BiznesPolecane tematy

Kontrowersyjna definicja „nowej technologii” wg projektu nowej ustawy o innowacyjności?

Rząd pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw. Określa on „zasady wspierania działalności innowacyjnej poprzez udzielanie kredytu technologicznego na inwestycje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”.

Kontrowersyjna definicja „nowej technologii” wg projektu nowej ustawy o innowacyjności?

Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej umożliwiały – w perspektywie 2007-2013 – udzielanie przez banki komercyjne mikro, małym i średnim przedsiębiorcom tzw. kredytu technologicznego. W latach 2014-2020 przewidziano kontynuację instrumentu w ramach PO IR pod nazwą Kredyt na innowacje technologiczne.

Przedmiotem tych inwestycji jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej; wyników prac rozwojowych lub niepatentowanej wiedzy technicznej. Proces wdrożenia nowej technologii ma prowadzić do wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych towarów procesów lub usług. Ze środków PO IR będzie następowała spłata części kapitału kredytu technologicznego. Ponadto, ustawa – w odniesieniu do Centrów Badawczo-Rozwojowych – wprowadza zmiany w ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w ustawie o podatku leśnym w zakresie zapewnienia zgodności przepisów określających zasady udzielania pomocy de minimis przywoływanych w projekcie ustawy z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej obowiązujących w UE, a także uchyla przepis dot. sprawozdawczości związanej z udzielaniem pomocy publicznej dla Centrów Badawczo-Rozwojowych.

W projekcie nowelizacji ustawy znajduje się definicja nowej technologii, oznaczająca: technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych – od dotychczas wytwarzanych w RP – towarów, procesów lub usług i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

Interesy przedsiębiorców w czasie uzgodnień reprezentuje Naczelna Organizacja Techniczna, która obchodzi w tym roku swoje 180-lecie!

Parę dni temu w Ministerstwie Gospodarki odbyła konferencja uzgodnieniowa, w czasie której powstało sporo rozbieżności i pytań: dlaczego akurat 5 lat? dlaczego na świecie? dlaczego tylko nowe i niesprawdzone technologie, obarczone ryzykiem. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „zgłosił wykreślenie tej końcówki z definicji, choć z innych pobudek”.

Aktualny etap projektu znajduje się na stronach BIP Rządowego Centrum Legislacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *