CIORynekPolecane tematy

Oracle przenosi chmurę publiczną do centrów danych klientów

Nowa usługa Oracle ma pozwalać na wykorzystanie potencjału chmury publicznej – w kontekście elastyczności, skalowalności, rozliczania kosztów – organizacjom, które dotąd z tego rodzaju usług nie mogły skorzystać ze względu na unikalne potrzeby, czy regulacje.

Oracle przenosi chmurę publiczną do centrów danych klientów

Pomimo znaczącego potencjału biznesowego – wynikającego choćby efektu skali, wysokiej elastyczności, skalowalności, czy szeregu funkcjonalności typowych dla ogólnodostępnych środowisk cloud computing – wiele organizacji ogranicza zainteresowanie modelem chmury wyłącznie do wdrożeń opartych na lokalnej infrastrukturze. Jest to najczęściej efekt obowiązujących przepisów, chęci zapewnienia ścisłej kontroli nad zasadami oraz lokalizacją przetwarzania danych, bądź unikalnych potrzeb biznesowych. Nowa rodzina rozwiązań Oracle ma zapełniać lukę pomiędzy środowiskami chmury prywatnej, a infrastrukturą publiczną, w sposób eliminujący tego typu ograniczenia.

Cennik usług zarządzalnych w ramach oferty Oracle Cloud-at-Customer będzie identyczny, jak w przypadku dotychczas oferowanych usług chmurowych.

„Regulacje, wymagania biznesowe lub uwarunkowania branżowe utrudniają lub uniemożliwiają wielu organizacjom wykorzystanie usług oferowanych za pośrednictwem chmury publicznej” – mówi Amit Zavery, Senior Vice President odpowiedzialny m.in. za platformę Oracle Cloud. Tego typu ograniczenia dotyczą w szczególności dużych korporacji, instytucji rządowych, a także firm związanych z branżą finansową i telekomunikacyjną. „Dlatego od kilku lat pracowaliśmy nad rozwiązaniem, które pozwoliłoby na stworzenie lokalnej – działającej w ramach centrów danych klientów – instancji platformy Oracle Cloud. Nasze nowe rozwiązanie jest urzeczywistnieniem tej wizji. Oferta Oracle Cloud-at-Customer pozwala wykorzystać zalety typowe dla środowiska chmury publicznej, ale z poziomu lokalnego ośrodka przetwarzania” – dodaje.

Nowa oferta zakłada ponadto, że Oracle przejmuje odpowiedzialność za uruchomienie, integrację, bieżące zarządzanie lokalną platformą chmurową, aktualizację jej poszczególnych komponentów.

Nowy zestaw usług podczas ich projektowania znany był pod roboczą nazwą “Oracle Cloud Machine”, ostatecznie został ogłoszony jako Oracle Cloud-at-Customer. Podejście Oracle opiera się na założeniu, że – aby sprostać wymaganiom związanym choćby z kontrolą nad miejscem i sposobem przetwarzania danych – niezbędne jest wydzielenie w pełni niezależnej instancji środowiska chmurowego i umieszczenie jej w ośrodku danych klienta. Wszystko przy zachowaniu odpowiedniej skali i przekazaniu odpowiedzialności za funkcjonowanie tej platformy firmie Oracle. Nowa oferta zakłada ponadto, że Oracle przejmuje odpowiedzialność za uruchomienie, integrację, bieżące zarządzanie lokalną platformą chmurową, aktualizację jej poszczególnych komponentów. Uzupełnieniem będzie szereg usług konsultingowych, podobnie jak w przypadku oferty Oracle Cloud. Co istotne, opłaty za tego typu usługi wchodzą w skład – rozliczanych w oparciu o faktyczne zużycie – kosztów usługi Oracle Cloud-at-Customer.

Z oficjalnych deklaracji przedstawicieli Oracle wynika, że cennik usług zarządzalnych w ramach oferty Oracle Cloud-at-Customer będzie identyczny, jak w przypadku dotychczas oferowanych usług chmurowych. Ma to pozwolić na wyeliminowanie aspektów finansowych z procesu podejmowania decyzji o wyborze rodzaju usług chmurowych Oracle. Koszty związane z wykorzystaniem usług chmurowych Oracle – niezależnie od tego, czy będą one oparte na platformie Oracle Cloud, czy też uruchomionej w centrum danych klienta w ramach oferty Oracle Cloud-at-Customer – mają być identyczne. „Ceny wszystkich usług Oracle Cloud są identyczne. Z punktu widzenia finansów nie ma więc znaczenia na jakie rozwiązanie – chmurę publiczną, czy jej instancję działającą lokalnie – zdecyduje się firma. Dzięki takiemu podejściu decyzje mogą być podejmowane wyłącznie w oparciu o potrzeby i specyficzne wymagania biznesowe” – podkreśla Amit Zavery. Zapowiada on też dowolność w zakresie rezygnacji z usług realizowanych lokalnie na rzecz platformy Oracle Cloud. W przypadku oferty Oracle Cloud-at-Customer naturalne będzie jednak, że klient poniesie koszty związane z utrzymaniem dodatkowego sprzętu w ramach własnego centrum danych.

W ramach uruchomionego w centrum danych klienta środowiska chmurowego Oracle dostępne mają być wszystkie usługi oferowane obecnie w oparciu o platformę Oracle Cloud, w tym rozwiązania integracyjne, bazodanowe, czy środowiska aplikacyjne Java.

Dzięki takiemu podejściu realne ma być osiągnięcie typowych – dla modelu chmury publicznej – korzyści takich, jak możliwości dostarczania nowych zasobów w krótkim czasie, dużej szybkości uruchamiania nowych usług IT, wysokiej dostępności, elastyczności i skalowalności, a także kosztów usługi naliczanych w oparciu o wykorzystane zasoby. Wszystko za pośrednictwem systemu działającego w ramach lokalnej infrastruktury IT.

Fundamentem oferty Oracle Cloud-at-Customer jest dedykowane i odpowiednio skonfigurowane rozwiązanie sprzętowo-aplikacyjne z serii Oracle Engineered Systems. Stanowi ono odpowiednio zeskalowaną replikę rozwiązań Oracle wykorzystywanych na potrzeby platformy Oracle Cloud. Działając lokalnie oferuje więc analogiczne funkcjonalności i narzędzia administracyjne. Lokalna, podobnie jak publiczna, odsłona Oracle Cloud jest też wyposażona w szereg narzędzi wspierających zarządzanie i samoobsługę użytkowników. Platforma Oracle Cloud-at-Customer dysponuje też kompleksowymi funkcjonalnościami w zakresie raportowania, polityk bezpieczeństwa, czy reguł automatyzacji.

W ramach uruchomionego w centrum danych klienta środowiska chmurowego Oracle dostępne mają być wszystkie usługi oferowane obecnie w oparciu o platformę Oracle Cloud, w tym rozwiązania integracyjne, bazodanowe, czy środowiska aplikacyjne Java. „Istnieje możliwość przeniesienia bezpośrednio do platformy Oracle Cloud-at-Customer dowolnych aplikacji, w tym systemów opartych na leciwych technologiach, włącznie z Cobolem. W tym zakresie wspieramy dość szeroki zestaw obciążeń” – dodaje Amit Zavery.

Uzupełnieniem oferty Oracle Cloud-at-Customer jest możliwość wyposażenia lokalnego centrum przetwarzania w specjalnie skonfigurowane rozwiązania aplikacyjno-sprzętowe Oracle Exadata oraz Oracle Big Data Appliance. Ich wykorzystanie pozwalać ma odpowiednio na uzupełnienie możliwości działającego lokalnie środowiska Oracle Cloud o wysoce wydajne rozwiązania bazodanowe oparte na funkcjonalności platformy Exadata, a także o mechanizmy zoptymalizowane pod kątem szybkiego przetwarzania dużych zbiorów danych opartych na rozwiązaniach Hadoop, Apache Spark i NoSQL.

Przedstawiciele Oracle zapewniają, że zarządzanie nową platformą może być również realizowane w modelu hybrydowym. W gestii osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie środowisk IT w poszczególnych firmach ma być m.in. możliwość samodzielnego, decydowania o tym, które aplikacje będą uruchamiane, w jakim środowisku i w oparciu o jakie zasoby. Dzięki temu możliwe ma być m.in. rozdzielenie środowisk testowych i produkcyjnych lub uruchomienie poszczególnych elementów środowiska IT w ramach dowolnej kombinacji usług realizowanych za pośrednictwem platformy Oracle Cloud lub jej lokalnej odsłony.

Co ważne, usługi oparte na lokalnych zasobach platformy Oracle Cloud-at-Customer mogą być łatwo integrowane i migrowane do publicznego środowiska chmurowego Oracle. Przedstawiciele Oracle zapewniają, że w takim przypadku klienci zachowują pełną swobodę m.in. w zakresie wyboru zasobów – lokalnych lub chmurowych – stosowanych na potrzeby konkretnych aplikacji, czy przetwarzania określonych zbiorów danych. Nowa oferta ma być dostępna w Europie od kwietnia 2016 r.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *