Biznes

Od 4 marca wydawane będą eDowody osobiste z warstwą elektroniczną

eDowód będzie posiadał warstwę elektroniczną zawierającą procesor i numer PIN pozwalający na korzystanie z dodatkowych usług przy użyciu czytnika podobnego do tego, z którego korzysta się przy składaniu e-podpisu. Nie zastąpi jednak tego ostatniego, podobnie, jak Profilu Zaufanego, który pozwala dokonywać transakcji na portalu obywatel.gov.pl.

Od 4 marca wydawane będą eDowody osobiste z warstwą elektroniczną

Jesteśmy tuż przed uruchomieniem wydawania dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Wnioski o e-Dowody będzie można składać od poniedziałku, 4 marca” – podkreśla Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji jest w trakcie ostatnich przygotowań. Pomyślnie przebiegły już testy, które zostały przeprowadzone w kilkudziesięciu urzędach w całej Polsce. Urzędnicy mieli podczas nich możliwość sprawdzenia jak załatwianie spraw związanych z dowodem będzie wyglądał w praktyce. Trwają też szkolenia urzędników. Przeszkolono ich prawie 5000.

eDowód z mikroprocesorem z danymi i kodem PIN

Cały proces wdrożenia rozpocznie się w piątek, 1 marca. Z powodu konieczności przeprowadzenia niezbędnych zmian serwisowych w weekend (2-3 marca) nie będzie można załatwiać spraw urzędowych, również drogą elektroniczną. Od środy 27 lutego 2019 r., ze względu na prace techniczne, czasowo wyłączona zostanie możliwość elektronicznego złożenia wniosku o dowód. Natomiast w piątek, 1 marca 2019 r. od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna. Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane w urzędach tylko do godz. 11.30. Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości ani złożenia wniosku, ani załatwienia innych spraw dotyczących dowodu osobistego, np. nie będzie można odebrać gotowego już dokumentu.

Chodzi o to, aby wszystkie wnioski elektroniczne, które zostaną złożone mogły zostać obsłużone” – wyjaśniają przedstawiciele resortu cyfryzacji. “Zakończyliśmy testy, proces szkolenia i informowania urzędów jest w toku. Zależy nam, by ani obywatele, ani urzędnicy nie odczuli żadnych komplikacji związanych z wdrożeniem e-Dowodu” – podsumowuje Marek Zagórski. Przy wydawaniu eDowodu każdemu obywatelowi nadany zostanie także indywidualny kod PIN.

Jakie udogodnienia wprowadza eDowód?

Nowy dokument będzie wyposażony w mikroprocesor z zakodowanymi danymi osoby i dokumentu, które znajdowały się dotychczas na dowodzie osobistym. Fotografia dowodowa będzie zapisywana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne, co jest dodatkowym atutem dla osób podróżujących. Dzięki zastosowaniu powyższych zabezpieczeń dokument jest zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i pozwala na automatyczne przekraczanie bramek lotniskowych na terenie Unii Europejskiej.

Ponadto eDowód to także nowość w systemie świadczeń medycznych. Pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych osobowych. Takie rozwiązanie skróci się czas rejestracji, a także wyeliminuje to dotychczas występujące błędy. E-Dowód stwarza również możliwość potwierdzenia przez pacjenta pobytu w placówce medycznej bez użycia kodu PIN

eDowód będzie wyposażony w tzw. elektroniczny podpis osobisty. Użycie tego podpisu będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny, który wysyłamy do urzędu będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego. To znacznie ułatwi komunikację z całą administracją publiczną. W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publiczny) podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

eDowód ma ułatwić także korzystanie z usług online. Chodzi tutaj nie tylko o usługi świadczone przez administrację publiczną, ale również świadczeniodawców komercyjnych. Dzisiaj dla dostawców usług częstym problemem jest brak bezpośredniego kontaktu z osobą korzystającą z usługi oraz wynikająca z tego wątpliwość dotycząca deklarowanej tożsamości i wieku osoby, na rzecz której świadczona jest usługa. Problem pojawia się także w przypadku, gdy wymaganym elementem usługi online jest złożenie przez świadczeniobiorcę oświadczenia woli, które powinno być opatrzone przez składającego podpisem. Rozwiązaniem tego problemu ma być eDowód.

Podpis i profil osobisty

eDowód będzie wyposażony w tzw. elektroniczny podpis osobisty. Użycie tego podpisu będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny, który wysyłamy do urzędu będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego. To znacznie ułatwi komunikację z całą administracją publiczną. W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publiczny) podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

eDowód będzie też środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia posiadacza eDowodu w systemach teleinformatycznym w celu realizacji usług online. Jeśli określona usługa online nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie uwierzytelnienia, to możliwe będzie wykorzystanie do tego celu eDowodu. “eDowód zapewni również logowanie do portali internetowych administracji publicznej, jeśli zostaną przyłączone do odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Zaplanowano, że na dzień wdrożenia e-Dowodu możliwe będzie zalogowanie się do m.in. portalu Obywatel.gov.pl, ePUAP” – przekonują przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *