CDOAnalitykaPolecane tematy

Poprawa wyników, redukcja kosztów i jakość obsługi klienta na szczycie priorytetów biznesu w obszarze IT

Konieczność godzenia ze sobą krótkoterminowych celów i strategicznych planów rozwoju w kontekście projektów IT stała się znaczącym wyzwaniem dla osób decyzyjnych w firmach z naszego regionu. Skutkiem pandemii stało się też znaczące przyspieszenie wdrażania koncepcji organizacji opartej na danych, a także popularyzacja modelu chmury obliczeniowej. Takie wnioski płyną z badania IDC przeprowadzonego na zlecenie firmy Oracle.

Poprawa wyników, redukcja kosztów i jakość obsługi klienta na szczycie priorytetów biznesu w obszarze IT

Najważniejsze informacje

  • „Trzy najwyżej notowane priorytety biznesowe mają niemal równe znaczenie dla respondentów. Pokazuje to wyraźnie, jak ważny dla organizacji w regionie CEE jest proces podejmowania decyzji. Przedsiębiorstwa bardzo często muszą bowiem wybierać pomiędzy celami krótkoterminowymi, zorientowanymi na ochronę firmy, a inwestycjami wspierającymi długoterminowy dobrobyt organizacji" – mówi Razvan Savu, Senior Consultant IDC w regionie CEE
  • Zdaniem przedstawicieli firmy Oracle, umiejętne wykorzystanie nowych technologii, a także rozwiązań technologicznych dostępnych za pośrednictwem modelu cloud computing może stanowić istotne źródło przewagi konkurencyjnej, zaś gospodarki krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się w szczególnie dobrej pozycji, aby z korzyścią wykorzystać obecną sytuację gospodarczą.
  • Statystycznie potrzeba zwiększenia obrotów lub rentowności stanowi obecnie priorytet biznesowy dla trzech czwartych (72%) organizacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Nieznacznie mniej istotne stały się potrzeby związane z ograniczeniem kosztów działalności (71%) oraz lepszego zaspokajania potrzeb klientów (71%).
  • „Nowe technologie, jak usługi w modelu cloud, miały stanowić dla nich narzędzie do poradzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami. Tymczasem ich wdrożenie otworzyło drogę do realizacji znacznie ważniejszego celu, jakim była trwała zmiana procesów technologicznych i biznesowych” – mówi Tomasz Bochenek, dyrektor generalny Oracle Polska.

Pandemia COVID-19 zaburzyła normalny cykl koniunkturalny i przyspieszyła nastanie okresu spowolnienia gospodarczego. Jak pokazuje historia, czasy recesji z jednej strony nie sprzyjają inwestycjom i wdrażaniu innowacji, ale z drugiej – premiują te organizacje, które pomimo potencjalnie trudniejszej sytuacji finansowej właśnie w tym czasie stawiają na rozwój. Nie inaczej jest również dzisiaj – przy czym, jak podkreślają eksperci, kwestia umiejętnego wykorzystania potencjału nowych technologii stała się dziś bardziej istotna niż kiedykolwiek wcześniej.

„Pandemia COVID-19 zaskoczyła nas wszystkich. Wszystkie organizacje musiały szybko dostosować się do nowej rzeczywistości. Wiele z nich zmuszonych było wręcz do przeprowadzenia dramatycznych zmian biznesowych, a niektóre firmy notowały spadki przychodów na poziomie nawet 75%. W takiej sytuacji wyzwaniem było często zapewnienie ciągłości biznesowej” – mówi Wiktor Markiewicz, starszy analityk IDC. Co ważne, nie wszystkie branże znalazły się w równie trudnej sytuacji. Powszechnie zmieniły się jednak plany i priorytety biznesowe w zakresie rozwoju środowisk IT.

I tak, na szczycie priorytetów biznesowych analizowanych firm znalazła się potrzeba poprawy wyników finansowych organizacji. Statystycznie potrzeba zwiększenia obrotów lub rentowności stanowi obecnie priorytet biznesowy dla trzech czwartych (72%) organizacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Nieznacznie mniej istotne stały się potrzeby związane z ograniczeniem kosztów działalności (71%) oraz lepszego zaspokajania potrzeb klientów (71%). Nowe potrzeby w obszarze zapewnienia ciągłości biznesu i bezpieczeństwa IT wskazuje dwie trzecie badanych (69%). Wśród pięciu najistotniejszych potrzeb biznesowych wymieniana jest także konieczność zwiększenia efektywności pracy w realiach powszechnej pracy zdalnej lub hybrydowej. Co ciekawe, wśród firm z Polski na czele priorytetów biznesowych znalazły się potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa IT, a także redukcji kosztów.

Potrzeby biznesu definiują plany w IT

W obliczu ciągle wysokiej presji konkurencyjnej, a także nowych wyzwań, które pojawiły się w związku z obostrzeniami oraz zamianami zachowań społecznych i biznesowych towarzyszących walce z pandemią COVID-19 w wielu firmach zmieniło się podejście do projektów IT. „Trzy najwyżej notowane priorytety biznesowe mają niemal równe znaczenie dla respondentów. Pokazuje to wyraźnie, jak ważny dla organizacji w regionie CEE jest proces podejmowania decyzji. Przedsiębiorstwa bardzo często muszą bowiem wybierać pomiędzy celami krótkoterminowymi, zorientowanymi na ochronę firmy, a inwestycjami wspierającymi długoterminowy dobrobyt organizacji” – mówi Razvan Savu, Senior Consultant IDC w regionie CEE.

Jego zdaniem, nowe potrzeby biznesu przekładają się na wzrost zainteresowania możliwościami wykorzystania danych w procesach podejmowania decyzji, a także działaniach mających na celu usprawnienie obsługi klienta i podniesienie efektywności sprzedaży. „IT, a w szczególności chmura obliczeniowa, rozwiązania z zakresu zarządzania danymi i narzędzia służące do ich analizy będą odgrywać coraz większą rolę w równoważeniu kompromisów, na które muszą obecnie iść firmy oraz w osiąganiu przez nie celów biznesowych” – dodaje Razvan Savu. Na to nakładają się też potrzeby w obszarze IT związane z przyspieszeniem projektów cyfrowej transformacji biznesu. W wielu firmach, także naszego regionu, nie brakuje bowiem planów wykorzystania trudniejszej sytuacji gospodarczej na wdrażanie, opartych na IT, innowacji biznesowych. Model chmury obliczeniowej oraz rozwiązania wspierające operacjonalizację danych biznesowych dobrze tu pasują.

Chmura sposobem na transformację w trudnych czasach

Wnioski z analiz IDC potwierdzają przedstawiciele firmy Oracle – w 2020 roku, szczególnie w okresie wiosennego znacząco zwiększyło się zainteresowanie usługami dostępnymi w modelu chmury obliczeniowej. Model ten okazał się dla wielu organizacji rozwiązaniem optymalnym zarówno w ujęciu elastyczności kosztów, jak i możliwości dysponowania zasobami IT. „Przykłady projektów cyfrowych zrealizowanych w ostatnim czasie przez naszych klientów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej mógłbym długo wyliczać. Wśród nich są zarówno instytucje rządowe, jak też organizacje publiczne czy prywatne przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże” – podkreśla Tomasz Bochenek, dyrektor generalny Oracle Polska. „Nowe technologie, jak usługi w modelu cloud, miały stanowić dla nich narzędzie do poradzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami. Tymczasem ich wdrożenie otworzyło drogę do realizacji znacznie ważniejszego celu, jakim była trwała zmiana procesów technologicznych i biznesowych” – dodaje.

W wielu przypadkach model chmury obliczeniowej stał się optymalnym rozwiązaniem nie tylko na potrzeby zapewnienia organizacjom dostępu do potrzebnych zasobów IT, ale też w wymiarze kompleksowych narzędzi ułatwiających wdrażanie – często odkładanych wcześniej – innowacji biznesowych. „Przez wiele lat inwestycje w obszarze IT koncentrowały się na optymalizacji biznesu oraz ograniczaniu kosztów. Teraz mamy do czynienia z podejściem bardziej innowacyjnym, ukierunkowanym z jednej strony na efektywność i elastyczność operacyjną, ale także strategiczne modernizowanie infrastruktury IT, tak aby zapewniała elastyczność procesów biznesowych i otwierała drogę do szybkiego cyfryzowania i unowocześnienia biznesu” – mówi Wiktor Markiewicz.

W szczególności chodzi tu o dostępne w modelu chmury rozwiązania pozwalające efektywnie gromadzić i zarządzać danymi, a następnie analizować je i wykorzystywać na poziomie strategii oraz operacji biznesowych. Na nowe potrzeby, ale i szanse w obszarze obsługi danych przekładają się też spodziewane wyzwania związane z prognozowanym zwiększeniem skali wykorzystanie technologii 5G, robotyzacji i sztucznej inteligencji, a także postępującej cyfryzacji sektora publicznego. Co ważne, wobec rosnącego zainteresowania projektami mającymi na celu oparcie procesów biznesowych na danych i w kontekście rosnącej ilości danych coraz ważniejsze staje się ograniczanie kosztów ich składowania oraz optymalizacja wykorzystania.

Dobre perspektywy dla Europy Środkowej i Wschodniej

Większość, bo aż 72% uczestników badania IDC ocenia, że to rozwiązania do zarządzania danymi stanowią najistotniejszy czynnik ułatwiający realizację aktualnych priorytetów biznesowych organizacji, którą reprezentują. Kluczowe znaczenie dla powodzenia planów biznesowych ma bowiem wysoka jakość danych, efektywność ich gromadzenia i składowania, a także możliwość łatwego przetwarzania przy użyciu rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym. Efekty takich analiz mają stanowić oczekiwane wsparcie w zakresie podejmowania optymalnych decyzji biznesowych, dotyczących zarówno sposobu działania organizacji, jak i jej interakcji z otoczeniem.

Jednocześnie, głównym wyzwaniem, które utrudnia wdrożenie tego typu strategii w polskich firmach są niewystarczające zasoby w zakresie odkrywania, profilowania i mapowania danych. Problematyczna okazuje się też niska jakość danych oraz duża fragmentaryzacja firmowych zbiorów danych pomiędzy różnymi jednostkami lub działami biznesowymi.

Zdaniem przedstawicieli firmy Oracle, umiejętne wykorzystanie nowych technologii, a także rozwiązań technologicznych dostępnych za pośrednictwem modelu cloud computing może stanowić istotne źródło przewagi konkurencyjnej, zaś gospodarki krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się w szczególnie dobrej pozycji, aby z korzyścią wykorzystać obecną sytuację gospodarczą. „Widać, że firmy z Europy Środkowej i Wschodniej inwestują w cyfrową transformację i robią to w sposób świadomy, wiedząc, że jest to dziś jedyna droga do zachowania konkurencyjności na rynkach światowych i lokalnych. Niewątpliwie duże znaczenie ma tu też stosunkowo wysoka dynamika wzrostu PKB, wysoki poziom inwestycji, a także relatywnie niski poziom zadłużenia publicznego. W efekcie kraje regionu CEE są bardzo dobrze spozycjonowane, aby wykorzystać szanse rozwojowe wynikające z obecnej sytuacji gospodarczej oraz możliwości wykorzystania technologii” – podkreśla Roman Biller, wiceprezes Oracle ds. technologii w regionie CEE.

Ostrzega on jednak, że dynamiczny rozwój nowych technologii, a także coraz silniejsza potrzeba wykorzystania ich potencjału w zastosowaniach biznesowych oznaczają nowe wyzwania i potrzeby w obszarze IT. „47% ustrukturyzowanych danych na świecie jest zarządzanych poprzez rozwiązania oparte na własności intelektualnej Oracle. Mamy więc doświadczenie i pozycję, która pozwala nam w sposób odpowiedzialny mówić o problematyce obsługi danych biznesowych” – podkreśla Roman Biller. „Tym, co wyróżnia Oracle od innych konkurentów w obszarze chmury obliczeniowej jest możliwość wyboru. Zapewniamy usługi chmurowe Oracle Public Cloud, ale równolegle oferujemy analogiczne rozwiązania działające lokalnie i zapewniające wszystkie benefity dostępne w modelu chmury publicznej” – dodaje.

W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez IDC na zlecenie Oracle w listopadzie 2020 roku wzięło udział 165 przedstawicieli organizacji biznesowych oraz sektora administracji publicznej z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Grecji, a także Chorwacji i Serbii.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *