InfrastrukturaCIOPolecane tematy

Pure Storage Evergreen – subskrypcja innowacji w cenie macierzy all-flash

Advertorial

Podejście proponowane przez Pure Storage pozwala na znaczne zmniejszenie finansowych barier wejścia dla inwestycji w obszarze biznesowych środowisk danych, uproszczenie modelu ich finansowania, a także poprawę elastyczności i skalowalności.

Pure Storage Evergreen – subskrypcja innowacji w cenie macierzy all-flash

Jednym z istotniejszych wyzwań na etapie projektowania środowisk pamięci masowych jest konieczność zapewnienia nadmiarowości uwzględniającej przyszłe potrzeby biznesowe i stale rosnące wolumeny przechowywanych danych. Oferujemy macierze typu all-flash, które gwarantują bardzo krótkie czasy dostępu i bardzo wysoką przepustowość. Wszystkie inne parametry typowe dla klasycznych macierzy stają się w zasadzie nieistotne. Z punktu widzenia technologii wyprzedzamy rynek. Rozwiązania, które Pure Storage oferował 2–3 lata temu, dopiero teraz wprowadza nasza konkurencja. Propozycja wartości Pure Storage wykracza jednak poza aspekty techniczne.

Bez przerw w dostępności

Wysoka skalowalność macierzy Pure Storage oznacza, że środowisko pamięci masowych może być dość swobodnie rozbudowywane, w miarę jak wzrastają potrzeby organizacji w obszarze składowania danych. Model rozliczania opłat za wykorzystanie rozwiązań Pure Storage w ramach oferty Evergreen jest zatem w pewnym stopniu zbliżony do finansowania usług chmurowych. Dla wielu firm zaletą jest tu jednak możliwość składowania danych lokalnie, w ramach własnego lub wydzierżawionego centrum danych. Możliwość łatwej modernizacji macierzy poprzez wymianę jedynie kontrolerów – komponentów o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania warstwy pamięci masowych – oznacza brak konieczności planowania jakichkolwiek okien serwisowych przeznaczonych dla prac nad środowiskiem storage.

Nasze rozwiązania zostały od podstaw zaprojektowane pod kątem najwyższej dostępności i tak, aby prace serwisowe można było wykonywać w sposób nie wpływający na dostępność środowiska danych dla użytkowników. Wymiana kontrolerów macierzy Pure Storage jest trywialna m.in. dlatego, że w naszym przypadku są to rozwiązania bezstanowe – możliwe do wyłączenia i zastąpienia w dowolnym momencie. Co ważne, nawet w przypadku konieczności przeprowadzenia bardziej złożonych prac modernizacyjnych, mogą być one realizowane tak, by nie wpływały na dostępność danych. W efekcie rozwiązania Pure Storage mogą być płynnie i bezprzerwowo rozbudowywane od pojemności kilku terabajtów do nawet 5 PB pojemności użytecznej w jednej macierzy typu 6U.

Pure Storage Evergreen – subskrypcja innowacji w cenie macierzy all-flash

Naszą ofertę wyróżnia podejście do finansowania, zarządzania warstwą pamięci masowych i cyklem życia rozwiązań sprzętowych, a co za tym idzie – nowy sposób używania pamięci masowych. Produkty są kompatybilne wstecznie i wprzód, co sprawia, że jednorazowa migracja do Pure Storage eliminuje konieczność realizowania kolejnych migracji w przyszłości. Nasza technologia pozwala bowiem na bezprzerwową wymianę kontrolerów pamięci masowych bez wpływu na dostęp do danych.

Nasz system został zaprojektowany tak, aby w razie konieczności zmiany obudowy pamięci masowych cały proces migracji odbywał się automatycznie i w tle wobec bieżącego działania środowiska. Oznacza to brak konieczności zatrzymywania usług biznesowych. Jeśli dołożyć do tego odpowiednio zaprojektowane aplikacje biznesowe, to może okazać się, że wszystkie okna serwisowe staną się zbędne. Możliwość dokonywania gruntownych modernizacji warstwy pamięci masowej w sposób bezprzerwowy docenią w szczególności organizacje nastawione na wielokanałową obsługę klienta i zapewnienie usług w czasie rzeczywistym.

Rozwiązania Pure Storage są wykorzystywane m.in. przez wiodących dostawców usług finansowych. Nasza oferta nie jest jednak skierowana wyłącznie do dużych organizacji. Za sprawą proponowanego modelu finansowania, a także wysokiej skalowalności i elastyczności, również mniejsze firmy zyskują dostęp do funkcji zarezerwowanych dotąd dla dużych organizacji. Dobrym przykładem jest tu dostępne natywnie w macierzach Pure Storage wsparcie dla integracji ze środowiskami chmury obliczeniowej Microsoft Azure i Amazon Web Services. Funkcjonalność ta oznacza m.in. możliwość łatwego uruchomienia środowiska hybrydowego, opartego na połączeniu lokalnych pamięci masowych z usługami cloud computing, które będzie mogło być wykorzystywane na potrzeby testów oprogramowania czy określonych scenariuszy biznesowych.

Nowe możliwości dla biznesu

Naszą ofertę wyróżnia także podejście do finansowania, zarządzania warstwą pamięci masowych i cyklem życia rozwiązań sprzętowych, a co za tym idzie – nowy sposób używania pamięci masowych. Produkty są kompatybilne wstecznie i wprzód, co sprawia, że jednorazowa migracja do Pure Storage eliminuje konieczność realizowania kolejnych migracji w przyszłości. Nasza technologia pozwala bowiem na bezprzerwową wymianę kontrolerów pamięci masowych bez wpływu na dostęp do danych. Dzięki temu, wymieniając kontrolery na rozwiązania kolejnej generacji, klient zyskuje nową technologię bez potrzeby przenoszenia danych czy wymiany nośników.

Wysoka skalowalność i łatwość modernizacji technologii Pure Storage umożliwia zmianę tradycyjnego, inwestycyjnego podejścia do rozwoju środowisk składowania danych. Nie namawiamy klientów do kupowana większej ilości macierzy niż wynika to z ich aktualnych potrzeb biznesowych. Nasza technologia pozwala bowiem na dowolne skalowanie macierzy w miarę wzrostu wymagań i rozwoju biznesu. Możliwość ograniczenia początkowych kosztów zakupu wraz z przejrzystym i przewidywalnym modelem rozliczania kosztów serwisowych sprawia, że oferta Pure Storage Evergreen pozwala na zbudowanie lokalnego środowiska pamięci masowych bez potrzeby zamrażania dodatkowych środków, co nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmian spodziewanych wskutek pandemii COVID-19. Rynek dojrzewa do bardziej efektywnych biznesowo modeli finansowania zasobów IT, w których liczy się przede wszystkim zapewnienie płynności i dużej dynamiki gospodarowania środkami. Nasze podejście świetnie wpisuje się w takie potrzeby.

Rozbudowane możliwości w cenie

Oferta Evergreen Storage charakteryzuje się również innowacyjnym podejściem do kwestii utrzymania i serwisu pamięci masowych. Wysokość każdorazowej opłaty serwisowej jest równa kosztom początkowego zakupu sprzętu. Oznacza to, że w ramach tej oferty całkowite koszty posiadania pamięci masowych Pure Storage są stabilne i przewidywalne. Opłaty utrzymaniowe są rozliczane na zasadzie stawki liniowej w cyklach miesięcznych. Możemy z dużą precyzją określić, ile będzie kosztowało środowisko pamięci masowych zbudowane w oparciu o nasze rozwiązania w dowolnym momencie. Żaden inny dostawca rozwiązań storage nie oferuje tak przejrzystego modelu finansowania. Opłata serwisowa obejmuje też dostęp do wszystkich funkcjonalności oprogramowania oraz usług dostępnych dla rozwiązań Pure Storage. Wszystkie funkcjonalności, jakimi dysponują nasze macierze obecnie, a także te, które pojawią się w przyszłości, są zawarte w cenie usług serwisowych.

Do zarządzania pamięciami masowymi Pure Storage służy, dostępna w Amazon Web Services, aplikacja Pure1. Zapewnia ona również funkcje związane z monitorowaniem oraz prognozowaniem zdarzeń potencjalnie wpływających na funkcjonowanie środowiska danych w infrastrukturze klientów Pure Storage. Większość zgłoszeń do naszego działu wsparcia technicznego jest otwierana automatycznie i rozwiązywana, jeszcze przed faktycznym wystąpieniem problemów. Oprócz tego, że monitorujemy działanie macierzy, to jesteśmy też w stanie sprawdzić, kiedy – przy obecnym wzroście wolumenów danych – będzie trzeba dokupić dodatkową przestrzeń dla danych. Wiemy także w jakim stopniu wzrośnie przepustowość macierzy po wymianie kontrolerów na nowsze. Oprogramowanie Pure1 pozwala też na monitorowanie funkcjonowania działających na macierzach Pure Storage środowisk VMware.

Elastyczność i efektywność

Rozwiązania Pure Storage zapewniają przynajmniej dwukrotnie bardziej efektywną redukcję danych w porównaniu z innymi producentami. Mechanizmy kompresji, deduplikacji, a także szyfrowania są zaszyte bezpośrednio w naszych macierzach. Pozostają włączone cały czas. Fakt ten świadczy o ich wysokiej wydajności. Wszystkie dane wydajnościowe naszego sprzętu podajemy z uwzględnieniem wspomnianych mechanizmów. Zapisywane w macierzach Pure Storage dane są kompresowane w locie. Co więcej, raz skompresowane dane są następnie dodatkowo przetwarzane pod kątem podniesienia skuteczności kompresji. Tego rodzaju Post Processing danych pozostaje bez wpływu na jej praktyczną wydajność.

Wysoka wydajność mechanizmów deduplikacji osiągana jest m.in. za sprawą znaczącego obniżenia wielkości bloku przetwarzanych danych. W przypadku rozwiązań Pure Storage analizowane są bloki danych o wielkości 512 bajtów, podczas gdy większość innych dostawców rozwiązań deduplikacji opiera się na blokach rzędu co najmniej 4 kb. Dysponując mniejszymi blokami danych, możemy bardziej efektywnie szukać duplikatów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować większe upakowanie danych w naszych macierzach i dlatego proponujemy podejście zakładające wdrożenie jak najmniejszych macierzy i dopiero później stopniową ich rozbudowę. Zamiast 100 TB fizycznej przestrzeni wystarczy kupić macierz o pojemności 25 TB, zachowując pełną wydajność.

Z kolei korzyści wynikające z zastosowania natywnych mechanizmów szyfrowania sięgają m.in. sposobu działania aplikacji biznesowych. Nie ma bowiem potrzeby implementacji funkcji szyfrowania na poziomie oprogramowania, co skutkuje możliwością poprawy jego wydajności. Łatwość obsługi macierzy Pure Storage oznacza zaś m.in. możliwość rozbudowania funkcji samoobsługowych ułatwiających wykorzystanie danych w realnych scenariuszach biznesowych. Dzięki zaawansowanym funkcjom naszych rozwiązań jesteśmy w stanie uprościć wiele procesów związanych z obsługą i przetwarzaniem danych. Klientom podpowiadamy, w jaki sposób optymalizować aplikacje, jak oszczędzić na licencjach baz danych oraz jak zoptymalizować pracę użytkowników. Wszystkie macierze Pure Storage wspierają też synchroniczną oraz asynchroniczną replikację danych, co czyni je bardzo użytecznymi m.in. w kontekście projektów Disaster Recovery.

Maciej Bocian, dyrektor generalny Pure Storage na Polskę i region Europy Środkowo-Wschodniej

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2020. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2020

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *