CDOSztuczna inteligencjaRynekPolecane tematy

Już 23% polskich firm wdrożyło technologie AI

Tak wynika z raportu “Unlocking Europe’s AI  Potential”, przygotowanego na zlecenie Amazon Web Services (AWS). Jak się okazuje, wśród przedsiębiorstw wdrażających sztuczną inteligencję dominuje korzystanie z dużych modeli językowych (LLM) lub używanie Generatywnej AI. Zwiększone tempo wdrażania zaawansowanych technologii cyfrowych – a w szczególności sztucznej inteligencji – może odblokować 576 mld zł dla polskiej gospodarki do 2030 roku, uważają twórcy raportu.

Już 23% polskich firm wdrożyło technologie AI

Według danych zaprezentowanych we wspomnianym raporcie, polscy obywatele uważają, że sztuczna inteligencja ma potencjał transformacyjny dla całego społeczeństwa, a ponad połowa (54%) Polaków przewiduje, że sztuczna inteligencja odciśnie znaczące piętno na ich życiu w ciągu najbliższych trzech lat. Polacy przewidują także szeroko zakrojony wpływ AI w opiece zdrowotnej (64%), edukacji (64%) i transporcie (64%).

Jak się okazuje, krajowe przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie sztucznej inteligencji odnotowują już pierwsze pozytywne korzyści. Otóż 94% firm, które wdrożyły AI osiągnęło wzrost przychodów. Z kolei 88% wskazało na poprawę innowacyjności, a 81% stwierdziło, że sztuczna inteligencja usprawniła procesy biznesowe. Co ciekawe, wszystkie te wskaźniki są wyraźnie wyższe niż wyniosła średnia europejska (nie więcej niż 75% w każdym z badanych wskaźników).

“Polska stoi u progu bezprecedensowej możliwości rozwoju gospodarki i rozwiązania istotnych kwestii społecznych za pomocą sztucznej inteligencji. Przedsiębiorstwa dostrzegają już korzyści płynące ze sztucznej inteligencji dla ich wzrostu i produktywności. Z drugiej strony, rośnie wiara w zdolność sztucznej inteligencji do wprowadzania pozytywnych zmian i rozwiązywania wyzwań społecznych w sektorach takich jak opieka zdrowotna czy edukacja. Aby osiągnąć pełny potencjał sztucznej inteligencji, Polska musi położyć duży nacisk na zapewnienie umiejętności cyfrowych swoim obywatelom” – komentuje Tomasz Stachlewski, Head of Technology w Amazon Web Services w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Firmy potrzebują większej elastyczności dostawców AI

Polska wyraźnie wkroczyła w erę cyfryzacji – 76% przedstawicieli krajowych firm stwierdziło, że bez technologii cyfrowych trudno byłoby im funkcjonować. Co więcej, 90% przedsiębiorstw wskazało, że technologia cyfrowa jest ważna dla osiągnięcia ich długoterminowych planów rozwoju.

Polskie organizacje nie tylko dostrzegają wartość technologii cyfrowych, ale także w nie inwestują. W ciągu ostatniego roku rodzimi przedsiębiorcy zwiększyli swoje zaangażowanie finansowe w technologie cyfrowe o 51%. Ten wzrost wydatków będzie kontynuowany, ponieważ firmy planują dalsze zwieszanie  inwestycji o kolejne 50% w roku 2024.

Twórcy raportu wskazują, że większa elastyczność w zakresie dostawców sztucznej inteligencji pomogłaby wielu polskim przedsiębiorcom w przyspieszeniu stopnia wdrożenia technologii AI. 44% polskich firm wymieniło brak wyboru między dostawcami AI jako barierę w przyjęciu technologii AI (powyżej średniej europejskiej wynoszącej 39%), podczas gdy 37% wskazało na brak możliwości przełączania się między dostawcami AI.

Przygotowanie raportu “Unlocking Europe’s AI Potential” AWS zlecił firmie Strand Partners, aby sprawdzić postępy w drodze do realizacji kilku wyznaczonych przez Komisję Europejską celów, ogłoszonych w programie “Droga do Cyfrowej Dekady”. W Polsce badaniem objęto ponad 1000 mieszkańców i 1000 przedstawicieli przedsiębiorców. Pełny raport jest do pobrania pod poniższym linkiem. 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *