BiznesRynek

Rosną inwestycje w sprzęt potrzebny do uruchomienia chmury

Analitycy IDC prognozują, że do końca 2016 roku wartość rynku rozwiązań infrastrukturalnych zoptymalizowanych pod kątem zastosowań chmurowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowego Wschodu i Azji przekroczy miliard dolarów. Obecnie nasz region inwestuje przede wszystkim w chmury prywatne. Rośnie też zainteresowanie środowiskami hybrydowymi.

Rosną inwestycje w sprzęt potrzebny do uruchomienia chmury

W 2013 roku wartość tego rynku wyniosła niecałe 650 mln USD, co – według ekspertów – znacznie przekracza skalę wydatków na inwestycje związane z rozwojem tradycyjnych centrów obliczeniowych. Eksperci szacują, że większą część tej kwoty stanowią obecnie wydatki związane z rozwojem prywatnych chmur obliczeniowych. Ma to być efekt stosunkowo słabo rozwiniętej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowego Wschodu i Azji oferty dostawców publicznych. Zmiana proporcji między skalą wydatków na rozwiązania wykorzystywane do tworzenia prywatnych i publicznych chmur obliczeniowych ma nastąpić najwcześniej za cztery lata. Prognozowana na trwający rok dynamika wzrostów ma sięgnąć aż 20,5%.

Zdaniem ekspertów IDC w wielu przedsiębiorstwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowego Wschodu i Azji (CEMA) widoczny jest wzrost znajomości potencjalnych korzyści wynikających z wdrożenia infrastruktury chmurowej – tak publicznej, jak prywatnej. Wśród najczęściej oczekiwanych korzyści oczekiwanych po migracji do modelu chmury obliczeniowej analitycy wymieniają m.in.: oszczędności kosztowe, niezawodność, uproszczenie zarządzania środowiskiem IT, a także skrócenie czasu wdrażania nowych rozwiązań. Jednocześnie, sprawna koordynacja rozwiązań działających w chmurze prywatnej oraz tych utrzymywanych w ramach infrastruktury zewnętrznych dostawców coraz częściej wymaga wdrożenia mechanizmów automatyzacji – przede wszystkim w zakresie dostarczania i zarządzania zasobami IT.

Popularność systematycznie zyskiwać ma również model pośredni względem publicznych i prywatnych środowisk chmurowych. Podejście hybrydowe ma pozwalać na zapewnienie wysokiej wydajności i elastyczności osiągalnych dla zasobów utrzymywanych w publicznych chmurach obliczeniowych z dostępnym tylko w środowiskach lokalnych (prywatnych) wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz kontroli nad infrastrukturą i poszczególnymi zasobami. Według prognoz IDC w kierunku tzw. chmury hybrydowej w najbliższych latach migrować będą przede wszystkim duże organizacje.

“Właściwie zarządzany model hybrydowy pozwala zbalansować koszty związane z posiadaniem i utrzymaniem infrastruktury oraz ryzyka związane z wyprowadzeniem danych i aplikacji do chmury publicznej. Firma EMC dostarcza rozwiązanie chmury hybrydowej dla przedsiębiorstw, które pozwala na wdrożenie takiego modelu, przy zachowaniu większej kontroli przez dział IT, który może stać się brokerem usług dla swojego biznesu, wyeliminowanie zjawiska “shadow IT” oraz połączyć najlepsze cechy chmury prywatnej i publicznej” – mówi Karol Boguniewicz, Senior Systems Engineer w polskim oddziale firmy EMC. Podkreśla przy tym, że w kontekście chmury publicznej oferowane przez EMC rozwiązanie zapewnia użytkownikom możliwość wyboru dostawcy, a w najbliższej przyszłości również technologii wykorzystanej do budowy chmury hybrydowej. Dziś w ramach platformy EMC Enterprise Hybrid Cloud oferowane są mechanizmy oparte na technologiach VMware. Na pierwszą połowę przyszłego roku planowane jest wprowadzenie funkcjonalności wykorzystujących technologie firmy Microsoft oraz rozwiązania OpenStack.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *