Rynek

Jest nowy numer ITwiz, a w nim: analityka, monitoring IT, mikroserwisy i automatyzacja zarządzania

Jest nowy numer ITwiz, a w nim: analityka, monitoring IT, mikroserwisy i automatyzacja zarządzania

Wstępniak

Tematem przewodnim tego numeru jest monitoring IT. Bieżąca i systematyczna kontrola nad działaniem wszystkich warstw infrastruktury IT pozwala obserwować i systematycznie optymalizować funkcjonowanie całego środowiska. Środowiska tym istotniejszego, że odgrywającego coraz częściej fundamentalną rolę dla działalności biznesowej. W tym kontekście, nowoczesny monitoring środowiska IT staje się narzędziem niezbędnym w poszukiwaniu – często punktowych – optymalizacji procesów biznesowych, które stają się w coraz większym stopniu zależne od IT. Oznacza to, że narzędzia pozwalające na obserwację działania procesów biznesowych na poziomie obsługujących je technologii IT nabierają roli ważnych rozwiązań biznesowych (str. 58). W ramach tematu przewodniego piszemy także jakie parametry IT warto monitorować i dlaczego (str. 62) oraz jak dostępne rozwiązania do monitorowania wpływają na pracę osób odpowiedzialnych za IT i bezpieczeństwo (str. 66).

Optymalizacja procesów biznesowych to także postępująca konwergencja biznesu i IT, zwłaszcza w kontekście tzw. Digital Economy. W tym numerze (str. 20) prezentujemy BizDevOps – koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem wychodzącą naprzeciw wymaganiom i potrzebom Digital Economy. Istotą tego podejścia jest – przeprowadzona na poziomie kulturowym, organizacyjnym i architektonicznym- konwergencja biznesu i IT. U podstaw koncepcji BizDevOps leży założenie, że podstawowym sposobem dostarczania wartości biznesowej (Biz) jest cyfrowo udostępniana mikrousługa a kompetencje jej rozwoju (Dev), utrzymania (Ops) i zapewnienia jakości są organizacyjnie skoncentrowane w jednym zespole. Kolejnym kluczowym założeniem tej koncepcji jest konsolidująca rola Architektury Przedsiębiorstwa (Enterprise Architecture).

Elementem – opisanym na str. 25 – koncepcji BizDevOps są mikroserwisy. Złożoność środowisk IT doprowadziła do znaczącej trudności w skalowaniu systemów IT oraz znacząco wydłużyła czas wprowadzania zmian (Time-to-Market). Dodatkowo, w dobie upowszechnienia Internetu biznes oparty na usługach IT łatwo może osiągnąć zasięg globalny, przekraczający możliwości zastosowanej platformy IT. Przykład takich firm jak Netflix, Uber czy eBay pokazuje, że można stać się „ofiarą” sukcesu i być zmuszonym do wypracowania nowych metodyk i technologii pozwalających na działania na wielką skalę przy zachowaniu „zwinności” biznesowej i wysokiej produktywności procesu wytwarzania oprogramowania. Historia tych firm to historia powstania idei mikroserwisowej architektury aplikacji, która znosi ograniczenia cyfrowego biznesu.

W numerze polecamy także materiały poświęcone: automatyzacji zarządzania IT (str. 44);
platformie Apache Hadoop (str. 16); wpływowi rozporządzenia ePrivacy w branży telekomunikacyjnej i internetowej; zmianom jakie niesie 5G w sektorze telekomunikacyjnym (str. 9); a także trzem raportom na temat bezpieczeństwa IT firm: Cisco, w którym CSO ujawniają poziom strat związanych z włamaniami do systemów IT (str. 36); PwC, z którego wynika m.in., że w większość polskich firm w roku 2016 miał miejsce ponad 50 incydentów bezpieczeństwa informacji (str. 39) oraz CERT Orange Polska podsumowujący rok 2016 pod kątem bezpieczeństwa IT (str. 42).

Adam Jadczak
Redaktor naczelny ITwiz

W numerze m.in.:

• Wdrożenie GDPR wymusi duże zmiany w firmach telekomunikacyjnych i internetowych
• Szybkie i tańsze e-płatności dla samorządów
• Raport: rozwiązania analityczne w chmurze coraz bardziej popularne
• Platforma Apache Hadoop: jakie miejsce taka platforma może zająć w istniejącej infrastrukturze IT
• BizDevOps: koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem wychodząca naprzeciw wymaganiom i potrzebom Digital Economy
• Historia Netflix, Uber i eBay to historia powstania idei mikroserwisowej architektury aplikacji, która znosi ograniczenia cyfrowego biznesu
• Ile kosztuje złe zarządzanie IT
• Wywiad: w rozwiązaniach IT w przemyśle czeka nas ważna zmiana
• Raport: CSO ujawniają poziom strat związanych z włamaniami do systemów IT
• W większości polskich firm miał miejsce ponad 50 incydentów bezpieczeństwa informacji
• Automatyzacja zarządzania IT, jak przejść od słów do czynów
• 3 filary mądrego gospodarowania własnym czasem
• Nowoczesny monitoring w optymalizacji procesów biznesowych
• Jakie parametry IT monitorować i dlaczego
• Jak dostępne rozwiązania do monitorowania wpływają na pracę osób odpowiedzialnych za IT i bezpieczeństwo

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *