AplikacjeInfrastruktura

Ponad 200 nowości w silniku bazodanowym Oracle Database 21c

Niemodyfikowalne tabele blockchain, wykonywanie kodu JavaScript w bazie danych, natywny binarny typ danych JSON, funkcje AutoML na potrzeby automatycznego uczenia na poziomie środowiska bazodanowego, a także udoskonalenia w zakresie przetwarzania in-memory to tylko niektóre z nowości wprowadzonych w nowej wersji Oracle Database 21c. Nowością jest też wsparcie dla technologii Intel Optane. Dodatkowo, oprogramowanie bazodanowe Oracle zyskało nowe rozwiązania wspierające bezpieczeństwo, dostępność, a także lepszą obsługę środowisk hybrydowych i nowe optymalizacje dla konkretnych zastosowań biznesowych.

Ponad 200 nowości w silniku bazodanowym Oracle Database 21c

Zgodnie z oficjalnymi informacjami wraz z nową wersją oprogramowania bazodanowego Oracle wprowadzono ponad 200 usprawnień lub zmian funkcjonalnych. Najistotniejsze z nich dotyczą:

  • Obsługi niemodyfikowalnych tabel blockchain. Dzięki nim aplikacje biznesowe mogą korzystać z kluczowych zalet technologii blockchain w dziedzinie bezpieczeństwa, czy weryfikowalności.
  • Natywnego wsparcia dla danych typu JSON. Zaimplementowana w bazie Oracle 21c nowa reprezentacja typu danych JSON pozwala na znaczące zwiększenie operacji na tego typu danych. Z szacunków Oracle wynika, że obecnie baza danych Oracle SQL/JSON jest 2 razy szybsza niż MongoDB i AWS DocumentDB w teście YCSB.
  • Funkcji AutoML na potrzeby automatycznego uczenia w bazie danych, co pozwala na automatyczne tworzenie i weryfikację modeli uczenia maszynowego, a także upraszcza ich wykorzystanie przez szerszą grupę użytkowników biznesowych.
  • Obsługi skryptów JavaScript bezpośrednio w ramach bazy danych – dzięki wbudowanemu mechanizmowi Graal Multilingual Engine przetwarzanie danych JavaScript odbywa się wewnątrz bazy, co eliminuje m.in. konieczność przesyłania danych między środowiskiem uruchomieniowym aplikacji, a bazą danych.
  • Wsparcia dla pamięci nieulotnej PMEM, która zwiększa wydajność obciążeń uzależnionych od operacji wejścia/wyjścia.
  • Obsługi wydajnych modeli wykresów upraszczających m.in. operacje związane z eksploracją powiązań i wzorców w mediach społecznościowych czy środowiskach IoT. Dodatkowe optymalizacje pozwalają też na przetwarzanie dużych zbiorów tego rodzaju danych przy mniejszym zapotrzebowaniu na pamięć operacyjną.
  • Wsparcia dla formatów rzędowych i kolumnowych bazy danych w ramach jednej tabeli. Zdaniem przedstawicieli Oracle tego rodzaju funkcjonalność pozwala na jednoczesną obsługę operacji analitycznych i transakcyjnych w tej samej tabeli. Dodatkowe usprawnienia dotyczą także obsługi operacji na danych w modelu in-memory.
  • Zautomatyzowany sharding bazy. Wykorzystanie zautomatyzowanych funkcji dzielenia baz danych ma upraszczać zapewnienie zgodności z przepisami m.in. w zakresie suwerenności danych i ochrony danych. Poszczególne partycje bazy danych Oracle Database 21c mogą działać w oparciu o infrastrukturę on-premise, bądź w ramach chmury obliczeniowej. Jednocześnie, pomimo integracji funkcjonalnej, nie współużytują żadnych zasobów sprzętowych i aplikacyjnych.

“Oracle Database 21c to kontynuacja naszej strategii zakładającej dostarczanie najbardziej zaawansowanego mechanizmu konwergentnej bazy danych na świecie. Charakteryzuje się ona najwyższą w branży wydajnością przetwarzania dokumentów JSON. Zapewnia przełomową wydajność operacyjną bazy danych z obsługą pamięci trwałej Intel Optane Persistent Memory. Udostępnia najlepsze w branży funkcje analityczne, w tym kolumnowe składowanie danych w pamięci z funkcją automatycznego zarządzania, wydajne przetwarzanie wykresów oraz funkcje AutoML zapewniające łatwe tworzenie modeli automatycznego uczenia. Zawiera również niemodyfikowalne tabele blockchain zapewniające tabele SQL odporne na manipulacje” – podkreśla Andrew Mendelsohn, wiceprezes Oracle i szef działu technologii serwerowych baz danych. Według niego, realizacja wielu funkcji wspieranych natywnie w ramach nowej wersji środowiska bazodanowego Oracle w ramach innych baz danych wymaga wykorzystania dodatkowych rozwiązań. Mowa tu m.in. o obsłudze dokumentów JSON, wsparcia dla analiz, ale też funkcji automatycznego uczenia i obsługi technologii blockchain. W efekcie, nowe funkcje wbudowane w bazę Oracle Database 21c mają wspierać rozwój oraz cyfrową transformację biznesu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów czy pozyskania dodatkowych kompetencji.

Ogłoszone nowości są też dostępne w ramach oprogramowania bazodanowego w modelu Always Free bazy Oracle Autonomous Database. Co ważne, jak podkreślają przedstawiciele Oracle, środowisko Oracle Database 21c – w przeciwieństwie do konkurencyjnych baz danych dostępnych w wersji lokalnej lub w modelu chmury obliczeniowej – spełnia wymagania dotyczące obsługi wielu modeli, wielu obciążeń i wielu użytkowników w ramach jednego konwergentnego silnika bazy danych.

Wraz z nową odsłoną silnika bazy danych, przedstawiciele Oracle poinformowali też o wprowadzeniu do oferty nowej usługi pozwalającej na skrócenie czasu oraz uproszczenie procesów tworzenia i wdrażania aplikacji biznesowych. Usługa Oracle APEX (Application Express) Application Development wspiera m.in. tworzenie aplikacji z gotowych komponentów za pośrednictwem rozbudowanego kreatora graficznego.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *