BiznesCDORynekPolecane tematy

Jedynie 6% firm w Polsce jest gotowych na wdrożenie i wykorzystanie AI

Jeśli chodzi natomiast o organizacje na całym świecie to odsetek ten wynosi 14% – tak wynika z pierwszej edycji badania Cisco AI Readiness Index. Analizę, w której przebadano ponad 8 000 firm z 30 krajów świata, w 6 kluczowych obszarach, opracowano w odpowiedzi na postępujące wdrażanie sztucznej inteligencji, która zyskuje coraz większy wpływ na prawie każdy obszar działalności i życia codziennego. 

Jedynie 6% firm w Polsce jest gotowych na wdrożenie i wykorzystanie AI

Nowe badanie Cisco wykazało, że podczas gdy wdrażanie sztucznej inteligencji odbywa się powoli od dziesięcioleci, tak postępy w rozwoju Generatywnej AI – w połączeniu z upublicznieniem tej technologii w ubiegłym roku – zwracają większą uwagę na obecne wyzwania, zmiany oraz nowe możliwości stwarzane przez tę technologię. Podczas gdy 84% globalnych i 89% polskich respondentów uważa, że sztuczna inteligencja będzie miała znaczący wpływ na ich działalność biznesową, jednocześnie rodzi ona również nowe wyzwania. Wyniki Indeksu pokazują, że największe z nich to te związane z wykorzystaniem AI wobec danych, którymi dysponują firmy. I tak, 81% globalnych respondentów przyznaje, że wynika to z zamknięcia informacji w istniejących silosach. W naszym kraju tego samego zdania jest nawet 92% ankietowanych.

Są jednak również pozytywne wiadomości. Indeks ujawnił, że firmy, także w Polsce, podejmują wiele proaktywnych działań, aby przygotować się na przyszłość skoncentrowaną na sztucznej inteligencji. Jeżeli chodzi o budowanie strategii AI, nawet 95% organizacji w Polsce już ją ma lub jest w trakcie jej opracowywania. Może to wynikać z faktu, że większość respondentów w Polsce i na świecie (odpowiednio 95 i 97%) stwierdziła, że priorytetowość wdrożenia technologii AI w ich organizacji wzrosła w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Co ciekawe, jako obszary o najwyższej pilności dla wdrożeń AI wskazano infrastrukturę IT i cyberbezpieczeństwo.

„Trwa wyścig do gotowości na sztuczną inteligencję, a organizacje znajdują się pod silną presją, aby przejść z trybu planowania strategicznego do trybu realizacji, by móc wykorzystać potencjał transformacyjny, jaki ma sztuczna inteligencja. Aby w pełni wykorzystać zalety produktów i usług opartych na AI, firmy potrzebują rozwiązań, które zabezpieczają i monitorują modele oraz łańcuchy narzędzi sztucznej inteligencji, aby zapewnić wydajność, chronić wrażliwe dane i systemy, a także zapewniać wiarygodne i odpowiedzialne rezultaty” – skomentowała Liz Centoni, wiceprezes wykonawcza i dyrektor generalna ds. aplikacji i strategii w Cisco.

4 poziomy gotowości, 6 kluczowych obszarów

Badanie Cisco AI Readiness Index zidentyfikowało cztery grupy firm na różnych poziomach gotowości organizacyjnej na wdrożenie i wykorzystanie AI: Pacesetters (w pełni przygotowani), Chasers (umiarkowanie przygotowani), Followers (ograniczona gotowość) i Laggards (nieprzygotowani).

Jeśli chodzi o ogólny poziom gotowości na AI, to wspomniane już tylko 14% organizacji na świecie i 6% w Polsce jest obecnie na poziomie Pacesetters (w pełni przygotowanych). Badanie wykazało także, że ponad połowa (52%) firm na świecie i nawet 64% w naszym kraju, znajduje się albo w kategorii Laggards (zupełnie nieprzygotowanych, na świecie 4%, w Polsce 3%), albo Followers, czyli firm o ograniczonej gotowości (61% w Polsce wobec 48% globalnie). Około jedna trzecia firm (30% w Polsce i 34% na świecie) znalazła się w kategorii Chasers, czyli umiarkowanie przygotowanych.

Badanie zwraca jednocześnie uwagę, że mimo obrazu wyłaniającego się z powyższych danych, firmy uważają kwestię AI za pilną i ważną. 61% respondentów ze świata uważa, że ma maksymalnie rok na wdrożenie strategii AI, zanim ich organizacja zacznie odczuwać znaczący negatywny wpływ na biznes. W Polsce tego zdania jest 47% ankietowanych.

Poniżej niektóre z pozostałych, głównych wniosków z badania, w sześciu kluczowych obszarach:

  • STRATEGIA: organizacje są na dobrej drodze. 73% organizacji ze świata zostało tu ocenionych jako Pacesetters lub Chasers, a tylko 4% jako Laggards. Wyniki na tym polu dla Polski to odpowiednio 64 i 5%. Co więcej, 95% światowych organizacji i 94% w przypadku Polski ma już wysoce zdefiniowaną strategię AI lub jest w trakcie jej opracowywania, co jest pozytywnym sygnałem, ale pokazuje, że jest jeszcze wiele do zrobienia.
  • INFRASTRUKTURA: sieci nie są przystosowane do obciążeń związanych z AI. 95% firm na świecie zdaje sobie sprawę, że sztuczna inteligencja zwiększy obciążenie infrastruktury, ale mniej niż jedna piąta (17%) organizacji ma sieci, które są w pełni elastyczne, aby poradzić sobie z tą złożonością. W Polsce 30% przedsiębiorstw uważa swoją infrastrukturę za wysoce skalowalną, a 67% ma ograniczoną skalowalność lub nie ma jej wcale, jeśli chodzi o sprostanie nowym wyzwaniom związanym ze sztuczną inteligencją w ramach ich obecnej infrastruktury IT. Aby odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie na zasilanie i moc obliczeniową sztucznej inteligencji, 86% polskich firm będzie potrzebować dodatkowych procesorów graficznych (GPU) w centrach danych do obsługi obecnych i przyszłych obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją.
  • DANE: organizacje nie mogą zaniedbywać znaczenia posiadania danych “gotowych na AI”. Chociaż dane stanowią kręgosłup operacji z wykorzystaniem AI, jest to obszar, w którym gotowość jest najsłabsza, z największym odsetkiem firm, które sklasyfikowano w kategorii Laggards (17% globalnie i 21% w Polsce). 81% wszystkich respondentów (92% z Polski) twierdzi, że w ich organizacji występuje pewien stopień silosowości lub fragmentacji danych. Stanowi to krytyczne wyzwanie, ponieważ trudność integracji danych, które znajdują się w różnych źródłach, i udostępniania ich narzędziom sztucznej inteligencji, może wpływać na zdolność do wykorzystania pełnego potencjału tych aplikacji.
  • TALENTY: Zapotrzebowanie na umiejętności AI ujawnia przepaść cyfrową nowej ery. Zarządy i zespoły kierownicze są najbardziej skłonne do przyjęcia zmian wywołanych przez sztuczną inteligencję. Czterech na pięciu polskich przedstawicieli obu grup wykazuje wysoką lub umiarkowaną otwartość na tę kwestię. Więcej pracy wymaga jednak zaangażowanie kierownictwa średniego szczebla, gdzie ponad jedna piąta wykazuje ograniczoną lub zerową otwartość na sztuczną inteligencję, a także wśród pracowników, gdzie dwóch na pięciu deklaruje ograniczoną gotowość do przyjęcia AI lub całkowity opór. Zapotrzebowanie na umiejętności AI ujawnia przepaść cyfrową nowej ery. Podczas gdy 93% respondentów z Polski stwierdziło, że zainwestowało w podniesienie poziomu umiejętności obecnych pracowników, niemal połowa (47%) wyraziło wątpliwości co do dostępności osób, których kwalifikacje można podnieść.
  • ZARZĄDZANIE: powolny start wdrażania polityki AI. 75% polskich organizacji twierdzi, że nie posiada kompleksowych polityk dotyczących sztucznej inteligencji. Jest to palący problem, ponieważ polityki te obejmują takie obszary jak prywatność i suwerenność danych, a także zgodność z globalnymi przepisami i regulacjami. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia związane ze stronniczością, uczciwością i przejrzystością zarówno danych, jak i algorytmów je wykorzystujących.
  • KULTURA: niewielkie przygotowanie, ale wysoka motywacja do priorytetyzacji AI. 32% organizacji w naszym kraju nie ma jeszcze planu zarządzania zmianą w celu powszechnego przyjęcia sztucznej inteligencji. Kadra kierownicza najwyższego szczebla, która jest najbardziej otwarta na przyjęcie wewnętrznych zmian w zakresie sztucznej inteligencji, musi przejąć inicjatywę w opracowywaniu kompleksowych planów i jasnym komunikowaniu ich kierownictwu średniego szczebla i pracownikom, którzy mają stosunkowo niższe wskaźniki akceptacji. Dobra wiadomość jest taka, że motywacja jest wysoka. 81% organizacji w Polsce twierdzi, że wdraża sztuczną inteligencję z umiarkowanym lub wysokim poziomem pilności. Tylko 3% stwierdziło, że opiera się tej zmianie.

Cisco AI Readiness Index opiera się na podwójnie ślepej próbie przeprowadzonej wśród 8 161 liderów biznesu i IT z sektora prywatnego w 30 państwach, w tym w Polsce. Badanie na zlecenie Cisco wykonała niezależna firma zewnętrzna w organizacjach zatrudniających 500 lub więcej pracowników. Firmy zbadano pod kątem 49 różnych wskaźników w ramach wymienionych powyżej 6 filarów, aby określić wynik gotowości dla każdego z nich, a także ogólny wynik gotowości dla organizacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *