Artykuł z magazynu ITwizAdvertorialCIOPolecane tematy

Oracle Cloud Machine, czyli chmura w siedzibie klienta
Advertorial

Advertorial
Cyfrowa transformacja dąży do zatarcia granic pomiędzy rzeczywistością fizyczną a wirtualną. Podobnie oferta Oracle Cloud daje klientom pełną swobodę wyboru między architekturą onpremise a chmurową wersją infrastruktury IT.

Oracle Cloud Machine, czyli chmura w siedzibie klienta<br><span class=sponsorowany> Advertorial</span>

Dzięki możliwości elastycznego dostosowania subskrypcji do swoich potrzeb, oferta Oracle Cloud Machine umożliwia firmom skoncentrowanie się na głównych celach biznesowych. Ponadto, platforma OCM jest w pełni kompatybilna z Oracle Public Cloud, co umożliwia klientowi wybór, elastyczność oraz pełną przenoszalność usług.

Specyfika rozwiązań klasy cloud computing jest nierozerwalnie związana z kwestiami bezpieczeństwa, kontroli oraz prywatności danych. W przypadku rozwiązań on-premise, klient ma pełną kontrolę nad danymi. Znajdują się one zazwyczaj na serwerach fizycznych w „naszej” serwerowni. W przypadku zaś modelu chmurowego, użytkownik ma dużo mniejszy wpływ na wybór miejsca przechowywania danych, co prowadzi do – często uzasadnionych – obaw.

ROZWIĄZANIA TYPU CLOUD-AT-THE-CUSTOMER

Odpowiedzią Oracle na powyższe wyzwania jest oferta Cloud-at-the-Customer, zwana także Oracle Cloud Machine (OCM). Jest ona fragmentem chmury publicznej Oracle, dostarczanej w sposób umożliwiający korzystanie z mocy obliczeniowej, sieci oraz pamięci dyskowej na zasadzie usługi realizowanej we własnym centrum danych klienta. Dostępna w ten sposób infrastruktura jest ogólnego przeznaczenia i umożliwia uruchamianie serwerów lub aplikacji różnych producentów – w tym oczywiście tych dostarczanych przez Oracle.

Technologia OCM łączy największe korzyści modelu przetwarzania w chmurze z lokalnym usytuowaniem centrum danych bezpośrednio w siedzibie firmy. W jej skład wchodzą podstawowe komponenty infrastruktury IT, takie jak sprzęt, oprogramowanie oraz związane z nimi usługi. Infrastruktura taka jest dostępna w modelu subskrypcyjnym – takim, jaki stosowany jest dla Oracle Public Cloud z tą różnicą, że wszystkie rozwiązania niezbędne do jej działania są zlokalizowane bezpośrednio u klienta. Subskrypcja obejmuje wykorzystanie sprzętu, oprogramowania oraz świadczonych przez dział Oracle Cloud Operations usług związanych z pełnym zarządzaniem infrastrukturą.

WEWNĘTRZNA INFRASTRUKTURA Z DOSTĘPEM DO CHMURY PUBLICZNEJ

Dzięki możliwości elastycznego dostosowania subskrypcji do swoich potrzeb, oferta Oracle Cloud Machine umożliwia firmom skoncentrowanie się na głównych celach biznesowych. Ponadto, platforma OCM jest w pełni kompatybilna z Oracle Public Cloud, co umożliwia klientowi wybór, elastyczność oraz pełną przenoszalność usług. Jest też infrastrukturą fizyczną lokowaną w serwerowni klienta, dlatego jest dostępna w modelu subskrypcyjnym z minimalnym okresem zawarcia umowy na 3 lata.

Istotną informacją jest fakt, że w ramach środowiska Oracle Cloud Machine klient może wykorzystywać posiadane licencje na oprogramowanie różnych producentów. Może również korzystać z szerokiej gamy usług Oracle Cloud Services, takich jak: Oracle Compute Cloud, Database Cloud Service (DBCS), Java Cloud Service (JCS) oraz Integration Cloud Service (ICS). Wspomniane usługi chmurowe mogą być użyte w roli modułów konstrukcyjnych przyspieszających tworzenie własnych aplikacji, przy zachowaniu pełnej kontroli nad danymi i całym systemem.

Aby lepiej zapanować nad hybrydową architekturą, potrzebne staje się centralne rozwiązanie koordynujące zarządzanie. Architektura ta składa się bowiem z połączonych ze sobą komponentów: serwerów aplikacji, baz danych i serwerów pomocniczych dostępnych w klasycznym modelu on-premise, uzupełnionych dodatkowo całą gamą usług w modelu cloud – dostarczanych z chmury publicznej – oraz za pośrednictwem platformy Oracle Cloud Machine. Takim rozwiązaniem w ofercie Oracle jest platforma Oracle Management Cloud. Końcowa satysfakcja użytkowników jest efektem współdziałania wszystkich elementów składowych środowiska przetwarzania. Nie wystarczy więc monitorowanie wydajności pojedynczego komponentu. Konieczna jest bieżąca, ciągła ocena efektu działania całego stosu – od pojedynczych maszyn aż do użytkownika końcowego, poprzez usługi dostępne w chmurze. To wszystko zapewnia Oracle Management Cloud!

Kamil Kurowski,
dyrektor generalny sprzedaży technologii w Oracle Polska

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *