CIOPolecane tematy

PKP 2.0, czyli unowocześnianie ostatniej, dużej firmy państwowej

 Od 2012 roku trwa restrukturyzacja Grupy PKP. Za nią idą m.in. duże inwestycje w infrastrukturę IT i wymiana systemów informatycznych oraz prywatyzacja spółek zależnych. Trwają też w PKP prace nad strategią IT na lata 2015-2018.

PKP 2.0, czyli unowocześnianie ostatniej, dużej firmy państwowej

 

W kwietniu 2012 roku rząd zapowiedział rewolucję na kolei, aby ta „zamieniła się w nowoczesną i przyjazną dla pasażera”. W nowym zarządzie spółki zasiedli wówczas: Jakub Karnowski – prezes PKP S.A. oraz dwóch członków zarządu – Maria Wasiak i Piotr Ciżkowicz. Jednocześnie CIO w tej spółce zostaje Adam Filutowski. Nowy zarząd postawił sobie za cel wprowadzenie w życie – obowiązującej od października 2000 r. – ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”. Kolejnym wyzwaniem jest uporanie się z ogromnym zadłużeniem spółki, które dwa lata temu wynosiło 4,5 mld zł, oraz pozyskanie środki na kolejne inwestycje. Stąd m.in. plan prywatyzacji części spółek zależnych, czy Projekty Publiczno-Prywatne związane z rewitalizacją polskich dworców.

Wspólne standardy i centralizacja zakupów

Równocześnie rozpoczęto modernizację IT w Grupie PKP. Pierwszy problem, na który natknął Adam Filutowski, jako CIO Grupy PKP był brak jasno określonych standardów, jeśli chodzi o rozwiązania IT. „W pierwszej kolejności należało więc doprowadzić do przyjęcia ściśle określonych standardów, a dopiero później zacząć modernizować przestarzałą infrastrukturę IT. W Grupie PKP dwa lata temu nie było nawet wspólnego systemu pocztowego, jednej książki adresowej, czy współdzielonych kalendarzy. Tymczasem, gdy potrzebny jest szybkie zmiany procesowe, potrzebna jest efektywna komunikacja” – opowiada Adam Filutowski. Dlatego też jeden z pierwszych projektów dotyczył właśnie unowocześniania systemu komunikacji. Trwał on w PKP przez rok i zakończył się w 2013 r.

Powstaje nowy system informacji pasażerskiej. Działać będzie na wszystkich dworcach, a zmiany – np. w rozkładach jazdy – wprowadzane będą centralnie. Teraz dane wprowadzane są lokalnie, przez pracowników danego dworca. Docelowo drukowane rozkłady jazdy mają zastąpić ich wersje elektroniczne, pobierające dane z nowego systemu informacji pasażerskiej.

Wraz z nowym systemem pocztowym wdrożono centralny system uwierzytelniania oparty na Microsoft Active Directory. Do tej pory nie zarządzano centralnie tego typu mechanizmami. Jako wspólną platformę pocztową Grupa PKP wybrała Microsoft Exchange. Po raz pierwszy pracownicy spółek Grupy PKP otrzymali zdalny dostęp do poczty i swojego kalendarza, a także dostęp do globalnej książki adresowej, w której można znaleźć każdego pracownika PKP.

Współdziałanie to także wspólne zakupy. Grupa PKP zaczęła z dostawcami rozwiązań IT podpisywać umowy ramowe typu Enterprise Agreement. Wcześniej każda ze spółek zależnych dokonywała zakupów samodzielnie. Tymczasem w skład Grupy wchodzi kilkadziesiąt spółek, w tym: PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Cargo, PKP Intercity, PKP Energetyka, TK Telekom, PKP Informatyka, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Natura Tour, Drukarnia Kolejowa Kraków oraz CS Szkolenie i Doradztwo.

Jednym z pierwszych projektów centralizacji zakupów było uporządkowanie umowy na usługi telekomunikacyjne. W drodze otwartego postępowania wybrano jednego operatora dla całej Grupy – Orange Polska. Kontrakt objął dostawę kilku tysięcy kart SIM i już przyniósł wielomilionowe oszczędności. Duże obniżenie wydatków przyniósł także outsourcing wydruków. Grupa PKP nie wyklucza również budowy Centrum Usług Wspólnych. Jednocześnie wdrażane są narzędzia wspierające wspólną pracę nad projektami, takie jak Microsoft SharePoint, czy komunikator Lync.

Ogromny dług technologiczny

Kolejnym wyzwaniem, które stanęło przed Adamem Filutowskim było uporanie się z długiem technologicznym w Grupie PKP, gdzie wiele obszarów IT jest niedoinwestowanych, a wiele ze stosowanych rozwiązań przestało już dawno być wspieranych przez producentów. W ramach nowej strategii PKP S.A. zdecydowano o ich wymianie. „Stanowi to duże ryzyko operacyjne dla Grupy, ale jest to zabieg, który trzeba przeprowadzić. Wiodącą w nim rolę odgrywa PKP Informatyka. Obecnie np. przepisywany jest na technologię.NET i Java – mający już ok. 25 lat – system sprzedaży biletów” – mówi Adam Filutowski.

Następuje centralizacja stosowanych w Grupie PKP rozwiązań IT. Ma to pozwolić na centralne nimi zarządzanie w przyszłości. Standaryzowane są m.in. platformy serwerowe. Wybrano serwery x86. Postawiono też na wirtualizację. Docelowo aż 90% serwerów ma być wirtualnych.

Równocześnie wprowadzane są nowe standardy, w tym zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jednocześnie w sześciu spółkach Grupy PKP wdrażana jest norma ISO 27005. Ma to doprowadzić do ustanowienia wspólnych standardów bezpieczeństwa dla Grupy PKP w tym w zakresie, m.in. planów ciągłości działania, autoryzacji użytkowników, tworzenia kopi bezpieczeństwa, czy ochrony poczty elektronicznej. Ujednolicona ma zostać także w Grupie metodyka szacowania ryzyka.

W Grupie PKP trwają też prace nad stworzeniem średnioterminowej strategii IT. Planowane jest m.in. opracowanie wspólnych standardów bezpieczeństwa, wprowadzenie IT Governance, czy budowa architektury korporacyjnej w PKP. Powstać ma wręcz Departament Architektury.

Więcej w najnowszym numerze magazynu ITwiz 4-5/2014.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *