Biznes

Raport Salesforce: Wpływ kryzysu na sektor MŚP

Ten rok przyniósł wyzwania dla przedsiębiorstw każdej wielkości, nie omijając także sektora małych i średnich firm. Czwarta edycja raportu trendów MŚP autorstwa Salesforce, ukazuje aktualne spojrzenie na to, jak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przedsiębiorcy z różnych branż musieli borykać się z kryzysem gospodarczym oraz zdrowotnym.

Raport Salesforce: Wpływ kryzysu na sektor MŚP

Z raportu Salesforce wynika, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie mocno ucierpiało podczas pandemii z powodu braku dostępu do zasobów, od których zostali odcięci poprzez obostrzenia epidemiczne. I tak, trzy najbardziej znaczące ograniczenia w działalności biznesowej to: brak kapitału, zaspokajanie potrzeb klientów oraz zatrudnianie odpowiednich specjalistów.  Wszystkie te ograniczenia utrzymują się na stałym poziomie przez cały okres trwania pandemii – podkreślają twórcy badania.

Poza wyżej wymienionymi utrudnieniami Covid-19 dołożył jeszcze kilka innych, takich jak obniżone przychody, zmniejszony popyt oraz ograniczenia w zakresie zdrowia publicznego. Te trudności zajmują trzy pierwsze miejsca w zestawieniu wszystkich wyzwań, na które były skazane przedsiębiorstwa podczas pandemii. Co więcej, „nawet 3 na 5 liderów małych i średnich firm twierdzi, że lokalne nakazy zamknięcia lub ograniczenia działalności gospodarczej zagrażały rentowności ich przedsiębiorstw, natomiast wymogi w zakresie zdrowia publicznego stanowiły nadmierne obciążenie”, czytamy w raporcie. Jednak nawet w wypadku wspomnianych wyzwań 22% MŚP patrzy na przyszłość bardzo optymistycznie, a ponad 50% – nieco optymistycznie.

Kluczem zorientowanie na klienta

Okazuje się, że małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które znajdują się obecnie w fazie wzrostu (mające 1 lub więcej procent wyższy przychód w ciągu ostatnich 6 miesięcy) o wiele chętniej podejmują działania mające na celu poprawę interakcji z klientem, biorąc pod uwagę okres od początku pandemii. Co więcej, jak wskazują autorzy wspomnianego badania, wydaje się że są one zdecydowanie lepiej wyposażone w narzędzia dostarczające klientom elastyczną politykę zwrotów i szeroki zakres opcji płatności. Ponadto przedsiębiorstwa rozwijające się skłonne są do priorytetowego traktowania relacji z potencjałem na stałą współpracę niż transakcji jednorazowych.

Według danych badania, ponad połowa respondentów deklaruje, że korzysta z systemu zarządzania relacjami z klientem, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu z rokiem 2019. Nawet podczas pandemii małe i średnie przedsiębiorstwa kontynuowały wdrażanie nowych technologii, a co najmniej 1 na 5 liderów MŚP twierdzi, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wdrożyli co najmniej jedno z następujących rozwiązań: aplikacje do e-mail marketingu, system obsługi klienta, narzędzia do współpracy przy projektach lub oprogramowanie do handlu elektronicznego. Jak czytamy w raporcie, również 1 na 5 liderów MŚP nie korzysta obecnie z wymienionych wyżej rozwiązań, ale planuje je wdrożyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ponadto, liderzy korzystali z mniejszej liczby aplikacji w porównaniu z poprzednimi latami i prawie trzy czwarte respondentów (72%) uważa, że jedna scentralizowana aplikacja do zarządzania ich funkcjami biznesowymi byłaby wystarczająca.

Metodologia

Badanie wykonane przez The Harris Poll na zlecenie Salesforce, przeprowadzono online w dwóch częściach – w marcu 2020 roku, a następnie w sierpniu w ramach badania uzupełniającego. Dzięki temu uzyskano pełny zakres wiedzy na temat funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na początku i w trakcie pandemii, podkreślają przedstawiciele firmy. Badania objęły ponad 2300 właścicieli i liderów małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 2 do 200 pracowników i z rocznym przychodem mniejszym niż 1 mld dol.) w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie: https://www.salesforce.com/form/pdf/2020-small-business-trends-report/.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *