CyberbezpieczeństwoRynekPolecane tematy

Polskie firmy zwiększają wydatki na cyberbezpieczeństwo – kto wyda najwięcej?

Jak wynika z analiz IDC, wydatki polskich przedsiębiorstw i sfery budżetowej na cyberbezpieczeństwo będą nawet o 15,2% wyższe niż w ubiegłym roku i wyniosą ponad 800 mln dolarów. Co ciekawe, inwestycje w tym obszarze będą rosły szybciej niż w krajach Europy Zachodniej. Jakie są najważniejsze powody zwiększania wydatków na ten cel? Kto wyda najwięcej?

Polskie firmy zwiększają wydatki na cyberbezpieczeństwo – kto wyda najwięcej?

Niestabilna sytuacja geopolityczna, rosnące ryzyko przeprowadzenia skutecznych cyberataków, konieczność dostosowania się do nowych przepisów, takich jak NIS2, to najważniejsze powody zwiększania wydatków – zauważają analitycy IDC. Ale nie jedyne. Na rynku coraz bardziej odczuwalny jest także deficyt specjalistów w obszarze cyberbezpieczeństwa. To sprzyja inwestycjom w usługi i technologie mające zwiększyć cyberodporność przedsiębiorstw i instytucji.

“Wybuch wojny w Ukrainie sprawił, że na bezpieczeństwo zaczęto patrzeć diametralnie inaczej. Wiele państw istotnie zwiększyło nakłady na zabezpieczenia przed atakami cybernetycznymi. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Już w ubiegłym roku odnotowaliśmy istotnie wyższe zainteresowanie projektami doradczymi i udziałem w konferencjach na temat cyberbezpieczeństwa, a same tylko wydatki na oprogramowanie zabezpieczające wzrosły o 20,2%. W niektórych obszarach, takich jak analityka danych, ten wzrost sięgnął nawet blisko 40%. W tym roku ten trend wzrostowy zostanie utrzymany mimo niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i ograniczania wydatków” – twierdzi Wiktor Markiewicz, analityk IDC.

Które sektory gospodarki wydadzą najwięcej?

Liderem pod względem wydatków na cyberbezpieczeństwo w tym roku będzie przemysł, sektor finansowy, przemysł oraz sfera budżetowa. Przeznaczą one na zabezpieczenia odpowiednio 124, 108 i 93 mln dolarów. Analitycy IDC zwracają uwagę, że banki, firmy ubezpieczeniowe, podobnie jak sektor e-commerce muszą inwestować w cyberbezpieczeństwo ze względu na konieczność zabezpieczenia danych wrażliwych klientów. Z kolei sektor energetyczny czy telekomunikacyjny to ważny element infrastruktury krytycznej mający kluczowe znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa narodowego. Nakłady na cyberbezpieczeństwo w tych sektorach są niezbędne ze względu na potrzebę ochrony technologii 5G, Edge i IoT, które mają ogromne znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania firm.

Warto też odnotować, że Polska na tle Europy wyróżnia się wzrostem wydatków w sektorze dystrybucji oraz na lokalnym szczeblu administracji państwowej. To tam obserwujemy największe tempo wzrostu. Jak informują specjaliści IDC, sporo inwestuje również przemysł obronny i militarny w związku z niepewną sytuacją w regionie.

Inwestycje z powodu regulacji prawnych i reagowania na incydenty

Eksperci IDC zwracają też uwagę na istotne przesunięcie wydatków. Do niedawna firmy inwestowały więcej w prewencję i zapobieganie atakom, obecnie to obszar wykrywania i reagowania na incydenty staje się kluczowy. Jest to reakcja na rosnącą liczbę zaawansowanych i trudnych do wykrycia ataków cybernetycznych, które pomimo stosowania wszelkich środków prewencyjnych, mogą skutecznie paraliżować systemy informatyczne.

“Cyberbezpieczeństwo chroni zasoby cyfrowe przed atakami, natomiast odporność cybernetyczna ogranicza szkody, przestoje, zakłócenia w świadczeniu usług i co za tym idzie straty finansowe, które spowodowałby cyberatak” – tłumaczy różnice w podejściu firm do kwestii bezpieczeństwa Wiktor Markiewicz. “W przypadku zaawansowanych ataków to czas reakcji jest kluczowy. Im szybciej firma jest w stanie wykryć i zareagować na incydent, tym mniejsze mogą być straty. To sprawia, że inwestycje w szybkie wykrywanie i reagowanie są dzisiaj ważniejsze niż sama prewencja” – dodaje.

IDC spodziewa się, że całkowite wydatki na bezpieczeństwo w Europie wyniosą prawie 79 miliardów dolarów do 2027 roku. A obok rosnącego zagrożenia cyberatakami, duży wpływ na inwestycje będą miały regulacje. I tak, 17 stycznia 2025 roku wchodzi DORA, projekt rozporządzenia dotyczącego cyfrowej odporności, którym objętych zostanie ponad 22 000 instytucji finansowych w całej Unii Europejskiej. Z kolei do października 2024 roku kraje członkowskie UE muszą dostosować się do Dyrektywy NIS2, której celem jest zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa. To duże zmiany mające istotny wpływ na inwestycje w technologie – podsumowują analitycy IDC.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *