placówkom ochrony zdrowia zaleca się wykorzystywanie posiadanej pozycji, aby wymóc na dostawcach systemów elektronicznej dokumentacji medycznej zapewnienie wsparcia dla standardów FHIR. Współpraca z producentami i wykorzystywanie swojej pozycji kontrahenta, jako mocnej karty przetargowej będzie sprzyjać zapewnieniu interoperacyjności. Wdrażając nowe rozwiązania organizacje z sektora ochrony zdrowia powinny również wybierać te systemy, które wspierają standard FHIR.

3. Rozszerzenie możliwości standaryzacji narzędzi IT wykorzystywanych w placówkach medycznych
Usprawnienie procesów i ograniczenie liczby systemów, z których muszą korzystać lekarze do gromadzenia informacji o pacjentach, usprawniłoby wdrażanie interoperacyjności. Działania mające na celu zoptymalizowanie działania środowiska aplikacyjnego należy zacząć od inwentaryzacji wykorzystywanych obecnie rozwiązań. Niezbędne jest też uporządkowanie procesów przetwarzania danych w wielu placówkach ochrony zdrowia.

4. Szerokie wykorzystanie dostępnych interfejsów API
Według organizacji HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) dostępność otwartych interfejsów programistycznych odegra kluczową rolę dla zapewnienia interoperacyjności systemów w branży ochrony zdrowia. Upowszechnienie API pozwoli m.in. na otwarcie wykorzystywanych platform medycznych na dane pochodzące z zewnętrznych aplikacji.

5. Zaplanowanie modernizacji lub wymiany tradycyjnych systemów
W wielu placówkach sektora ochrony zdrowia czynnikiem hamującym wdrażanie nowych standardów i osiągnięcie pełnej interoperacyjności są wykorzystywane już systemy informatyczne. Biorąc pod uwagę, że koszt całościowej wymiany posiadanych rozwiązań często przekracza możliwości finansowe jednostek ochrony zdrowia, zdaniem ekspertów, należy skupić się na modernizacji tych rozwiązań, które opierają się na najbardziej przestarzałych rozwiązaniach technologicznych – w miarę możliwości budżetowych zastępując je rozwiązaniami zgodnymi z koncepcją interoperacyjności.

6. Inwestowanie w rozwiązania infrastrukturalne na brzegu sieci
Biorąc pod uwagę konieczność ułatwienia pracownikom branży medycznej dostępu do aktualnych danych i aplikacji, w wielu przypadkach niezbędny będzie rozwój centralnej infrastruktury IT pod kątem jak najszerszego wykorzystania koncepcji przetwarzania brzegowego. Aby było to jednak realne, niezbędne jest zapewnienie odpowiednio wydajnych rozwiązań m.in. w zakresie zasilania, łączności, czy chłodzenia infrastruktury obsługującej oprogramowanie medyczne.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *