Artykuł z magazynu ITwizExecutive ViewPointBiznesPolecane tematy

Najlepszy moment, aby sięgnąć po ERP z chmury
EVP

Executive ViewPoint
O specyfice wdrożeń systemów klasy ERP w modelu chmury obliczeniowej, korzyściach związanych z wyborem modelu cloud computing na potrzeby uruchomienia oprogramowania tego typu, różnicach względem projektów realizowanych lokalnie, a także o potencjale integracji oferty rozwiązań biznesowych Microsoftu i szczegółach oferty EIP mówi Marta Osiak, Dynamics NAV Department Manager w EIP.

Najlepszy moment, aby sięgnąć po ERP z chmury<br><span class=sponsorowany> EVP</span>

Naszą ofertę skupioną wokół rozwiązania Dynamics NAV w modelu chmurowym kierujemy przede wszystkim do mniejszych organizacji ze stosunkowo prostą strukturą organizacyjną, a także do nowych podmiotów. Naszym zdaniem, to takie właśnie firmy mogą w największym stopniu wykorzystać benefity typowe dla modelu cloud, w tym niski koszt licencji czy brak początkowych nakładów związanych z obszarem infrastrukturalnym.

Czy systemy ERP dostępne w modelu chmury obliczeniowej dysponują dziś równie rozbudowanymi możliwościami, co ich odpowiedniki uruchomione lokalnie, w ramach firmowej infrastruktury?

Funkcjonalności najbardziej newralgiczne dla każdej organizacji biznesowej wspiera obecnie praktycznie każdy system klasy ERP – niezależnie od formy jego wdrożenia. Narzędzia bardziej specjalistyczne dostępne są jednak nadal przede wszystkim w rozwiązaniach dedykowanych konkretnym branżom. Zwykle są one częścią mocno skastomizowanych, zainstalowanych lokalnie systemów ERP bądź dostarczane w formie zintegrowanych aplikacji branżowych, czasem wyłącznie w modelu cloud computing.

Czy teraz jest dobry moment na wykorzystanie modelu cloud computing, np. w kontekście modernizacji, wymiany lub wdrożenia systemów klasy ERP?

Dzisiejsze warunki technologiczne oraz realia biznesowe powodują, że model chmurowy jest świetną alternatywą dla wdrożeń lokalnych, często także w przypadku systemów tak złożonych, jak systemy ERP. Przemawia za tym zarówno funkcjonalność dostępnych z chmury systemów, jak i typowe dla tego modelu korzyści biznesowe oraz ich wpływ na efektywność i konkurencyjność organizacji. Jeżeli model biznesowy na to pozwala, to właśnie teraz nadchodzi najlepszy moment, aby sięgnąć po rozwiązanie w modelu chmurowym.

Wdrożenie rozbudowanego systemu ERP w ramach lokalnej infrastruktury IT wymaga posiadania odpowiednich zasobów sprzętowych, często zakupu oraz instalacji serwera, jego dalszego utrzymania i inwestycji w rozbudowę w miarę rozwoju skali środowiska ERP. Nierzadko tego rodzaju inwestycje są
nierealne wobec skali działalności biznesowej. Druga kwestia to czas, który w tradycyjnym podejściu pochłania przystosowanie infrastruktury do nowych wymagań rozwijającego się środowiska ERP. Model chmury obliczeniowej rozwiązuje oba te problemy. Podniesienie parametrów wydajnościowych infrastruktury chmurowej to sprawa szybkiej zmiany kilku parametrów. Podobnie kwestia zmiany funkcjonalności oprogramowania. Dodatkowe zasoby mogą być udostępniane w konkretnych godzinach lub okresach. Są też dostępne w ciągu kilku sekund.

W jaki sposób wybór modelu wdrożenia – on-premise lub w chmurze – wpływa na złożoność prac wdrożeniowych?

Tradycyjne wdrożenie wymaga zaangażowania dość licznego zespołu zarówno po stronie firmy, jak i dostawcy rozwiązania. W zależności od skali wdrożenia może też wiązać się z wyższymi kosztami początkowymi, czy bardziej sztywnymi metodykami realizacji prac, ale także większą ilością kastomizacji. Wdrożenie rozwiązania dostarczanego za pośrednictwem chmury obliczeniowej zwykle wymaga zaangażowania mniejszej liczby osób. Jest też prowadzone w sposób bardziej zwinny, co pozwala na udostępnienie użytkownikom bazowej funkcjonalności w krótszym czasie i tym samym skrócenie czasu trwania projektu. Z perspektywy kosztowej chmura obliczeniowa oznacza możliwość rozłożenia kosztu użytkowania rozwiązania na lata.

Co – biorąc pod uwagę dzisiejsze potrzeby biznesowe – wyróżnia oferowany przez Państwa w modelu chmury Microsoft Dynamics NAV?

Jedną z największych zalet wdrożenia Dynamics NAV na platformie Azure jest jego wysoka skalowalność. Architekturę rozwiązania jesteśmy w stanie dosłownie „w locie” dostosowywać do potrzeb biznesowych. W dowolnym momencie możliwa jest też zmiana parametrów wydajnościowych infrastruktury Azure, a więc i środowiska ERP. Duże znaczenie ma również silna integracja oprogramowania Dynamics NAV z pozostałymi rozwiązaniami biznesowymi Microsoftu. Dzięki temu osiągalne staje się wykorzystywanie kompleksowych narzędzi biznesowych jako jednego rozwiązania wspierającego całą organizację. Tylko Microsoft oferuje aż tak kompleksowe rozwiązanie łączące platformę Azure oraz pakiet Office, w tym Outlook i Power BI. Wszystko to w pełnej integracji z funkcjami rozwiązań CRM i ERP.

W jaki sposób oferowane przez Państwa rozwiązanie NAV w modelu cloud odpowiada na potrzeby w zakresie bezpieczeństwa danych oraz wysokiej dostępności?

W obliczu dzisiejszych zagrożeń i rosnącej wartości informacji biznesowych kwestie ochrony dostępu i bezpieczeństwa danych nabierają krytycznego znaczenia dla ciągłości prowadzonej działalności. Bezpieczeństwo staje się najważniejsze w przypadku rozwiązań tak istotnych dla działalności operacyjnej, jak systemy klasy ERP. Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV w modelu chmurowym opiera się na platformie Azure. Oznacza to, że wykorzystuje wiele, wbudowanych w tę platformę, mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzania politykami bezpieczeństwa czy zabezpieczeniami sieciowymi. Dane mają tym samym zapewnione – potwierdzone stosownymi certyfikatami – bezpieczeństwo na najwyższym poziomie korporacyjnym. Ponadto dostępne są również rozbudowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i awaryjnego przywracania danych.

Do jakich firm kierują Państwo usługi związane z oferowanym w modelu cloud oprogramowaniem Microsoft Dynamics?

Naszą ofertę skupioną wokół rozwiązania Dynamics NAV w modelu chmurowym kierujemy przede wszystkim do mniejszych organizacji ze stosunkowo prostą strukturą organizacyjną, a także do nowych podmiotów. Naszym zdaniem, to takie właśnie firmy mogą w największym stopniu wykorzystać benefity typowe dla modelu cloud, w tym niski koszt licencji czy brak początkowych nakładów związanych z obszarem infrastrukturalnym.

Oprogramowanie Dynamics NAV w szczególnym stopniu proponujemy też młodym firmom, które planują działalność na skalę międzynarodową. Tutaj przewagą rozwiązania Microsoftu nad innymi systemami jest dostępność wielu rozproszonych geograficznie krajowych wersji systemu oraz pod względem bezpieczeństwa centrów danych. Ofertę wdrożeń chmurowych kierujemy także do organizacji, które rozważają wykorzystanie funkcjonalności innych rozwiązań firmy Microsoft w formie pakietów – możemy wówczas przedstawić lepszą ofertę cenową na cały pakiet rozwiązań, niż tylko w przypadku wdrożenia systemu ERP.

Jakiego rodzaju dedykowane rozwiązania – oparte na technologiach chmurowych Microsoftu – są Państwo w stanie zbudować? Co wyróżnia EIP wśród partnerów Microsoft Dynamics?

Realizujemy projekty w ramach całego pakietu produktów Microsoftu, takich jak: Power BI, Azure, Office 365, systemu Dynamics CRM, NAV oraz najnowszego rozwiązania Dynamics 365. W ten sposób często tworzymy przeznaczone dla poszczególnych klientów rozwiązania, które wykorzystują wiele technologii Microsoftu i wzajemnie się uzupełniają. To znacznie podnosi codzienną efektywność i usprawnia pracę użytkowników. Klienci mogą otrzymać np. możliwość uruchomienia u siebie systemu Dynamics NAV w Outlooku i Outlooku 365, gdzie na podstawie otrzymanego e-maila system automatycznie i kontekstowo proponuje funkcje związane z tworzeniem kontaktów handlowych, a także tworzeniem ofert, zamówień lub faktur. Z kolei w ramach systemu Dynamics NAV dostępne mogą być m.in. funkcje analityczne Power BI. Ponadto, nawet jeśli system ERP został wdrożony w modelu on-premise, to dodatkowe narzędzia, takie jak właśnie Power BI, mogą być uruchamiane w całości w chmurze – i tam przetwarzać właściwe, wybrane dane.

WDROŻENIE SYSTEMU ERP OPARTE NA CHMURZE OBLICZENIOWEJ ZAPEWNIA:
Skalowalność – dzięki której użytkownicy sami decydują o zużyciu zasobów, w zależności od potrzeb;
Oszczędności – związane z brakiem kosztów przeznaczonych na infrastrukturę, zabezpieczenia, sprzęt i utrzymanie;
Model płatności – uzależniony jedynie od wykorzystanych zasobów;
Wyższy poziom stabilności – możliwość łatwego odzyskania utraconych danych;
Wysoki poziom zabezpieczeń – który gwarantuje usługodawca oraz producent oprogramowania.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *