CyberbezpieczeństwoCDOPolecane tematy

New Normal, czyli wsparcie budowy cyfrowej organizacji

Executive ViewPoint

Z Robertem Nowakiem, dyrektorem działu Presales Micro Focus w regionie Central Eastern Europe, rozmawiamy o tym, w jaki sposób nowoczesne technologie IT mogą wspierać firmy w dostosowaniu się do obecnej sytuacji wywołanej epidemią; jakie są dziś najważniejsze wyzwania, przed którymi one stoją w różnych sektorach; a także na jakie aspekty powinny firmy zwrócić uwagę w procesie cyfrowej transformacji.

New Normal, czyli wsparcie budowy cyfrowej organizacji

Rozwiązanie klasy SIEM Micro Focus ArcSight – w tym jego funkcjonalność User and Entity Behavioral Analytics UEBA – pomaga firmom analizować zachowania użytkowników. Zbiera bowiem dane na temat tego, czy nie korzysta z innych niż dotąd plików, nie zwiększa się transfer pobieranych przez niego z sieci firmowej danych, a także czy nie łączą się oni z firmą o nietypowych godzinach, np. w środku nocy. Jest to nowy obszar bezpieczeństwa IT, w który Micro Focus wszedł 1,5 roku temu wraz z przejęciem firmy Interset. Rozpoczęła ona badania nad wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji do analizy zachowań użytkowników.

Jakie są dziś największe problemy, z którymi stykają się przedsiębiorstwa w naszym regionie Europy?

Jednym z nich jest oczywiście bezpieczeństwo IT. Pracownicy znikli z biur, gdzie firmy zapewniały bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Teraz więc, gdy większość z nich pracuje w home office, organizacje coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że muszą lepiej kontrolować, czy to faktycznie ich pracownik łączy się z siecią firmową. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest autoryzacja dwuskładnikowa, oparta m.in. o takie rozwiązania jak NetIQ Advanced Autentication. Poza podaniem loginu i hasła, użytkownik musi dodatkowo autoryzować się albo za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej, albo poprzez wpisanie dodatkowego, wysłanego mu w informacji kodu SMS.

Firmy muszą też w dużo większym stopniu reagować na anomalie w zachowaniach użytkowników i identyfikować te podejrzane, które mogą świadczyć o tym, że domowe komputery pracowników mogły zostać przejęte przez cyberprzestępców. Tym bardziej że w obecnej sytuacji nie widzimy pracowników codziennie. Rozwiązanie klasy SIEM Micro Focus ArcSight – w tym jego funkcjonalność User and Entity Behavioral Analytics UEBA – pomaga firmom analizować zachowania użytkowników. Zbiera bowiem dane na temat tego, czy nie korzysta z innych niż dotąd plików, nie zwiększa się transfer danych pobieranych przez niego z sieci firmowej danych, a także czy nie łączą się oni z firmą o nietypowych godzinach, np. w środku nocy.

Korzystając z narzędzi Micro Focus LoadRunner, klienci mogą uruchomić test symulujący ruch przychodzący zarówno w oparciu o własną infrastrukturę on-premise, jak i generowany w ramach usług cloud computing. W wersji LoadRunner Cloud klient nie uruchamia własnej infrastruktury, tylko wykupuje tego typu usługę w chmurze Micro Focus, symulując ruch z zewnątrz. On sam także decyduje jak długo mają trwać testy. Opracowuje również scenariusz testowy symulujący zachowanie użytkowników i ich liczbę w szczycie oraz wzrost obciążenia w czasie. Możemy symulować zarówno protokoły http, jak i dostęp do bazy danych czy też protokoły natywne, np. SAP.

Jest to nowy obszar bezpieczeństwa IT, w który Micro Focus wszedł 1,5 roku temu wraz z przejęciem firmy Interset. Rozpoczęła ona badania nad wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji do analizy zachowań użytkowników. Były one na tyle zaawansowane, że zdecydowaliśmy się na włączenie rozwiązań tej firmy do pakietu ArcSight, aby uzupełniły jego funkcjonalności związane z analizą logów i reakcją na zdarzenia. Narzędzia te są o tyle istotne, że po 2 miesiącach przymusowej pracy zdalnej coraz więcej firm decyduje się na stałe przejść na ten model współpracy. Rośnie więc zainteresowanie nie tylko narzędziami wspierającymi pracę pracowników zdalnych, ale także zwiększającymi poziom ich bezpieczeństwa.

Coraz więcej osób nie tylko korzysta dziś z pracy zdalnej, ale także aplikacji i usług udostępnianych online przez firmy zarówno klientom zewnętrznym, jak i wewnętrznym…

To powoduje, że kolejnym wyzwaniem dla organizacji IT staje się skalowalność środowisk IT i pracujących na nich aplikacji. Dotyczy to zwłaszcza obecnej sytuacji, gdy nagle nie kilka, lecz niemal 100% pracowników funkcjonuje w home office, a na dobrowolnej kwarantannie kupuje rzeczy czy surfuje w sieci. Korzystając z rozwiązań do testowania wydajności, klienci mogą uruchomić test symulujący ruch przychodzący zarówno w oparciu o własną infrastrukturę on-premise, jak i generowany w ramach usług cloud computing. Rozwój rodziny produktów LoadRunner zaczęliśmy od rozwiązania, za pomocą którego test był uruchamiany zaledwie na jednym serwerze. Potem symulowaliśmy obciążenie z wielu oddziałów. Z kolei w wersji LoadRunner Cloud klient nie uruchamia własnej infrastruktury, tylko wykupuje tego typu usługę w chmurze Micro Focus, symulując ruch z zewnątrz. On sam także decyduje jak długo mają trwać testy. Opracowuje również scenariusz testowy symulujący zachowanie użytkowników i ich liczbę w szczycie oraz wzrost obciążenia w czasie. Możemy symulować zarówno protokoły http, jak i dostęp do bazy danych czy też protokoły natywne, np. SAP. Po ich zakończeniu licencja na nasze rozwiązanie automatycznie wygasa.

Klienci z jakich sektorów mają dziś najczęściej problemy ze zwiększonym ruchem użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych?

Na pewno są to banki, choć nie ma to związku tylko z epidemią. Obecnie bowiem jest po prostu coraz więcej dróg dostępu do konta, zarówno przez kanały internetowe, jak i mobilne. Klienci korzystający z rodziny produktów Micro Focus LoadRunner to też firmy telekomunikacyjne. Z ich punktu widzenia najważniejsza jest wydajność sieci, także w perspektywie inwestycji w 5G. Pojawiają się wówczas nowe zastosowania sieci telekomunikacyjnych, szansę na upowszechnienie ma m.in. telemedycyna pozwalająca na stałe monitorowanie parametrów życiowych. To powoduje, że sektor telekomunikacyjny przykłada coraz większe znaczenie do dbałości o wydajność sieci. Od wielu lat Micro Focus oferuje Network Operations Management do analizy wydajności sieci i zdarzeń w niej. Rozwiązanie to przetwarza komunikaty z komponentów sieciowych i udostępnia obrobione dane w dedykowanej konsoli. Pozwala to poznać przyczyny ewentualnych problemów, źródła awarii. Jest to o tyle ważne, że udział protokołu IP w sieciach telekomunikacyjnych jest coraz większy.

Najszybciej dziś rozwija się segment e-commerce. Dla sektora retail tym bardziej ważna staje się więc wydajność platform wspierających sprzedaż online…

W sektorze handlu z jednej strony ważna jest wydajność, a z drugiej poprawne działanie nowych funkcjonalności. Tu nieodzowne jest dedykowane rozwiązanie Micro Focus Unified Functional Testing. Jest to ważne w związku z tym, że w obecnej sytuacji – podobnie jak pozostali pracownicy – deweloperzy przeszli na pracę zdalną, a to rodzi kolejne problemy. Przykładowo programiści aplikacji mobilnych, gdy pracowali w biurze, mieli do swoich stacji roboczych podpięte urządzenia mobilne, aby mogli testować na nich nowe funkcjonalności. Nagle wszyscy przenieśli się do domu. Pojawiło się więc wyzwanie, jak dalej testować rozwiązania na platformy mobilne.

W tym zakresie proponujemy szczególną wersję Unified Functional Testing pod nazwą UFT Mobile. Za jej pomocą możemy podłączyć się do zdalnych farm urządzeń mobilnych udostępnianych w formie usług cloud computing. Rozwiązanie to pozwala na przeniesienie punktu ciężkości ze stacji roboczej dewelopera na centralne środowisko udostępniane wielu programistom, także pracującym zdalnie. Wdrożyliśmy to rozwiązanie w jednej z firm z sektora handlu działającej w Europie Środkowo-Wschodniej. Klient ten każdego dnia wdrażał na produkcję kilkadziesiąt poprawek do swojej aplikacji mobilnej. Pierwsze dwa tygodnie pracy deweloperów na home office w czasie epidemii były dla tej firmy bardzo trudne. Deweloperzy nie mieli bowiem jak testować nowych funkcjonalności. Problemy przezwyciężyło wdrożenie UFT Mobile.

Na popularności zyskuje grupa rozwiązań Micro Focus Enterprise DevOps. Pozwalają one na zarządzanie całym cyklem wytwórczym aplikacji, podchodząc do tego holistycznie – od powstania koncepcji, po spisanie wymagań, zbudowanie business case’u, testy, aż po proces Continuous Integration i Continuous Delivery. W większości organizacji trudno jest o tak kompleksowe spojrzenie. Tymczasem dzięki Micro Focus Enterprise DevOps cała organizacja – testerzy, Business Relationship Managerowie, przyszli użytkownicy – pracuje w jednym narzędziu.

Wykorzystanie tego typu rozwiązań pozwala nie tylko nadążać za szybkimi zmianami w urządzeniach mobilnych, które trzeba odzwierciedlić także w aplikacjach na nich pracujących, ale też ogranicza koszty. Nie trzeba bowiem inwestować w kolejne urządzenia mobilne. Mamy możliwość podłączania UFT Mobile do dowolnego dostawcy usług cloud computing, choć jednocześnie klient musi mieć wcześniej wykupioną usługę dostępu do farmy urządzeń mobilnych.

Praca deweloperów to tylko fragment całego procesu wytwórczego aplikacji. Czy w sytuacji powszechnej pracy zdalnej można go jakoś usprawnić? Trudno np. – jak zaleca manifest agile – spotykać się face-to-face, aby np. omówić wymagania Product Ownera…

Dlatego też na popularności zyskuje portfolio rozwiązań Micro Focus Enterprise DevOps. Pozwalają one na zarządzanie całym cyklem wytwórczym aplikacji, podchodząc do tego holistycznie – od powstania koncepcji, po spisanie wymagań, zbudowanie business case’u, testy, aż po proces Continuous Integration i Continuous Delivery. W większości organizacji trudno jest o tak kompleksowe spojrzenie. Tymczasem dzięki Micro Focus Enterprise DevOps cała organizacja – testerzy, Business Relationship Managerowie, przyszli użytkownicy – pracuje w jednym narzędziu.

Wsparciem dla twórców oprogramowania jest zwłaszcza narzędzie Micro Focus ALM Octane. Poza gromadzeniem informacji o wymaganiach oraz testach funkcjonalnych i wydajnościowych, ułatwia ono raportowanie wszystkich etapów produkcji oprogramowania – od pojawienia się wymagań, po wprowadzenie na produkcję. Analizy prowadzone są nie tylko z poziomu zespołu deweloperów, ale także z całej organizacji. Micro Focus ALM Octane znakomicie pomaga wprowadzić metodologię agile do organizacji. W Polsce mamy liczną grupę Klientów, którzy korzystają z poprzedniej wersji tego rozwiązania – ALM. ALM Octane znakomicie pomaga wprowadzić metodologię agile do organizacji. Bierzemy pod uwagę, iż klienci korzystają z różnorakich narzędzi do zarządzania pewnymi obszarami DevOps. Z takimi narzędziami z reguły nasze rozwiązania się integrują stając się nadrzędnymi i umożliwiając wspólne działanie rozmaitym zespołom dev/test/release, w tym także zespołom zewnętrznym.

Mówi się, że obecna sytuacja przyspiesza proces cyfrowej transformacji w wielu firmach. Jakie – wg Państwa – są najważniejsze obszary Digital Enterprise?

Wyróżniamy cztery takie obszary. Są to – wspomniane wyżej już Enterprise DevOps i Security & Risk Governance – a także analiza predykcyjna i hybrydowe IT. Predictive Analytics opieramy na naszej kolumnowej bazie danych Vertica. Jej funkcjonalności wykorzystujemy we wszystkich obszarach wspierających cyfrową transformację. W przypadku bezpieczeństwa jest to wykrywanie anomalii i przewidywanie kierunków ataku. Z kolei w zakresie Enterprise DevOps analiza danych pozwala m.in. na zdjęcie z działów IT konieczności budowania scenariuszy testowych. Proces ten wspierają zawarte w naszych rozwiązaniach narzędzia do zbierania danych i algorytmy je analizujące.

W zakresie hybryd IT jako pierwsza firma weszliśmy zaś w obszar Enterprise Service Management, który rozumiemy jako taki, który nie ogranicza się jedynie do obszaru IT, ale pozwala także na obsługę innych, nietypowych wniosków, np. w dziale kadr, wniosków o przyznanie miejsca parkingowego naszemu gościowi, zgłoszeń awarii w budynku. SMAX, bo o nim mowa, nie wymaga na przykład od użytkownika wypełnienia całego wniosku. Wystarczy np. zrzut ekranu lub zdjęcie odpowiedniego dokumentu. Następnie narzędzia OCR zamieniają przekazany obraz na tekst. Pomagają też sklasyfikować zgłoszenie i skierować je do danego działu, nadając mu odpowiedni priorytet. Odciążamy w ten sposób pierwszą linię wsparcia.

SMAX może być wsparty dodatkową funkcjonalnością – Artificial Intelligence for IT Operations. W sytuacji, gdy pojawiają się nowe architektury – kontenery, mikroserwisy, środowiska hybrydowe – poza zwykłą analizą alertów na temat funkcjonowania infrastruktury IT, zbiera ono – w centralnym repozytorium – informacje, które pozwalają szybciej wyciągać wnioski z dostępnych danych, przewidując np. to, że wkrótce nastąpi pełne wysycenie któregoś z obszarów naszej infrastruktury.

Pokazujemy też klientom kierunki i obszary, które będą ważne w najbliższej przyszłości. Jednym z nich jest np. Digital Workspace. Są to narzędzia pozwalające na udostępnienie bezpiecznego dostępu do aplikacji dzięki: podwójnej autentykacji, analizie zachowań pracowników czy własnemu współdzielonemu repozytorium plików. Przy tak masowym przejściu na pracę zdalną, wielu pracowników potrzebuje także szkoleń. Ich przygotowanie ułatwia nowoczesna, samoucząca się platforma Adoption Readiness Tool (ART). Dla przykładu: jeden z naszych klientów zintegrował ART z rozwiązaniami w dziale Service Desk, aby wesprzeć proces doposażania w sprzęt osób przechodzących na pracę zdalną. Dzięki temu osoby, które do tej pory pracowały wyłącznie z biura, otrzymują nie tylko urządzenia mobilne, ale także szkolenia na temat tego, jak z nich korzystać i pracować zdalnie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *