Paweł Olszynka

Dyrektor Działu Doradztwa i Analiz Rynku ICT, PMR