CIORynekPolecane tematy

Polska firma przełamuje granice cloud computingu!
Advertorial

Advertorial
Zapotrzebowanie na usługi chmurowe stale rośnie. Dostawcy bezustannie szukają jeszcze wygodniejszych rozwiązań, które będą w stanie przekonać nieprzekonanych. Kilka dni temu rynek obiegła informacja o powstaniu zupełnie nowej kategorii chmury – mowa o chmurze elastycznej (ang. flexible cloud). To może być krok, na który czekali wszyscy.

Polska firma przełamuje granice cloud computingu!<br><span class=sponsorowany> Advertorial</span>

Jak wynika z badań zrealizowanych przez firmę Intel, już 35% polskich przedsiębiorstw korzysta z usług cloud computingu. To jednak wciąż niewiele w porównaniu do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przykładowo, w Czechach już 44% firm czerpie korzyści z chmury. Źródeł takiej sytuacji należy doszukiwać się przede wszystkim w obawach przedsiębiorców dotyczących bezpieczeństwa danych oraz problemach związanych z migracją do chmury. Mało elastyczne, prekonfigurowane rozwiązania dostarczane przez polskich providerów niejednokrotnie zmuszają klientów do godzenia się na różnego rodzaju kompromisy. Zakup dodatkowych licencji czy też konieczność dostosowania aplikacji do wymogów chmury powodują, że dla wielu firm opcja migracji traci swoją atrakcyjność.

Chmura elastyczna

Korzystną alternatywą dla przedsiębiorstw oraz organizacji, które do tej pory nie odnalazły swojego miejsca w chmurze może być elastyczne podejście do usług cloudowych. Z takiego założenia wyszli twórcy chmury elastycznej – nowego rozwiązania, które łączy tradycyjne podejście do IT z możliwościami, jakie oferuje cloud computing. Pierwszym w Polsce przykładem innowacyjnej chmury elastycznej jest platforma VDC (Virtual Data Center) stworzona przez Infomex w oparciu o technologię serwerową HPE Apollo.

Z myślą o czytelnikach ITwiz, Infomex przygotował vouchery o wartości 200 pln, które umożliwiają przetestowanie pierwszej polskiej chmury elastycznej. Dowiedz się więcej na stronie: www.chmuraelastyczna.pl.

Na czym polega idea nowej chmury? Na pełnym dopasowaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb użytkownika. Przedsiębiorcy, którzy preferują tradycyjny storage, mogą skorzystać z dowolnych rozwiązań klasy enterprise dostarczanych w modelu as-a-service bądź podłączają własne macierze do chmury. Odbiorcy, którzy oczekują technologii stricte cloudowych, korzystają z rozwiązań storage’owych zaprojektowanych z myślą o środowiskach Big Data.

Virtual Data Center to pierwsza elastyczna chmura obliczeniowa w Polsce – zobacz, jak powstawała!

Elastyczność nowej chmury to również możliwość wykorzystania praktycznie dowolnego oprogramowania (systemu operacyjnego czy platformy wizualizacyjnej) oraz odejście od „paczkowanych” rozwiązań, na rzecz pełnej swobody i konfiguracji każdego elementu infrastruktury. Warto podkreślić, że o ile tradycyjne platformy cloudowe bardzo często nie pozwalają na pełną migrację konkretnego systemu do chmury, o tyle otwarta architektura Virtual Data Center z założenia ma ten proces ułatwiać.

3x3x3 = 100% bezpieczeństwa, dostępności i skalowalności

Chmura elastyczna Virtual Data Center działa w oparciu o autorskie rozwiązanie software defined storage (SDS), które pozwoliło na stworzenie niezwykle wydajnej macierzy dyskowej w oparciu o serwery HPE Apollo. Ciągłość dostępu na wypadek awarii zapewnia rozproszony storage – dane przechowywane są w ramach klastrów wysokiej dostępności w trzech kopiach, na trzech niezależnych zasobach dyskowych, w trzech różnych fizycznych lokalizacjach. Potrójnej replikacji towarzyszy backup danych wykonywany poza klaster.

Polska firma przełamuje granice cloud computingu!<br><span class=sponsorowany> Advertorial</span>

Technologia SDS sprawia, że storage nie tylko tworzy spójną całość, ale także oferuje nieograniczoną skalowalność – wystarczy dodać kolejne serwery, by wydajność i pojemność całego środowiska wzrosła. Takie rozwiązanie gwarantuje użytkownikom natychmiastową reakcję na zmieniające się potrzeby biznesowe ich firmy oraz wymagania wykorzystywanych aplikacji.

Sieciowa autostrada

Chmura elastyczna Virtual Data Center działa w oparciu o redundantne urządzenia sieciowe. Zastosowanie Oracle Virtualization Network (OVN) oraz fizycznych połączeń sieciowych InfiniBand pozwoliło uzyskać przepustowość na poziomie 2×40 Gbit na sekun-dę. Użytkownicy VDC korzystają z prawdziwej sieciowej autostrady – mogą błyskawicznie zarządzać swoją infrastrukturą, tworzyć sieci prywatne i publiczne, podłączać swoje środowisko do wielu sieci lub całkowicie odizolować swoje dane od zasobów innych użytkowników. Styk wirtualnej infrastruktury od strony sieci WAN jest chroniony za pomocą redundantnych, sprzętowych urządzeń firewall, IPS oraz WAF.

Polska firma przełamuje granice cloud computingu!<br><span class=sponsorowany> Advertorial</span>

Profesjonalne Data Center

Równie istotna jak budowa samego VDC jest platforma, w ramach której funkcjonuje chmura. Data Center Infomex to owoc blisko 20-letniego doświadczenia specjalistów z branży – to jeden z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych tego typu obiektów w Polsce. Jego projekt został opracowany zgodnie ze standardem TIA-942 w klasie TIER 3 oraz wymogami normy ISO 27001. Wybierając Virtual Data Center, użytkownik może liczyć na całodobowe wsparcie klienta, możliwość testowania rozwiązania z pełnym supportem technicznych oraz pomoc w procesie migracji.

Virtual Data Center ułatwia wdrażanie nowych rozwiązań, minimalizuje ryzyko oraz koszty migracji do chmury oraz w żaden sposób nie ogranicza użytkownika. To nowoczesne spojrzenie na usługi chmurowe pozwala jeszcze efektywniej dostosować rozwiązania IT do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Polska firma przełamuje granice cloud computingu!<br><span class=sponsorowany> Advertorial</span>

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “Polska firma przełamuje granice cloud computingu!
Advertorial