InfrastrukturaCIORynek

Oracle i Equinix rozszerzają współpracę pod kątem wspierania modelu multicloud w Polsce

Firmy Oracle i Equinix rozszerzyły współpracę na teren Polski. Dzięki temu klienci korzystający z usług chmurowych Oracle będą mogli w łatwiejszy sposób realizować strategię rozwoju infrastruktury wedle koncepcji multicloud. Wykorzystanie usług Equinix pozwala m.in. na wyeliminowanie transmisji pomiędzy centrami danych poprzez publiczny Internet.

Oracle i Equinix rozszerzają współpracę pod kątem wspierania modelu multicloud w Polsce

Firma Equinix współpracuje z wiodącymi dostawcami usług publicznej chmury obliczeniowej na świecie. Jest także członkiem sieci partnerów Oracle. Jednocześnie, Equinix zapewnia m.in. usług komunikacyjne umożliwiające bezpośrednią integrację ponad 210 centrów danych ulokowanych na 5 kontynentach. Za sprawą platformy Equinix Cloud Exchange Fabric możliwe jest m.in. łatwe integrowanie aplikacji i usług działających w różnych, nawet bardzo oddalonych centrach danych, przy zachowaniu niewielkich opóźnień transmisji pomiędzy lokalnym środowiskiem, a infrastrukturą dostawców usług cloud computing.

Współpraca Oracle z firmą Equinix wpisuje się w potrzeby biznesowe związane z budowaniem środowisk IT w oparciu o koncepcję multicloud, zakładającą wykorzystywanie wielu, zintegrowanych ze sobą usług oferowanych przez różnych dostawców w modelu publicznej chmury obliczeniowej. Istotnym elementem idei multicloud jest także zapewnienie możliwości łatwego przenoszenia danych oraz obciążeń między środowiskami różnych dostawców, w zależności od bieżących potrzeb biznesowych oraz zmian w cenniku poszczególnych platform chmury publicznej. „To wspaniale móc przenieść nasze relacje z firmą Oracle do Polski i rozszerzyć bezpośrednią, bezpieczną łączność z Oracle Cloud. Współpraca oznacza, że klienci mogą ominąć publiczny Internet podczas łączenia się z Oracle Cloud Infrastructure, a tym samym bezpiecznie wymieniać obciążenia aplikacji i baz danych Oracle między infrastrukturą lokalną a dostawcami usług w chmurze. Oznacza to realne wsparcie dla organizacji w Polsce w realizowaniu przez nich projektów transformacji cyfrowej – co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji gospodarczej” – podkreśla Robert Busz, dyrektor zarządzający Equinix w Polsce.

Wykorzystanie zestawionych poprzez platformę Equnix bezpiecznych, bezpośrednich połączeń pomiędzy lokalnymi centrami danych, a globalną infrastrukturą Oracle Cloud pozwala też na zwiększenie wydajności pracy z aplikacjami i usługami chmurowymi, a także skrócenie czasu migracji danych do chmury publicznej Oracle. Z oficjalnych informacji wynika, że tego typu integracja z usługami chmury obliczeniowej opartymi na platformie Oracle Cloud Infrastructure jest obecnie dostępna dla usług dostępnych w ramach 19 regionów chmurowych Oracle na świecie, w tym dla użytkowników rozwiązań Oracle Cloud z Polski. “Współpraca Oracle i Equinix w Polsce oznacza wiele korzyści dla istniejących i potencjalnych klientów. Infrastruktura Equinix umożliwia bezpieczne i wydajne punkty styku chmury publicznej Oracle Cloud z wszystkimi dużymi dostawcami chmur oraz upraszcza wdrożenie strategii multicloud dzięki możliwości łączenia się z jednego portu do wielu usług w różnych chmurach, w różnych regionach chmurowych. Dzięki zastosowaniu prywatnych łączy zagwarantowana jest wysoka wydajność i niezawodność” – mówi Tomasz Bochenek, dyrektor generalny Oracle Polska.

Przedstawiciele Oracle Polska podkreślają, że dla klientów z naszego kraju największe znaczenie mają centra danych w Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie. Ośrodek zlokalizowany w stolicy Holandii obsługuje także integrację pomiędzy usługami chmury publicznej dostępnymi w ramach platform Oracle Cloud Infrastructure oraz Microsoft Azure. W przypadku rozwiązań Oracle, dodatkowym wsparciem dla wdrożenia usług chmurowych jest technologia Oracle FastConnect pozwalająca w szybki, skalowalny i efektywny kosztowo sposób migrować obciążenia obliczeniowe, aplikacje i dane do chmury publicznej Oracle Cloud. „Bezpośrednie i bezpieczne połączenie klientów do Oracle Cloud Infrastructure z wykorzystaniem technologii FastConnect i za pośrednictwem usługi Equinix zapewnia łatwiejsze i szybsze przenoszenie aplikacji i danych z środowisk on-premise do chmury Oracle Cloud w modelu lift and shift. Taki model udostępniania chmury zapewnia klientom niższy koszt niż technologia MPLS/VPN – klient może przeznaczyć większą część budżetu projektowego na usługi Oracle Cloud. Ponadto za pośrednictwem FastConnect zapewniona jest bardzo wysoka wydajność łącza, co przekłada się na zwiększenie poziomu zadowolenia klientów. Dodatkowo przepustowość i połączeń może być dynamicznie dostosowywana, zgodnie z bieżącymi potrzebami użytkowników. Klient ma zapewnienie stałej wydajności usług w chmurze, zaś uproszczenie niezbędnych operacji i połączeń przekłada się na krótszy czas wdrożenia” – twierdzi Tomasz Witos, ekspert działu Oracle Cloud Business Development.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *