Branża ITCIORynek

Riverbed o zwirtualizowanych sieciach WAN i nowej strategii działania

Rozszerzenie specjalizacji związanej z optymalizacją infrastruktury WAN w kierunku szeroko rozumianego wsparcia dla funkcjonowania infrastruktury i aplikacji – zwłaszcza w kontekście potrzeb biznesowych rozproszonych organizacji, to istotny element obecnej strategii rynkowej firmy Riverbed. Firma zamierza także wzmacniać pozycję na polskim rynku.

Riverbed o zwirtualizowanych sieciach WAN i nowej strategii działania

Aktualna strategia firmy Riverbed koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań pozwalających m.in. na optymalizację funkcjonowania oraz kosztów utrzymania infrastruktury IT w organizacjach o rozproszonej strukturze organizacyjnej, a także integrację sieci WAN z rozwiązaniami chmurowymi. Zdaniem przedstawicieli firmy Riverbed oferowane rozwiązania ułatwią centralizację procesów zarządzania infrastrukturą, a także kompleksowe monitorowanie jej działania w wielu warstwach. Z perspektywy użytkowników łatwiejsze ma być zaś swobodne wykorzystywanie aplikacji niezależnie od lokalizacji – rozumianej zarówno jako miejsce pracy, jak i miejsce utrzymywania infrastruktury, na której opiera się oprogramowanie.

Kluczowym elementem oferty firmy Riverbed w najbliższych latach mają być rozwiązania oparte na koncepcji SD-WAN (Software Defined WAN), czyli narzędzia pozwalające łatwo tworzyć i zarządzać rozległymi sieciami w sposób definiowany programowo.

Rozwiązania firmy Riverbed charakteryzować ma m.in. podejście oparte na zrozumieniu potrzeb rozproszonych organizacji biznesowych, dla których zapewnienie sprawności operacyjnej infrastruktury IT w oddziałach ma kluczowe znaczenie, ale pozostaje także źródłem dodatkowych kosztów. Według przedstawicieli firmy Riverbed zwinność i elastyczność aplikacji – a także ich wysoka dostępność w dzisiejszych realiach wprost przekładają się na zwinność biznesową organizacji. „Wysoce wydajne aplikacje przekładają się na wysoce wydajny biznes. Świadomość tego faktu wymusza działania mające na celu optymalizację wydajności oprogramowania. Pozwala też kompleksowo planować projekty migracyjne w kierunku środowisk chmurowych lub infrastruktury on premise” – mówi Paul Griffiths, dyrektor ds. technologii i szef konsultingu na region Europy, Środkowego Wschodu, Azji i regionu Pacyfiku w firmie Riverbed. Według niego w typowej organizacji wykorzystywane jest ok. pół tysiąca aplikacji.

Kluczowym elementem oferty firmy Riverbed w najbliższych latach mają być rozwiązania oparte na koncepcji SD-WAN (Software Defined WAN), czyli narzędzia pozwalające łatwo tworzyć i zarządzać rozległymi sieciami w sposób definiowany programowo, co z kolei oznacza możliwość zmniejszenia złożoności infrastruktury IT wykorzystywanej w poszczególnych oddziałach rozproszonych firm. Z cytowanych podczas konferencji prasowej firmy Riverbed analiz firmy ESG wynika, że statystycznie niemal połowa aplikacji wykorzystywanych w oddziałach dużych organizacji opiera się na centralnej infrastrukturze i firmowym data center. Co czwarta (25 proc.) aplikacja, z której korzystają pracownicy poszczególnych oddziałów bazuje na środowiskach chmury publicznej, zaś pozostałe rozwiązania aplikacyjne (ok. 30 proc.) utrzymywane są bezpośrednio w oddziałach.

W ofercie firmy Riverbed znalazły się też narzędzia pozwalające na połączenie funkcjonalności typowych dla obszaru monitorowania wydajności aplikacji, a także tych – związanych z funkcjonowaniem warstwy infrastruktury.

Odpowiedzią Riverbed są m.in. rozwiązania pozwalające utrzymywać aplikacje bezpośrednio w oddziałach firmy, gwarantując przy tym, że dane gromadzone będą w bezpiecznej infrastrukturze centralnej. Podobnie, jeśli chodzi o optymalizację wykorzystania łączy. „Koszty dostępu do Internetu są dziś bardzo niskie. W niektórych zastosowaniach problematyczny bywa jednak fakt, że konkretna firma nie ma praktycznie żadnej kontroli nad infrastrukturą internetową. Z kolei dedykowane łącza są relatywnie drogie – co obniża sensowność ich wykorzystania dla mniej istotnych aplikacji i danych” – dodaje Paul Griffiths.

Oferowane narzędzia pozwalać mają, przykładowo, na równoległe wykorzystanie ogólnodostępnej, ale potencjalnie mniej bezpiecznej infrastruktury internetowej oraz bezpiecznych, ale droższych sieci opartych na technologii MPLS – z możliwością elastycznego decydowania która infrastruktura ma być w danej chwili wykorzystywana na potrzeby przesyłania konkretnych danych, przy zachowaniu redundancji połączeń.

W ofercie firmy Riverbed znalazły się też narzędzia pozwalające na połączenie funkcjonalności typowych dla obszaru monitorowania wydajności aplikacji, a także tych – związanych z funkcjonowaniem warstwy infrastruktury. Ma to mieć istotne znaczenie dla możliwości optymalnego wykorzystania hybrydowej – opartej równolegle na łączach internetowych oraz dedykowanych – warstwy sieciowej. Zapowiadana jest także możliwość zarządzania wydajnością aplikacji na poziomie sieci pod katem bieżących potrzeb, tak by z perspektywy użytkowników biznesowych zapewnić optymalną sprawność i dostępność wybranych systemów. Dodatkowe funkcjonalności rozwiązań Riverbed pozwalają również na monitorowanie doświadczeń użytkowników aplikacji oraz niskopoziomowego kodu źródłowego aplikacji.

Na 2016 rok zapowiadane jest też wprowadzenie do oferty rozwiązania aplikacyjno-sprzętowego znanego obecnie pod nazwą kodową Project Tiger. Ma ono m.in. pozwalać na całkowite zautomatyzowanie zarządzania infrastrukturą Software Defined WAN, a także centralizację funkcji sieciowych, komunikacyjnych oraz mechanizmów bezpieczeństwa na potrzeby rozproszonej organizacji.

Wsparciem dla realizacji nowej strategii rynkowej mają być m.in. wprowadzane od dwóch lat zmiany w strukturach firmy Riverbed. Pod koniec 2014 roku firma została przejęta przez fundusz inwestycyjny Thoma Bravo, a niedługo potem – wycofana z giełdy. Zmiany w strukturze właścicielskiej mają wspierać realizację aktualnej trategii biznesowej. Szybszy ma być też rozwój nowych produktów. Zapowiadane są także działania mające na celu wzmocnienie pozycji rynkowej Riverbed w regionie oraz w Polsce.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *