Polecane tematy

Przeczytaj nowy numer magazynu ITwiz

W numerze piszemy m.in. o tym jak wykorzystać social media w biznesie, o umowach dla projektów zwinnych oraz o umowach licencyjnych, architekturze korporacyjnej państwa, wyrokach KIO w zamówieniach publicznych, a także o projektach open source, refaktoringu i aktualnych potrzebach bezpieczeństwa IT. Nowy numer magazynu ITwiz już do nabycia.

Przeczytaj nowy numer magazynu ITwiz

Wstępniak

Obecnie każda firma stara się opracować własną strategię social media. Jak się jednak okazuje, ta najczęściej wykorzystywana – Facebook i zbierane za jego pośrednictwem „lajki” – jest najmniej skuteczna. Okazuje się także, że „lajkowanie” już nie działa, co oficjalnie zaczął przyznawać Facebook. Nikt bowiem w serwisie społecznościowym nie jest zainteresowany wprost firmą i jej ofertą. Można wręcz wysnuć wniosek, że inwestowanie we własny fanpage nie ma sensu.

Choć oczywiście są i wyjątki. Jak niedawno usłyszałem w radiu, szef jednej z firm przegrał zakład ze swoją pracownicą. Ta miała w ciągu miesiąca zebrać 2000 „lajków” na firmowym fanpage’u. Teraz szef, przez dwa miesiące, musi parzyć jej kawę. Niemniej, jak wynika z analizy serwisów społecznościowych, zwłaszcza Facebooka, aż 80% naszych tam działań to „podglądactwo”.

Jak jednak w wywiadzie dla ITwiz mówi prof. Mikołaj Jan Piskorski, nie ma czegoś takiego, jak strategia społeczna bez strategii firmy. Największy wpływ na to, ile otrzymasz na koniec z projektu w social media, ma nie to, co zrobisz w mediach społecznościowych, lecz to, w którym „miejscu” strategii Twojej firmy to włożysz. Strategia social media musi być bardzo blisko sprzedaży albo pozyskiwania nowych klientów. Jeśli tak nie jest, to nawet największy ruch w social media nie wpłynie na wzrost przychodów.

Zależy też jak się szeroko lub wąsko myśli o mediach społecznościowych. Jeśli ograniczamy się wyłącznie do powszechnie dostępnych serwisów – Facebook, Twitter, Pinterest – to zapewne w pewnych branżach trudno je będzie wykorzystać. Ale jeśli myślisz o tym szerzej, rozważasz stworzenie własnych mediów społecznościowych, to pewne ograniczenia znikają, o czym przekonało się Cisco, tworząc – zrzeszającą dziś 2,5 mln osób – społeczność wokół Cisco Learning Network.

Dla nas taką społecznością jest Grupa IT Professionals in Poland na LinkedIn, która ma już ponad 1600 członków. W tym numerze publikujemy dwie najciekawsze dyskusje na temat roli IT oraz relacji IT-biznes, a także powstającej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji architektury korporacyjnej państwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: zagadnienie długu technologicznego, ewolucję ról KRMC/MAiC oraz kwestie przywództwa i federacyjnego podejścia do transformacji.

W tym wydaniu polecam również teksty poświęcone: refaktoringowi, który prowadzi zwykle do szeroko pojętego zwiększania jakości rozwiązania IT; koniecznej zmianie w podejściu do bezpieczeństwa i rezygnacji z ochrony „końcówek” na rzecz ochrony „brzegu organizacji”; umowom licencyjnym okiem prawnika i technologa. Zachęcam także do zapoznania się z trzecią częścią cyklu tekstów o umowach na projekty IT realizowane w modelu agile oraz również z trzecią częścią artykułu na temat obowiązującego w Polsce Prawa zamówień publicznych. Z kolei Sebastian Christow, p.o. dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, zastanawia się, czy możliwe jest wprowadzenie zarządzania portfelem projektów w administracji publicznej.

Adam Jadczak
Redaktor naczelny ITwiz

W numerze:

• Jak wykorzystać social media w biznesie – rozmowa z prof. Mikołajem Janem Piskorskim.
• Jak wpisać w umowy dla projektów IT w modelu agile role zespołów projektowych, cz. III naszego cyklu.
• Nowa ustawa o prawach konsumenta to koniec marketingu bezpośredniego?
• Refactoring, czyli zwiększanie jakości rozwiązania.
• Wizja architektury korporacyjnej państwa.
• Skąd bierze się projekt open source jaki jest cykl jego życia?
• Szybka ocena portfela projektów w administracji.
• Zamówienia publiczne: wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.
• Umowy licencyjne okiem prawnika.
• Umowy licencyjne okiem technologa.
• Wykorzystanie kodu open source w administracji publicznej na przykładzie projektu openPKW.pl.
• Dyskusja członków Grupy IT Professionals in Poland na LinkedIn na temat roli IT i relacje IT-Biznes.
• Wywiad: trzeba zwiększyć nasycenie gospodarki technologiami IT.
• SAP otwiera się na partnerów tworzących aplikacje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *