InfrastrukturaPolecane tematy

Pięć czynników optymalizacji potencjału architektury IT

Advertorial

Gwałtowny wzrost liczby aplikacji biznesowych sprawił, że olbrzymie ilości generowanych przez nie danych wymuszają tempo zmian na bezprecedensową skalę w centrach danych, które z trudem usiłują je pomieścić. Przedsiębiorstwa coraz bardziej polegają na wirtualizacji, aby wesprzeć własną infrastrukturę IT, co wydaje się kuszącą możliwością, ponieważ środowiska wirtualne są w stanie obsługiwać więcej usług przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów sprzętowych oraz, co ważniejsze, zapewniać ciągłość świadczenia usług podczas przerw w dostawie zasilania, chroniąc kluczowe obciążenia.

Pięć czynników optymalizacji potencjału architektury IT

Jednakże każde centrum danych stosujące wirtualizację musi stawić czoła ryzyku związanemu z niewystarczającą wydajnością zasilania czy nawet z występowaniem przerw w dostawie prądu, jeżeli przyjęta strategia zarządzania energią nie sprosta niezwykle surowym wymaganiom związanym z zasilaniem, z którymi wiąże się ta technologia. Kwestia ta ma kluczowe znaczenie dla opłacalności przedsięwzięcia, ponieważ koszty związane z przerwami zasilania mogą sięgać 6000 EUR na godzinę w przypadku małych przedsiębiorstw zatrudniających maksymalnie 100 pracowników, rosnąc do zawrotnej kwoty 1 000 000 EUR na godzinę w przypadku wielkich korporacji zatrudniających ponad 1000 pracowników.

Przyczyną problemu jest to, że maszyny wirtualne pracują z wydajnością 70–80% w porównaniu z 10–15% w przypadku maszyn niezwirtualizowanych; oznacza to, że zapotrzebowanie każdej obudowy na energię może osiągnąć nawet 40 kW. Ponadto wirtualizacja umożliwia szybkie i nieprzewidywalne przełączanie aplikacji pomiędzy serwerami, co pomaga centrom danych równoważyć kluczowe zapotrzebowanie na energię, jak również sprawia, że elastyczność w zakresie zasilania nabiera nowego znaczenia.

Na szczęście istnieją skuteczne rozwiązania. Przyjęcie solidnej, inteligentnej strategii zarządzania energią umożliwia osiągnięcie pełni potencjału nowoczesnej architektury IT przy jednoczesnym unikaniu uszczerbku na reputacji i kosztów finansowych związanych z przerwami w dostawie zasilania. Sprowadza się to do pięciu logicznych czynników: ochrony, dystrybucji, organizacji, zarządzania i konserwacji.

Ochrona obejmuje zasilacze awaryjne zapewniające zasilanie bezprzerwowe (Uninterruptible Power Supply, UPS) w celu uniknięcia utraty danych i zapewnienia ciągłości pracy w przypadku przedłużających się przerw w dostawie energii. Oprócz zapewniania zasilania awaryjnego w czasie przerw w dostawie energii, zasilacze UPS chronią wrażliwy sprzęt IT przed zakłóceniami mocy przy zasilaniu z sieci elektrycznej.

Inteligentna dystrybucja zasilania obejmuje kable i inteligentne jednostki dystrybucji zasilania (power distribution units, PDU) do szaf rackowych, które dostarczają informacje na temat prądu na wyjściu i w sekcji zasilania, co umożliwia użytkownikowi szybkie określenie dokładnego miejsca zużycia energii oraz wskazanie nieautoryzowanego sprzętu, który zużywa zbyt dużo energii. Dokładność pomiarów sprawia również, że równoważenie obciążeń staje się prostsze i umożliwia znalezienie miejsc, w których występuje nadmiar mocy.

Informacje zapewniane przez urządzenia odpowiedzialne za dystrybucję zasilania są uzupełniane informacjami pochodzącymi z urządzeń monitorujących środowisko, które prowadzą pomiary wielu zmiennych i aktywują procedury awaryjne i procedury awaryjnego przejmowania funkcji w celu zminimalizowania utraty danych i optymalizacji ich odzyskiwania.

Sam sprzęt powinien zostać odpowiednio zorganizowany w bezpiecznej i niezawodnej obudowie mieszczącej infrastrukturę IT, która zapewnia łatwy dostęp podczas konserwacji. W związku z wirtualizacją obciążenia energetyczne i chłodnicze zostają skondensowane na mniejszej powierzchni, co sprawia, że na znaczeniu zyskują bardziej wydajne strategie w zakresie chłodzenia. Recyrkulacja strumieni gorącego i zimnego powietrza staje się coraz powszechniejsza; możliwość zastosowania takiego rozwiązania jest uzależniona od dobrego zarządzania w centrach danych zbudowanych na podłogach technicznych, gdzie uszczelniono wszystkie ewentualne otwory, przez które mogłoby wyciekać powietrze, zapewniając w ten sposób jednolite ciśnienie statyczne i dystrybucję przepływu powietrza pod podłogą. Kluczowe znaczenie dla tych strategii mają szafy rackowe, w których nie dochodzi do wycieków powietrza i wewnętrznego mieszania się ciepłego i zimnego powietrza.

Odpowiednie oprogramowanie zintegrowane z platformą wirtualizacji zwiększa widoczność i kontrolę w ramach strategii inteligentnego zarządzania energią. Dane o stanie wszystkich zasilaczy UPS i urządzeń PDU w sieci wirtualnej można wyświetlać razem z informacjami dotyczącymi sieci, fizycznego serwera i pamięci masowych na pojedynczej szklanej konsoli. Pomaga to zapewnić ciągłość działalności, ponieważ umożliwia kierownikom podejmowanie świadomych decyzji na podstawie zarówno stanu zasilania, jak i stanu sprzętu IT. Można szybciej reagować, a procedury automatycznego przywracania sprawności systemu po awarii stają się jeszcze skuteczniejsze.

Istotny element każdej strategii zarządzania energią stanowi również konserwacja zapobiegawcza. Na nowoczesnych zasilaczach UPS można polegać, ale mimo wszystko są to wciąż skomplikowane urządzenia, w których mogą wystąpić usterki, podczas gdy inne elementy wyposażenia, takie jak urządzenia PDU wymagają również nadzoru. Stosowanie właściwego podejścia w kwestii prowadzenia prac serwisowych wszystkich elementów systemu pozwala uniknąć ryzyka.

Sprawność i wydłużenie okresu użytkowania zasilaczy UPS i urządzeń PDU można zapewnić poprzez regularne przeprowadzanie prac serwisowych i monitorowanie. Zakres prac powinien obejmować wizje lokalne, przeprowadzane zarówno w celu realizacji konserwacji zapobiegawczej, jak i w związku z awarią, wymianę zasilaczy UPS i urządzeń PDU, zapewnianie zapasowych części elektronicznych, akumulatorów i komór akumulatorów oraz profesjonalnej infolinii.

Zintegrowanie tych pięciu czynników w spójną i skuteczną strategię zarządzania energią wymaga odpowiedniego sprzętu, oprogramowania i narzędzi serwisowych – elementów, których połączenie gwarantuje solidne i długoterminowe rozwiązanie, niezależnie od osiąganych samodzielnie świetnych wyników. Specjalistyczna wiedza branżowa, wsparcie i gama rozwiązań firmy Eaton pozwala jej oferować te narzędzia i daje możliwość opracowania prawdziwie zoptymalizowanej strategii zarządzania energią, która umożliwia wykorzystanie potencjału architektury IT klienta.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.eaton.pl/optimizedpower

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *