Zmiany kadrowe

Anna Streżyńska poszukuje nowego dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki

Zgłoszenia kandydatów zbierane są do 14 marca. Do niedawna COI kierował Nikodem Bończa-Tomaszewski odwołany z tego stanowiska w styczniu 2016 r. Decyzją Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej, na czele Centralnego Ośrodka Informatyki stanęli Adam Sobczak i Monika Jakubiak. Wczoraj jednak ogłoszono konkurs na nowego dyrektora COI.

Anna Streżyńska poszukuje nowego dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki

Jak można przeczytać na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora COI obejmuje nadzór nad wykonywaniem na rzecz Ministra Cyfryzacji usług w zakresie zadań publicznych, w szczególności: wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych: Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych, a także Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz prowadzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz Centralnej Ewidencji Kierowców; utrzymania centrów komputerowych dla systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez Ministra oraz zasobów w nich eksploatowanych; usług elektronicznych; utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych w tym m.in. platformy obywatel.gov.pl, systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej, strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, systemu teleinformatycznego eDOK, profilu zaufanego ePUAP. Ponadto nowy dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki ma mieć nadzór nad prowadzeniem centrum certyfikacji oraz audytu, analiz, ekspertyz i konsultacji z zakresu informatyzacji; a także wykonywaniem na rzecz Ministra usług w zakresie promocji, edukacji, badań naukowych i prac rozwojowych.

Jeśli chodzi o stawiane nowemu dyrektorowi COI wymagania, to są wśród nich: wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w obszarze IT, doświadczenie związane z udziałem w projektach informatycznych lub z realizacją takich projektów, znajomość j. angielskiego na poziomie B2, znajomość zasad budowy i funkcjonowania systemów informatycznych oraz zasad zarządzania systemami informatycznymi, wiedza z zakresu modelowania procesów biznesowych, znajomość problematyki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, wiedza z obszaru dotyczącego podpisu elektronicznego i mechanizmów identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania, znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, znajomość ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o rachunkowości, znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych oraz przepisów z zakresu dostępu do informacji publicznej i posiadanie umiejętności kierowniczych.

Więcej informacji o wymogach stawianych kandydatom na dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki na stronach Ministerstwa Cyfryzacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *