Branża ITCIORynek

Oracle rozszerza ofertę usług chmurowych i rzuca wyzwanie firmie Amazon

Do oferty Oracle Cloud dołączyły 24 nowe usługi, które – zdaniem przedstawicieli kierownictwa koncernu – odpowiadają bieżącym potrzebom biznesu. Na nowe usługi składają się rozwiązania, które ułatwiają m.in. tworzenie, rozbudowę i wielowymiarową integrację aplikacji chmurowych. Cenowo Oracle zamierza konkurować m.in. z usługami Amazon Web Services.

Oracle rozszerza ofertę usług chmurowych i rzuca wyzwanie firmie Amazon

Przedstawiciele koncernu podkreślają, że nowe usługi typu IaaS oraz PaaS pozwolą na przyspieszenie wprowadzania innowacji oraz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Wśród nowych usług znalazły się: Oracle Database Cloud – Exadata, Oracle Archive Storage Cloud, Oracle Big Data Cloud, Oracle Integration Cloud, Oracle Mobile Cloud, oraz Oracle Process Cloud. Istotny ma być tu fakt, że – wedle zapowiedzi – platforma Oracle Cloud umożliwia łatwe integrowanie, rozbudowywanie i przenoszenie do chmury dotychczasowych aplikacji bez zmian ich kodu. Usługi dostępne w ramach oferty Oracle Cloud opierają się na rozwiązaniach aplikacyjnych identycznych, jak te, instalowane lokalnie. W szczególności dotyczy to środowiska bazodanowego i oprogramowania warstwy pośredniej.

Wśród rozszerzonej ofercie Oracle Cloud znalazła się m.in. usługa Oracle Database Cloud. Jej funkcjonalność pozwala na wykorzystanie w modelu chmurowym możliwości rozwiązania sprzętowo-aplikacyjnego Oracle Exadata. Bazy danych utrzymywane w chmurowej wersji Exadata są w pełni zgodne z instalacjami utrzymywanymi w ramach działających lokalnie maszyn Exadata, co pozwala na płynną i bezpieczną, dwukierunkową migrację środowisk bazodanowych do chmury publicznej lub hybrydowej.

“Nasza nowa usługa Archive Storage ma te same funkcje co Amazon Glacier, a kosztuje 10 razy mniej” – podkreśla Larry Ellison.

W ofercie Oracle znalazła się też usługa Oracle Archive Storage Cloud Service, która pozwala zbudować w modelu chmurowym pamięć masową dla danych wymagających długoterminowego i bezpiecznego składowania. Zdaniem przedstawicieli koncernu Oracle usługa ta w szczególny sposób nadaje się do przechowywania dużych zbiorów rzadko wykorzystywanych danych, w tym – ewidencji finansowej, archiwów medycznych, dokumentacji ubezpieczeniowej, czy treści multimedialnych. Oferta Oracle Archive Storage Cloud Service ma też charakteryzować się wysoce konkurencyjną ceną.

Platforma Oracle Cloud zyskała też możliwość obsługi zróżnicowanych obciążeń na bazach danych Hadoop oraz NoSQL, nowe mechanizmy integracyjne i oparte na najlepszych praktykach rekomendacje procesów integracyjnych, a także – dostępne w ramach usługi Oracle Mobile Cloud Service – narzędzia ułatwiające tworzenie aplikacji mobilnych natywnie zintegrowanych z innymi elementami firmowej środowiska IT. Ofertę usług chmurowych Oracle uzupełnia też platforma automatyzacji procesów biznesowych Oracle Process Cloud. Według zapowiedzi umożliwia ona użytkownikom biznesowym tworzenie tzw. aplikacji procesowych oraz automatyzowanie realizowanych dotąd ręcznie działań niezależnie od zaangażowania działu IT. Usługę Oracle Process Cloud uzupełniają też narzędzia wspierające zarządzanie cyklem życia procesów biznesowych.

„Oracle jest dzisiaj jedyną firmą na świecie, która potrafi dostarczyć kompletny, zintegrowany i oparty na standardach branżowych zestaw usług w każdej warstwie Chmury. Dzięki tej technologicznej przewadze jesteśmy też bardziej efektywni kosztowo niż nasi rywale” – mówi Larry Ellison, pełniący obecnie funkcję prezesa rady nadzorczej i dyrektora ds. technologii koncerny Oracle. Podczas premiery nowych usług chmurowych Ellison odniósł się też do oferty jednego z liderów rynku usług typu IaaS – firmy Amazon. “Nasza nowa usługa Archive Storage ma te same funkcje co Amazon Glacier, a kosztuje 10 razy mniej” – podkreśla Larry Ellison.

Z oficjalnych informacji wynika, że w skali świata z usług Oracle Cloud korzysta niemal 2 tys. firm. Przedstawiciele kierownictwa koncernu podkreślają też, że platforma chmurowa Oracle obecnie obsługuje ponad 70 mln użytkowników i ponad 33 mld transakcji dziennie. Usługi Oracle Cloud są zaś świadczone w oparciu o ponad 54 tys. różnego rodzaju urządzeń działających w 19 zlokaluzowanych na całym świecie centrach danych Oracle. Łacznie użytkownicy platformy chmurowej Oracle wykorzystują ponad 700 petabajtów danych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *