CDOPolecane tematy

Kompleksowo wspieramy cyfrową transformację

Executive ViewPoint

O roli integracji w procesach cyfrowej transformacji, jej znaczeniu dla możliwości przemodelowania biznesu i przykładach takich zmian, a także o projektach związanych z internetem rzeczy i zmianach w ofercie mówi Łukasz Świst, dyrektor generalny Software AG Polska.

Kompleksowo wspieramy cyfrową transformację

Aby dotrzeć do pełni potencjału zaszytego w koncepcji internetu rzeczy, potrzebne jest otwarcie wewnętrznych systemów na dodatkowe źródła danych lub bezpieczne wystawienie ich funkcjonalności na świat – wszystko w kontrolowany sposób i dla uprawnionych użytkowników bądź usług. Widzimy ogromne zainteresowanie tego rodzaju projektami, i to we wszystkich sektorach. W Software AG dysponujemy rozwiązaniem webMethods API Management, które jest naszym sposobem na bezpieczne, zgodne z regulacjami, wystawianie w pełni konfigurowalnych interfejsów API.

Czy na polskim rynku nadal zdarzają się zapytania o tak klasyczne technologie, jak szyna integracyjna?

Pewnie! Cały czas się pojawiają, choć może nie dotyczą wprost rozwiązań klasy ESB, tylko kompleksowych platform wspierających integrację i przetwarzanie danych. Klienci pytają dziś o rozwiązania hybrydowe – pozwalające połączyć systemy lokalne z tym, co działa w chmurze obliczeniowej. Jednocześnie, na rynku stale istnieje duże zainteresowanie projektami integracyjnymi. Dziś jednak idą one w trochę innym kierunku. Są przede wszystkim związane z koniecznością otwarcia architektury, systemów i usług IT na zewnątrz, przy zachowaniu zgodności z regulacjami i wymogami bezpieczeństwa. Najczęściej tego typu potrzeby wynikają m.in. z szeroko rozumianego doskonalenia procesów obsługi klienta, zwłaszcza w cyfrowych kanałach kontaktu. Są też odpowiedzią na wymagania regulatorów, potrzeby branży FinTech czy organizacji wspierających innowacje.

Które branże mają tu największe potrzeby?

W 2019 roku mocno współpracowaliśmy w tym obszarze z sektorem bankowym. Ta branża została zmuszona do udostępnienia na zewnątrz danych z kont klientów, swoich największych sekretów. Tego typu regulacje wymuszają nowe obowiązki i wyzwania.

Z drugiej strony mamy firmy ubezpieczeniowe, gdzie konkurencja rynkowa wymusza jednak to, aby każdy broker ubezpieczeniowy miał ofertę dla indywidualnego klienta dostępną w jak najkrótszym czasie. Najprostszym sposobem, aby to zapewnić, jest udostępnienie funkcjonalności ofertowania poprzez bezpieczne API. Odrębną specyfiką w obszarze integracji charakteryzuje się branża handlu detalicznego, gdzie skupia się ona na szybkiej i sprawnej obsłudze zamówień, nowych kanałów i procesów biznesowych.

Często mamy też do czynienia z inicjatywami mającymi na celu zbudowanie zautomatyzowanych rozwiązań, pozwalających na wykorzystanie potencjału danych pochodzących z infrastruktury internetu rzeczy. Niewątpliwie przydają się tu oferowane przez nas narzędzia związane z analityką czasu rzeczywistego, analizą danych, przetwarzaniem strumieniowym, sztuczną inteligencją, a także automatycznym modelowaniem danych i bezpieczną integracją.

Co można powiedzieć o skali wykorzystania technologii IoT w Polsce?

Rynek cały czas się kształtuje. Mamy do czynienia z projektami mocno przemysłowymi, ale także z inicjatywami ukierunkowanymi na pozyskanie danych z urządzeń IoT, a następnie wykorzystanie ich w różnego rodzaju bieżącej działalności. W Polsce zdecydowanie bardziej rozwinięte są projekty mające na celu zoptymalizowanie procesów produkcyjnych, prognozowanie usterek i zapobieganie im – Predictive Maintenance. Uczestniczymy jednak w projektach, które mają na celu wykorzystanie czujników i danych w dość nietypowych obszarach. Przykładem jest projekt inteligentnego placu budowy, gdzie jedna z firm chce dostarczać platformę monitorującą wszystkie narzędzia budowlane, tak aby zapewnić inżynierom budowy łatwy dostęp do aktualnych danych na temat ich wykorzystania i planowania napraw.

Aby jednak dotrzeć do pełni potencjału zaszytego w koncepcji internetu rzeczy, potrzebne jest otwarcie wewnętrznych systemów na dodatkowe źródła danych lub bezpieczne wystawienie ich funkcjonalności na świat – wszystko w kontrolowany sposób i dla uprawnionych użytkowników bądź usług. Widzimy ogromne zainteresowanie tego rodzaju projektami, i to we wszystkich sektorach. W Software AG dysponujemy rozwiązaniem webMethods API Management, które jest naszym sposobem na bezpieczne, zgodne z regulacjami, wystawianie w pełni konfigurowalnych interfejsów API.

W skali europejskiej wartym uwagi przykładem tego typu projektu jest T-Mobile. Firmy telekomunikacyjne muszą dziś szukać nowych rozwiązań biznesowych, a jednym z kierunków, w którym idą, jest całościowa obsługa biznesowego wykorzystania koncepcji internetu rzeczy. Na bazie naszej platformy IoT – która ułatwia pozyskiwanie danych z urządzeń komunikujących się np. w sieci Narrowband IoT – T-Mobile dostarcza klientom nie tylko usługę komunikacji, lecz kompletne rozwiązanie biznesowe. Nasze technologie realizują całość procesów pozyskiwania danych z urządzeń IoT, ale też wspierają warstwę prezentacji danych. Wykorzystujemy tu rozwiązanie Cumulocity IoT. Stawiając obok niego zaawansowaną analitykę czasu rzeczywistego Apama oraz system sztucznej inteligencji Zementis. Całość tworzy platformę Cumulocity IoT. Dzięki niej możemy zbudować naprawdę kompleksowe i autonomiczne rozwiązanie, które będzie w stanie reagować samodzielnie na anomalie wykrywane w gromadzonych danych.

Jakie znaczenie tego rodzaju rozwiązania integracyjne, jak API Management, mają dla osób odpowiedzialnych za tzw. biznes?

Umiejętna integracja danych i systemów jest fundamentem wdrażania nowych usług i modeli prowadzenia biznesu. Znam przykład firmy produkującej farby, która najczęściej nie sprzedaje już puszek z farbą, ale usługi wynajmu systemów mieszania i dobierania farb. Producent farb – poprzez dystrybutora – współpracuje dziś bezpośrednio ze sklepem, w którym stoi mieszalnik. Aby taki model w ogóle zadziałał, niezbędna jest precyzyjna integracja systemów magazynowych i wdrożenie centralnego środowiska zarządzania. Do tego potrzebna jest złożona platforma integracyjna. Analogiczne przykłady zmian modeli biznesowych istnieją w wielu innych sektorach, np. w branży motoryzacyjnej. Firma produkująca samochód nie kupuje już lakieru, tylko usługę lakierowania elementu karoserii. Co więcej, producent aut udostępnia dostawcy fragment swojej linii produkcyjnej i rozlicza się za usługę lakierowania pojedynczego samochodu, a nie za dostawę maszyny i zakup farby. U dostawcy jest to kompletna zmiana modelu biznesowego. Musi on więc mieć rozwiązanie, które pozwoli zarządzać kosztami i marżą takich usług. Nam takie zmiany rynkowe pomagają, bo Software AG jest dostawcą kompletnej platformy wspierającej realizację tego typu projektów.

Pierwszy tego typu projekt w Polsce rozpoczęliśmy w zeszłym roku z Krajową Izbą Rozliczeniową i jednym z jej partnerów. Wykorzystując nasze technologie, KIR dostarcza klientom z sektora bankowego kompletną usługę obsługi dyrektywy PSD2. Rozwijamy platformę wspierającą te cyfrowe usługi. Dobudowując odpowiednie komponenty do naszych rozwiązań integracyjnych, idziemy w kierunku wsparcia „serwicyzacji” działalności.

Jak Software AG zapatruje się na model chmury obliczeniowej?

Świat idzie w kierunku chmury. Również w Polsce otrzymujemy zapytania o rozwiązania integracyjne on-premise – cloud, a także o rozwiązania stricte chmurowe B2B. Taki model jest w praktyce o wiele prostszy do użycia niż tworzenie własnych rozwiązań integracyjnych.

My zaś rozwijamy ofertę z jednej strony właśnie pod kątem wykorzystania możliwości tego modelu cloud computing, a z drugiej – zapewnienia wsparcia integracji środowisk hybrydowych i multicloud. Prowadzimy rozmowy z dostawcami usług chmurowych. Naszą zaletą jest to, że jesteśmy dostawcą niezależnym od platformy sprzętowej. Staramy się pracować z wiodącymi producentami oprogramowania obecnymi na rynku, a także z dostawcami rozwiązań open source. Co ważne, wszystkie nasze produkty są już w chmurze.

Czym jest oferowana przez Software AG platforma Digital Business Platform?

To podstawa nowoczesnej integracji. Składa się z szyny integracyjnej, platformy B2B, mechanizmów integracji dla mainframe i jeszcze kilku adapterów. Na tym jednak nie koniec. Nasza platforma pozwala ubrać integrację w procesy biznesowe, które mogą być zoptymalizowane zgodnie z działaniem firmy. Kolejną warstwą jest obsługa analityki strumieniowej, sztucznej inteligencji oraz wsparcie IoT. Na koniec zapewniamy warstwę połączenia zintegrowanych systemów i danych ze światem zewnętrznym. Obecnie platforma Digital Business Platform liczy prawie 30 różnych komponentów. Jest to rozwiązanie dostępne także za pośrednictwem chmury obliczeniowej. Dużą wartością platformy Digital Business Platform jest to, że poszczególne jej elementy działają razem, ale mogą funkcjonować osobno i w wielu kombinacjach, we współpracy z rozwiązaniami innych dostawców. Ponadto, za pośrednictwem chmury możliwe będzie zdekomponowanie naszej platformy w usługi dedykowane dla poszczególnych branż.

Jak, z perspektywy działalności Software AG Polska, ocenia Pan miniony rok?

Był dla nas bardzo udany. Pozyskaliśmy największą od dekady liczbę nowych klientów w Polsce. Na pewno jest to po części skutek tego, że dobrze przygotowaliśmy się do tego, aby odpowiadać potrzebom obszarów, w których wcześniej byliśmy obecni w mniejszym stopniu. Duża w tym zasługa partnerów i ich pomysłowości w zakresie wykorzystania naszych technologii. W 2018 roku do grona naszych klientów dołączył Bank DNB Nord, Toya, Przewozy Regionalne PolRegio, KIR i Ministerstwo Cyfryzacji. Rozszerzyliśmy też współpracę m.in. z Credit Agricole, Pepco, Vectra, Neuca Getin Bankiem.

Polski oddział odpowiada też za rynki Europy Centralnej i Wschodniej i sukcesy odnosimy w skali całego regionu. Przybywa nam projektów o kluczowym znaczeniu dla transformacji całych modeli biznesowych. Współpracujemy z Poštová Banka na Słowacji, który na bazie naszych technologii będzie implementował regulacje PSD2. Jest to też dobry przykład firmy, która w ciągu niecałego roku uruchomiła wirtualny 365 Bank obsługiwany w całości poprzez – skierowaną do młodszego pokolenia – aplikację mobilną wyposażoną w wiele innowacyjnych funkcji opartych m.in. na sztucznej inteligencji. Bank ten powstał jako start-up obok Poštová Banka, właśnie dzięki posiadaniu naszych elastycznych rozwiązań integrujących cyfrowy biznes. Innym ciekawym bankiem jest Narodowy Bank Słowenii, gdzie budujemy nową bankowość dzięki integracji różnorodnych technologicznie systemów.

Od 3 lat mocno działamy nie tylko na rynku finansów, ale też w sektorze retail. Jeśli chodzi o handel detaliczny, to współpracujemy m.in. z innowacyjna firmą PEPCO, która z Polski zarządza infrastrukturą w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W potrzeby sektora retail doskonale wpisują się np. nasze rozwiązania przetwarzania strumieniowego. Firmy handlowe dążą do tego, aby móc dynamicznie zarządzać cenami detalicznymi i kształtować je w zależności od wielu czynników zewnętrznych – pogody, zainteresowania czy dnia tygodnia. Tymczasem, jako Software AG, mamy już gotowe rozwiązanie do dynamicznego zarządzania cenami.

Artykuł ukazał się na łamach Magazynu ITwiz nr. 1/2019.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *