BiznesRynek

Pandemia umocniła gotowość polskich firm do inwestowania

Wyniki najnowszego badania Business Environment Assessment Study (BEAS) firmy Antal wskazują, że pandemia nie tylko nie zmniejszyła gotowości do nowych inwestycji w stosunku do poprzedniej edycji z 2019 roku, a wręcz ją umocniła – 91% respondentów zadeklarowało nowe inwestycje w nadchodzących latach, a 67% stworzenie nowych miejsc pracy. Oznacza to, że odsetek organizacji zamierzających inwestować zwiększył się o 8% rdr. Najczęściej przedsiębiorcy zamierzają rozwijać produkty i usługi (57%) oraz zadbać o innowacje technologiczne (54%).

Pandemia umocniła gotowość polskich firm do inwestowania

Kolejna, trzecia już edycja badania Business Environment Assessment Study (BEAS) Antal, przygotowanego w partnerstwie z Cushman & Wakefield oraz Vastint, odsłania plany inwestycyjne szefów firm w Polsce na lata 2021-2022. I tak, przedstawiciele branży SSC/BPO planują zainwestować głównie w kapitał ludzki (58%) oraz w rozwój produktów i usług w portfolio firmy (54%). Z kolei 43% badanych twierdzi, że inwestycje będą dotyczyły głównie nowych technologii, a 13%, że środki poświęci na rozwój geograficzny firmy, czyli najczęściej na migrację kolejnych procesów biznesowych. Centra usług wspólnych i outsourcingu są także liderami w zakresie tworzenia nowych wakatów.

W ostatnich latach branża SSC/BPO w Polsce znacznie się rozwinęła. Prawie każda większa organizacja zaangażowana jest w jakąś działalność związaną z outsourcingiem, a ponieważ zakupy mają głęboki wpływ na koszty operacyjne przedsiębiorstwa, ma to strategiczne znaczenie. Firmy szukają optymalnej pozycji zasobów i usług, czy to wewnątrz organizacji, czy poza nią. “W 2019 roku 83% decydentów planowało zatrudniać pracowników. Rok później było to już 88% i liczba ta stale się zwiększa. Sektor intensywnie pozyskuje zarówno młode talenty z rynku, jak również tych bardziej doświadczonych i rozwija stale ich kompetencje, migrując do Polski coraz bardziej zaawansowane procesy” – komentuje Aneta Jarzębska, Regional Manager, Antal SSC/BPO.

Pandemia umocniła gotowość polskich firm do inwestowania

Potrzebna dodatkowa kadra do projektów IT

Bez kompetencji informatycznych i cyfrowych coraz trudniej wyobrazić sobie funkcjonowanie oraz rozwój gospodarki. Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w rozwiązania IT wspierające biznes. Według badania BEAS to właśnie w kapitał ludzki przedstawiciele tego sektora chcą inwestować najbardziej (62%). Jak wskazują autorzy raportu, w ramach tej inwestycji z jednej strony zatrudniają nowych pracowników, z drugiej zwiększają starania o dobre warunki pracy tych obecnych, zadając sobie między innymi pytanie, jak powinno wyglądać idealne biuro.

Wybuch pandemii koronawirusa sprawił, że znajdujemy się obecnie w epicentrum zmian na rynku biurowym, co spowodowane jest kolejnymi lockdownami oraz przejściem większości pracowników na pracę zdalną. “Do momentu ustabilizowania się sytuacji, poziom obłożenia biur będzie dość ograniczony, co mieliśmy okazję obserwować przez ostatnie miesiące. Niemniej praca w 100% zdalna w nowej rzeczywistości będzie rzadkością, a większość organizacji z dużym prawdopodobieństwem będzie się skłaniać ku hybrydowemu modelowi pracy, który umożliwi rozgęszczenie stanowisk pracy w biurach i ich transformację w kierunku przestrzeni do komfortowej i cichej pracy, zapewniającej bezpieczny dystans, ale też warunki do współpracy zespołowej i pracy kreatywnej oraz do mniej formalnych interakcji między pracownikami” – komentuje Krzysztof Misiak MRICS, Executive Partner, Head of Poland Cushman & Wakefield.

Inwestycje sektora przemysłowego

Mimo pandemii  branża produkcyjna nie stanęła w miejscu – da się zauważyć ciągły rozwój przedsiębiorstw i powstawanie centrów badawczo-rozwojowych czy parków maszynowych. Jak wynika z badania, 70% przedstawicieli tego sektora chce w nowym roku inwestować w technologie. Rosnące oczekiwania klientów i zwiększająca się konkurencja powodują, że przemysł musi być ulepszany cały czas, a nowe narzędzia to niższe koszty produkcji, zapewnienie odpowiedniej jakości, wysoka efektywność i różnorodność asortymentu.

W osiągnięciu zadowalającego wyniku, przedsiębiorstwom produkcyjnym pomóc ma cyfryzacja i informatyzacja produkcji. Jak czytamy w raporcie, 56% respondentów chce zwrócić swoje inwestycje w stronę rozwoju produktów w portfolio firmy, 46% w kapitał ludzki, a najmniejsza część (14%) w rozwój geograficzny przedsiębiorstwa.

Duży potencjał w miastach regionalnych

Z badania wynika również, iż 13% respondentów planuje inwestycje w rozwój regionalny. Jak się okazuje, największym zainteresowaniem cieszą się takie miasta jak: Wrocław (28% wskazań), Warszawa (24% wskazań) oraz Kraków (20%). W tym roku na czoło wysuwają się również Katowice (19% wskazań).

“W okresie przed pandemią zaobserwowaliśmy większe możliwości inwestycyjne w innych regionach niż w samej stolicy. I choć pandemia zmieniła nieco sytuację, nadal widzimy olbrzymi potencjał w miastach regionalnych. Niebawem rozpoczniemy realizację dużych projektów m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Gdyni oraz Katowicach” – podsumowuje Radosław Kostka, Acquisition Manager Vastint.

Pandemia umocniła gotowość polskich firm do inwestowania

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *