Branża ITBiznesRynekPolecane tematy

Nowe usługi chmurowe Oracle oficjalnie także na polskim rynku

Rozszeroną ofertę usług chmurowych Oracle oficjalnie zaprezentowano na polskim rynku podczas konferencji Oracle Cloud Day – niecałe dwa tygodnie po światowej premierze rozszerzonej platformy Oracle Cloud. Na ofertę rozwiązań chmurowych Oracle składa się ponad 600 dostępnych w modelu usługowym aplikacji, a także kompleksowe rozwiązania infrastrukturalne.

Nowe usługi chmurowe Oracle oficjalnie także na polskim rynkuRobert Shimp, Group Vice President, Technology Business Group, Oracle

W czerwcu ofertę usług chmurowych Oracle poszerzono o 24 kompleksowe i wyspecjalizowane usługi. Wśród nich znalazły się m.in. usługi przetwarzania danych – także zbiorów Big Data, rozwiązania wspierające tworzenie aplikacji biznesowych i mobilnych, usługi integracyjne i procesowe, czy narzędzia do wizualizacji danych. Nowością są m.in. usługi przetwarzania oparte na możliwościach platformy Exadata, a także – dedykowane usługi składowania danych, tunelowania VPN oraz integracji z infrastrukturą Internetu Rzeczy. Co ciekawe, usługa ułatwiająca wykorzystanie potencjału biznesowego Internetu Rzeczy bazuje na wykorzystaniu dedykowanego urządzenia ułatwiającego gromadzenie danych przesyłanych przez sieć wzajemnie skomunikowanych czujników.

Oferta rozwiązań aplikacyjnych opartych na platformie Oracle Cloud obejmuje ponad 600 aplikacji wspierających różne procesy biznesowe – od obszaru kadrowo-płacowego, przez produkcję, sprzedaż, czy zarządzanie łańcuchem dostaw. Uzupełnieniem oferty są też kompleksowe rozwiązania branżowe przeznaczone m.in. dla sektorów: usług finansowych, bankowości, telekomunikacji, handlu detalicznego, czy hotelarstwa i gastronomii. Platforma Oracle Cloud to także usługi infrastrukturalne typu IaaS oraz dostępna w modelu chmury platforma przetwarzania PaaS. Usługi PaaS mają, zdaniem przedstawicieli koncernu, ułatwiać rozbudowę istniejących aplikacji, wdrażanie nowych rozwiązań, a także ich wzajemne integrowanie na szeroką skalę. Wykorzystanie środowiska PaaS ma też pozwalać na zautomatyzowanie wielu procesów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury. Dodatkowo, model chmurowy ma pozwalać na wykorzystanie tych rozwiązań Oracle, które w innym modelu byłyby niedostępne dla wielu klientów.

Łatwość przenoszenia elementów środowiska IT pomiędzy chmurą, a lokalną infrastrukturą IT ma być jednym z głównych powodów zainteresowania ofertą Oracle Cloud.

Przedstawiciele koncernu podkreślają, że oferta Oracle Cloud pokrywa wszystkie kluczowe technologie Oracle. “Oferujemy kompletną, zintegrowaną infrastrukturę chmurową dla klientów, którzy chcą uruchamiać w tym modelu dowolne środowiska produkcyjne” – mówi Robert Shimp, wiceprezes działu Technology Business Group w firmie Oracle. Strategia Oracle w obszarze rozwiązań chmurowych stanowi połączenie standaryzacji – opartej na rozwiązaniach Java, środowisku middleware, bazie danych Oracle, a także platformach Linux oraz OpenStack; kompleksowości oferty – także w kontekście rozwiązań branżowych, a także dużej elastyczności oraz rozbudowanych mechanizmach wspierających integrację środowiska chmurowego, a także migrację rozwiązań. “Jest niezmiernie ważne, aby odróżnić nowoczesne usługi cloud computing od pierwszej generacji rozwiązań chmurowych, których założenia powstawały głównie pod koniec lat 90-tych poprzedniego stulecia. Ich architektura nie uniemożliwiała zbudowania funkcjonalności dostępnej dzisiaj. Obecnie mamy do czynienia z kolejną generacją i nowymi technologiami, które radykalnie zmieniają możliwości modelu cloud” – podkreśla Robert Shimp. Według niego warto jednak pamiętać, że niektórzy dostawcy nadal bazują na technologiach poprzedniej generacji, a Oracle jest w stanie zagwarantować pełną separację danych na poziomie bazy oraz środowiska chmurowego.

Elastyczność oferty Oracle Cloud ma oznaczać m.in. możliwość wdrożenia w modelu chmurowym pojedynczego modułu aplikacyjnego oraz jego szerokiej integracji z rozwiązaniami działającymi w ramach lokalnej infrastruktury IT. Zdaniem przedstawicieli Oracle oznacza to również możliwość wdrażania rozwiązań chmurowych w tempie w pełni dostosowanym do specyficznych potrzeb biznesowych. “Wszystkie usługi bazują na rozwiązaniach identycznych jak te, które klienci mogą uruchamiać lokalnie, we własnych centrach danych. Pełna zgodność technologiczna umożliwia dowolne migrowanie środowisk pomiędzy różnymi modelami wykorzystania – od wdrożeń lokalnych, przez chmurowe, aż po hybrydowe” – mówi Robert Shimp. Według niego takie podejście gwarantuje maksymalną elastyczność środowiska informatycznego, a jednocześnie minimalizuje ryzyko przywiązania do jednego dostawcy usług. Łatwość przenoszenia elementów środowiska IT pomiędzy chmurą, a lokalną infrastrukturą IT ma być jednym z głównych powodów zainteresowania ofertą Oracle Cloud.

W minionym kwartale, w Polsce zanotowano trzycyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży usług chmurowych.

Technologie chmurowe Oracle są także dostępne dla partnerów koncernu – integratorów lub resellerów – i mogą pełnić bazę do rozwoju dalszych, specjalizowanych usług dla odbiorców końcowych. Wedle zapowiedzi oferta platformy Oracle Cloud ma być nadal poszerzana. W przyszłości obejmie m.in. nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa.

Nowe usługi chmurowe Oracle oficjalnie także na polskim rynkuPiotr Witczyński, dyrektor generalny Oracle Polska

Przedstawiciele kierownictwa koncernu podkreślają, że obroty ze sprzedaży usług chmurowych systematycznie rosną. “Jeśli chodzi o sprzedaż usług chmurowych na poziomie krajowym, to w ostatnim kwartale zanotowaliśmy rekordowe wyniki. Przechodzimy do chmury w wyjątkowo szybkim tempie. Do Polski doświadczenia przychodzą z Europy Zachodniej, czy Stanów Zjednoczonych, które są bardziej zaawansowane w wykorzystaniu nowych technologii” – mówi Piotr Witczyński, dyrektor generalny Oracle Polska. Według niego rekordowo wysokie przychody koncernu Oracle ze sprzedaży rozwiązań chmurowych potwierdzają ogromną dynamikę wzrostu rynku. W ostatnim, czwartym kwartale roku obrachunkowego wpływy Oracle ze sprzedaży usług typu PaaS i SaaS wzrosły o 200 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku – i sięgnęły niemal 430 mln USD. W tym samym kwartale w Polsce zanotowano trzycyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży usług chmurowych.

“Na polskim rynku dyskusja o modelu cloud często pojawia się przy okazji zmian transformacyjnych. Chmura staje się nowym wymiarem zmian na poziomie infrastruktury” – dodaje Piotr Witczyński. Jego zdaniem zainteresowanie modelem cloud computing jest szczególnie wysokie w średniej wielkości organizacjach. Z kolei w administracji publicznej dominować ma tworzenie chmur prywatnych utrzymywanych przez wybrane instytucje i świadczących usługi na rzecz innych podmiotów. “Sporym wyzwaniem okazuje się jednak osiągnięcie porozumienia odnośnie sposobu, w jaki dana usługa ma być świadczona. Jeśli ten kierunek dyskusji będzie kontynuowane, to myślę, że także w sektorze administracji publicznej następować będzie stopniowe przechodzenie do chmury publicznej” – podkreśla Piotr Witczyński.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *