Cloud computingCIOAgilePolecane tematy

Nowe filary strategii rozwoju IT w Banku BNP Paribas

CHMURA W SEKTORZE BANKOWYM

Z Magdaleną Nowicką, wiceprezeską zarządu Banku BNP Paribas, odpowiedzialną za obszar nowych technologii i cyberbezpieczeństwa, rozmawiamy o nowej strategii IT@Scale na lata 2022-2025 i idących za tym inwestycjach w wysokości 1,5 mld zł; jej kluczowych filarach: Platform@Scale, Agile@Scale, Partnership@Scale i Talent@Scale; głębokiej transformacji obecnego ekosystemu core banking; wykorzystaniu architektury mikroserwisów, hiperautomatyzacji oraz zastosowaniu w przyszłych projektach zarówno chmury publicznej, jak i prywatnej m.in. do zaawansowanej analizy i modelowania danych.

Nowe filary strategii rozwoju IT w Banku BNP Paribas

Na czym będzie polegać przebudowa infrastruktury IT Banku BNP Paribas w ramach strategii IT@Scale? Fuzji, w ramach których ona „narastała”, było kilka w ciągu ostatnich lat…

Strategia IT jest ściśle związana ze strategią biznesową banku GObeyond. Obie zostały ogłoszone w tym samym czasie. Kiedy rozmawialiśmy z biznesem co dla jego przedstawicieli oznacza nowa strategia i jakie rezultaty chce osiągnąć, to usłyszeliśmy o wzroście wolumenów, serwisów, klientów cyfrowych, a wszystko poprzez wsparcie zaawansowaną analityką. Dzięki zrozumieniu danych na temat klientów wychodzimy właśnie poza (beyond – przyp. red.) tradycyjną bankowość. Poza tym chcemy robić to w sposób szybki i skalowalny poprzez partnerstwa, pozyskiwanie nowych talentów oraz funkcjonalności naszych platform.

W jaki sposób bank chce zwiększyć, wymienioną w strategii, skalowalność infrastruktury IT?

Skalowalność – która jest głównym filarem strategii IT@Scale – obejmie kilka obszarów, w tym Platform@Scale. Podzieliliśmy go na sześć strategicznych inicjatyw. Po pierwsze, planujemy głęboką przebudowę core bankingu w ramach projektu GoCore. Projekt potrwa do roku 2027, a więc nieco dłużej niż sama strategia zaplanowana na lata 2022-2025. Oznacza to zmiany w zakresie: silników procesowych i produktowych; warstwy integracji usług biznesowych; UX; czy rozwiązań związanych z płatnościami. Zmiany zapewniają klientocentryczność oraz wykorzystanie nowoczesnej architektury IT wspierającej przyszły rozwój.

Przebudowa i rozbudowa architektury IT to kolejny projekt GoModulo. Chcemy zmienić nasze monolityczne systemy w oparciu o architekturę mikroserwisów. Celem tej inicjatywy jest: szybszy Time-to-Market, większa autonomia zespołów i więcej przestrzeni na eksperymenty. Efektem ma być także bardziej nowoczesny sposób integracji poszczególnych systemów i większa automatyzacja. Zarówno IT, jak i biznes muszą więc dziś nauczyć się projektować i budować nowe usługi.

Nowe filary strategii rozwoju IT w Banku BNP Paribas

GoModulo ułatwi również realizację kolejnego projektu – GoCloud. Ma on na celu wykorzystanie usług chmury publicznej i prywatnej tworzonej w ramach Grupy BNP Paribas. Zapewni nam to większą skalowalność infrastruktury IT oraz dostęp do najnowszych usług i technologii. Przykładowo w naszym wewnętrznym dziale R&D testujemy – udostępniane w chmurze IBM – usługi platformy Quantum Computing. W oparciu zaś o Office 365 chcemy dokonać modernizacji środowiska pracy i współpracy. Planujemy też migrację znaczącej części aplikacji do chmury.

Jak duża część aplikacji zostanie zmigrowana do chmury?

Do roku 2025 będzie to nawet 45-50% aplikacji. Choć nie wiemy jeszcze, jaki będzie podział pomiędzy chmurą prywatną Grupy BNP Paribas a chmurami publicznymi różnych dostawców. Trzeba również pamiętać, że – ze względów regulacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego – absorpcja chmury publicznej w polskim sektorze bankowym na razie jest dość ograniczona.

Czy powstawanie regionów i zone poszczególnych hyperscalers zmienia coś w tym zakresie?

Data Residency jest oczywiście ważna, ale więcej ograniczeń nakładają przepisy związane z tzw. outsourcingiem łańcuchowym. Ale jest „światełko w tunelu”, że i tu znajdziemy satysfakcjonujący dla wszystkich kompromis. Wszystkie banki są zainteresowane wykorzystaniem publicznych usług cloud computing. Spodziewamy się więc w ciągu 2 lat przyspieszenia absorpcji chmury w sektorze bankowym w Polsce. Zwiększy się wówczas dojrzałość udostępnianych serwisów, bezpieczeństwo danych.

Do 2025 roku Bank BNP Paribas w realizację strategii IT@Scale chce zainwestować 1,5 mld zł. Na co dokładnie przeznaczone zostaną te fundusze?

To prawda. Z tego 0,5 mld zł to inwestycje w rozwój infrastruktury centralnej, przebudowę core bankingu i usługi cloud computing. Natomiast 1 mld zł zostanie przeznaczony na rozwój funkcjonalności dla biznesu, w tym wdrożenie nowego systemu bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych GOonline Business, a także rozbudowę platform GOonline i GOmobile.

W ramach strategii IT@Scale chcemy zainwestować ok. 0,5 mld zł w rozwój infrastruktury centralnej, przebudowę core bankingu i usługi cloud computing. Natomiast 1 mld zł zostanie przeznaczony na rozwój funkcjonalności dla biznesu, w tym wdrożenie nowego systemu bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych GOonline Business, a także rozbudowę platform GOonline i GOmobile.

Jak w nowych projektach będzie rozkładać się podziałał na technologie „tradycyjne” i chmurowe?

Nasze podejście do chmury można określić jako SmartCloud. Po pierwsze, możemy korzystać z chmury prywatnej stworzonej na poziomie Grupy BNP Paribas. Mamy też w ramach tej Grupy strategiczne partnerstwo z IBM Cloud. W Polsce chcemy jednak korzystać z wybranych narzędzi Google Cloud i Microsoft Azure. Wybieramy najlepsze dostępne rozwiązania w ramach strategii multicloud. Będziemy koncentrować się przede wszystkim na usługach Software as a Service. Choć w przypadku IBM Cloud korzystamy także z Compute Power, m.in. w zakresie rozwiązań Quantum Computing.

Jakie są główne cele wykorzystania narzędzi chmurowych?

Zależy nam nie tylko na zastępowaniu pewnych elementów infrastruktury on-premise przez usługi IaaS, ale przede wszystkim na dostępie do algorytmów Artificial Intelligence/Machine Learning i narzędzi zaawansowanej analityki.

Chcemy też dokonać modernizacji środowisk przetwarzania danych. Mamy dziś bowiem – jako spadek po kolejnych fuzjach – kilka hurtowni danych, które musimy uporządkować. Dzięki narzędziom chmurowym chcemy m.in. wdrożyć nowe modele analiz ryzyka, chatboty oraz inteligentną automatyzację opartą o RPA. Celami są lepsza praca z danymi, informacja o klientach, decyzje, a co za tym idzie – wyniki.

W banku stworzone zostanie jedno repozytorium informacji o klientach, w którym znajdą się uporządkowane, spójne, dobrej jakości, aktualne i wyczyszczone dane. Będziemy mieli jeden obraz klienta, co jest zgodne z naszą strategią klientocentryczności. Data Hub będzie korzystał z komponentów technologicznych najnowszej generacji, dostępnych także w chmurze.

Chciałbym wrócić do – wspomnianej w strategii – modyfikacji systemu core banking. Na czym będzie polegał ten projekt?

W tej chwili mamy system Equation firmy Finastra. Chcemy mocno go zmodernizować, a nie wdrażać kolejny system 3. generacji od innego producenta. Zdecydowaliśmy o tym po głębokiej analizie przeprowadzonej wspólnie z biznesem. Nasze cele to wspomniana klientocentryczność i omnichannel, rozwijanie nowych produktów i open banking. W skrócie, chcemy stworzyć biznesowe możliwości wykraczające poza tradycyjną bankowość.

Nowe filary strategii rozwoju IT w Banku BNP Paribas

Zdecydowaliśmy, że zagwarantuje nam to modernizacja Equation w kierunku architektury modułowej. Z monolitycznego rozwiązania będą „wyciągane” rozwiązania do pojedynczych, łatwo skalowalnych mikroserwisów. Będziemy obudowywać core system nowymi funkcjonalnościami, a potem wyłączać ich odpowiedniki znajdujące się w Equation.

Modernizacja zajmie 5 lat. Ale chcemy, aby pierwsze efekty były widoczne dla biznesu już w roku 2023. Dotyczyć będą one usprawnienia procesów. Przełoży się to na lepsze doświadczenia klientów. Zidentyfikowaliśmy ok. 30 obszarów, w których cierpi ergonomia procesów. W kolejnym kroku zamierzamy zmodernizować obszar płatności.

Są już także systemy core banking 4. generacji. Nie zastanawialiście się Państwo nad ich wdrożeniem?

Nie są one jeszcze dostosowane do potrzeb banków uniwersalnych, takich jak Bank BNP Paribas. Pozwalają co prawda szybko stworzyć bank dla klienta detalicznego z kilkoma, prostymi produktami, jednak przy ogromnej różnorodności naszej oferty, jest to zdecydowanie za mało.

Kolejny ważny element dla strategii to inicjatywa Agile@Scale. Ma ona ułatwić współpracę pomiędzy biznesem i IT. Na czym będzie to dokładnie polegać? Będą tworzone wspólne zespoły zarządzane przez poszczególnych Product Ownerów?

Do tego projektu przygotowywaliśmy się od dawna. Już mamy wdrożony Agile@Scale w naszej organizacji, pracowaliśmy nad tą transformacją cały 2021 rok. W styczniu 2022 roku uzyskaliśmy pełną gotowość operacyjną. Powstał gotowy model, obejmujący m.in. planowanie strategiczne, planowanie budżetu, rozliczenia i kontrolę realizacji celów strategicznych. Już 1300 pracowników rozwija nowe produkty i systemy w oparciu o zwinne podejście i zautomatyzowane procesy SDLC – Software Development Lifecycle. Są to zarówno przedstawiciele biznesu i IT, jak i naszych Center of Excellence.

Nasze podejście do chmury można określić jako SmartCloud. Po pierwsze, możemy korzystać z chmury prywatnej stworzonej na poziomie Grupy BNP Paribas. Mamy też w ramach tej Grupy strategiczne partnerstwo z IBM Cloud. W Polsce chcemy jednak korzystać także z wybranych narzędzi Google Cloud i Microsoft Azure. Zależy nam przede wszystkim na dostępie do algorytmów Artificial Intelligence/Machine Learning i narzędzi zaawansowanej analityki. Aż 45-50% aplikacji Banku BNP Paribas do roku 2025 znajdzie się w chmurze.

Agile@Scale pozwoli nam w pełni kontrolować realizację strategii IT@Scale. Jest to czynnik kluczowy dla jej sukcesu. Dziś można wybierać pomiędzy wieloma różnymi rozwiązaniami technologicznymi. Dostęp do nich jest bardzo demokratyczny. Różnicę robi nie to, które z nich się przyjmie, ale to, w jaki sposób się je wdraża. Jestem przekonana, że to właśnie umiejętność sprawnego wdrażania strategii i elastyczne reagowanie na zmiany buduje przewagę kompetencyjną, a nie wybór konkretnej technologii. My postawiliśmy na zwinne zarządzanie i platformy DevOps.

W efekcie realizacji inicjatywy Agile@Scale powstało 14 Tribe’ów biznesowych. To one będą realizować inwestycje rzędu 1 mld zł w rozwój nowych funkcjonalności dla biznesu. Zespoły te skoncentrowane są zarówno wokół naszych głównych produktów, jak i platform.

W związku z opisanymi projektami bank niewątpliwie potrzebuje nowych kompetencji…

To prawda. Musimy zgromadzić odpowiednie kompetencje IT przyszłości, inżynierskie związane z wdrażaniem koncepcji DevOps, automatyzacją, chmurą obliczeniową, zaawansowaną analizą danych czy algorytmami Artificial Intelligence i Machine Learning.

Niezbędne kompetencje chcemy rozwijać m.in. poprzez wzmocnienie fundamentów ekosystemu partnerstwa i współpracy w ramach inicjatywy Partnership@Scale. Planujemy rozszerzenie naszej współpracy ze startupami – w ramach działającego już od kilku lat w banku Biura Otwartych Innowacji – i rozwijanie projektów open banking. Jednocześnie będziemy wzmacniać wewnętrzne kompetencje, namawiając sporą liczbę obecnych kontraktorów na przejście na etat. Ta forma współpracy ze specjalistami IT to „zaszłość” związana z przeprowadzanymi przez nas fuzjami.

Wprowadzamy też w obszarze IT tzw. Engineering Culture. Najważniejsze jej filary to: Care, Share, Dare. Po pierwsze, chcemy dbać o pracowników od onboardingu do ostatniego dnia ich pracy. Promujemy również otwartą komunikację z menedżerami i członkami zarządu. Po drugie, dzielimy się wiedzą, budujemy programy rozwojowe, angażujemy w wydarzenia branży IT, wspieramy społeczności praktyków. Po trzecie zaś rozwijamy inżynierski mindset, a więc: automatyzujemy, korzystamy z nowoczesnych narzędzi i technologii, naprawiamy procesy i produkty oraz rozwijamy kompetencje. W naszym IT działa R&D, które specjalizuje się w wyszukiwaniu i testowaniu nowych technologii. To tu właśnie testujemy możliwość użycia komputerów kwantowych dla modelów ryzyka używanych w banku.

Nowe filary strategii rozwoju IT w Banku BNP Paribas

Celem wdrożenia Engineering Culture jest pozyskiwanie najlepszych talentów i stanie się atrakcyjnym pracodawcą IT w obszarze bankowości. Efektem ma być zaś to, że w Banku BNP Paribas będzie się pracować lepiej oraz szybciej dostarczać nowe i lepszej jakości produkty. Wierzę, że jednym z ważnych czynników dla ekspertek i ekspertów IT zachęcających ich do podjęcia pracy jest możliwość rozwoju. Nasza strategia IT@Scale zapewni dostęp do wielu ciekawych projektów, to unikalna szansa uczestniczenia w cyfrowej transformacji dużego banku. Dostęp do najnowszych technologii zapewniony! Jesteśmy przecież bankiem zmieniającego się świata, a technologia może zmieniać świat na lepsze.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *