AplikacjeBEST100 – ranking 2019

SaaS – największy kawałek chmury

Spośród wszystkich usług oferowanych w modelu cloud computing największą popularnością – zarówno w Polsce, jak i na świecie – cieszy się Software as a Service. Rozwiązania SaaS kupują wszystkie przedsiębiorstwa, rośnie też liczba dostawców.

SaaS – największy kawałek chmury

Wartość całego rynku chmury na świecie w 2018 roku przekroczyła 250 mld USD. W Polsce jest to ok. 300 mln USD i – według prognoz F5 – w ciągu 4 lat wartość ta ma się podwoić. Potencjał rynku jest duży. Jak bowiem podaje Główny Urząd Statystyczny, z usług cloud computing w Polsce korzysta na razie jedynie 11,5% przedsiębiorstw w Polsce, z tego ponad 40% firm przypada na sektor dużych przedsiębiorstw, a 27% na sektor MSP. Mniejsze firmy coraz śmielej i dynamiczniej sięgają po te rozwiązania. W 2018 roku polskie małe i średnie przedsiębiorstwa były odpowiedzialne za wygenerowanie blisko 50% wartości krajowego rynku rozwiązań cloud computing.

SaaS stanowi 60% rynku cloud computing

Największe zapotrzebowanie dotyczy sprzedaży oprogramowania w formie usługi. Ten segment chmury rośnie w tempie 30% rocznie i stanowi dziś 60% całego rynku cloud computing. Jak wynika z najnowszego raportu firmy IDC, globalne wydatki na oprogramowanie dla przedsiębiorstw oferowane w modelu SaaS wyniosły w 2018 roku prawie 51 mld USD. Popularność oprogramowania w abonamencie wzrasta z powodu istotnych korzyści, jakie daje ono zarówno użytkownikom, jak i firmom. Są oni zobowiązani do opłacania miesięcznej opłaty abonamentowej, ale nie ponoszą opłat licencyjnych ani nie muszą inwestować w infrastrukturę IT.

Mamy w Polsce coraz lepsze fundamenty pod budowę usług chmurowych. Docenił to najnowszy ranking BSA|The Software Alliance. W raporcie “Global Cloud Computing Scorecard 2018” Polska znalazła się na 11. miejscu spośród 24. krajów zbadanych pod kątem ram regulacyjnych i politycznych korzystnych dla rozwoju cloud computing. Polska została pozytywnie oceniona m.in. za obowiązujące przepisy – dotyczące podpisu elektronicznego, handlu elektronicznego i bezpieczeństwa cybernetycznego – jako dobrą platformę promocji chmury, a tym samym gospodarki cyfrowej.

Światowym liderem SaaS jest Salesforce – największy na świecie dostawca systemów CRM i jeden z największych na świcie dostawców oprogramowania w modelu abonamentowym. SaaS oferują także giganci operujący na tradycyjnych rynkach, tacy jak Microsoft, IBM, SAP oraz Oracle. Producenci oprogramowania zawierają też sojusze strategiczne w celu rozbudowy środowisk chmury jak np. przejęcie w 2019 roku przez IFS firmy Acumatica, dostawcy oprogramowania w chmurze dla przedsiębiorstw. W Polsce nie jest inaczej – SaaS cieszy się największym powodzeniem. Według statystyk DiS, na rynku polskim, ofertę zgodną z modelem SaaS tworzy ponad 100 producentów oprogramowania, tych lokalnych i tych globalnych. Prawie tyle samo usługodawców oferuje ten model współpracy swoim klientom.

Niestety SaaS w naszym kraju napotyka na bariery rozwoju. Z badania przeprowadzonego przez redakcję magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu w 2019 roku wynika, że najważniejszymi czynnikami blokującymi rozwój rozwiązań opartych na chmurze są bariery: mentalne, prawne i techniczne, takie jak m.in. brak zaufania do nowości i dostawców, brak wiedzy prawnej a także techniczne – m.in. wymagana duża przepustowość i bezawaryjność łączy internetowych.

SaaS jako model oprogramowania i sposób na świadczenie innowacyjnych usług

Praktycznie każdy rodzaj oprogramowania można już wynająć w modelu usługowym, nawet tak złożone systemy i obdarzone elementem ryzyka w razie wycieku danych jak systemy automatyki i SCADA, a także ERP, BI, CRM, HR i wiele innych. Korzyści wynikające z modelu biznesowego SaaS sprawiły, że także większość start-upów technologicznych postawiła na działalność usługowa jako SaaS. Dzięki niemu twórcy aplikacji mobilnych i internetowych mogą w krótkim czasie dostarczyć oprogramowanie szerokiemu gronu klientów, również biznesowych. Za przykład może tu posłużyć choćby SaaS Manager utworzony w 2016 roku i wielokrotnie nagradzany, m. in. na infoShare oraz w konkursach Pitch to London (I miejsce) i Internet Beta (nagroda publiczności). SaaS Manager jest odpowiedzią na problem związany z powtarzalnością zadań programistów tworzących aplikacje w modelu Software as a Service. Oprogramowanie zbudowane jest w oparciu o architekturę mikroserwisów. Ciekawym rozwiązanie jest również Brand24, oferujący SaaS do monitoringu treści w Internecie. Spółka, wyceniona na 60 mln zł na początku 2018 roku zadebiutowała na New Connect.

O tym, że SaaS może być dobrym modelem biznesowym dla start-upów przekonują obliczenia StartUp Akademia, firmy oferującej szkolenia i narzędzia dla młodych firm. W przypadku działalności e-commerce nierzadko zdarza się, że usługi SaaS mają rentowność na poziomie EBITDA 25-30%, podczas gdy dla dobrych, stacjonarnych rozwiązań e-commerce wyzwaniem jest osiągnięcie zysku na poziomie 5-7%. Aby więc zarobić 1 mln zł dostawca oprogramowania SaaS musi osiągnąć 3-4 mln zł przychodów. Aby osiągnąć ten sam rezultat przy tradycyjnym oprogramowaniu musiałby mieć sprzedaż na poziomie 20 mln zł.

Dobry klimat dla chmur w Polsce

Mamy w Polsce coraz lepsze fundamenty pod budowę usług chmurowych. Docenił to najnowszy ranking BSA|The Software Alliance. W raporcie “Global Cloud Computing Scorecard 2018” Polska znalazła się na 11. miejscu spośród 24. krajów zbadanych pod kątem ram regulacyjnych i politycznych korzystnych dla rozwoju cloud computing. Polska została pozytywnie oceniona m.in. za obowiązujące przepisy – dotyczące podpisu elektronicznego, handlu elektronicznego i bezpieczeństwa cybernetycznego – jako dobrą platformę promocji chmury, a tym samym gospodarki cyfrowej. Według rankingu BSA, nasz kraj ma również bardzo dobry system prawny chroniący własność intelektualną, choć istnieją pewne luki w egzekwowaniu praw autorskich. W analizie podkreślono również jasne zasady dotyczące odpowiedzialności dostawców usług internetowych. Polska uzyskała w rezultacie ocenę 77% gotowości na chmurę, podczas gdy najlepsze w grupie Niemcy na poziomie 84%, a najgorszy Wietnam – 36,4%

Jak wynika z najnowszego raportu firmy IDC, globalne wydatki na oprogramowanie dla przedsiębiorstw oferowane w modelu SaaS wyniosły w 2018 roku prawie 51 mld USD. Popularność oprogramowania w abonamencie wzrasta z powodu istotnych korzyści, jakie daje ono zarówno użytkownikom, jak i firmom. Są oni zobowiązani do opłacania miesięcznej opłaty abonamentowej, ale nie ponoszą opłat licencyjnych ani nie muszą inwestować w infrastrukturę IT.

Do zwiększenia dostępności w Polsce usług w chmurze ma się też przyczynić Operator Chmury Krajowej (OChK) utworzona przez PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju. Projekt chmury krajowej wpisuje się w trend promowania rozwiązań chmurowych w sektorze publicznym i prywatnym. Ma ona ułatwić polskim przedsiębiorcom dostęp do rozwiązań obniżających koszty utrzymania infrastruktury IT, przy jednoczesnej maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa.

W II połowie 2019 r. roku pilotażowe usługi Operatora Chmury Krajowej zostaną udostępnione szerszej grupie klientów, a pełna oferta dla wszystkich grup użytkowników będzie dostępna w 2020 r. Współpracę z OChK rozpoczęły w ostatnim czasie kolejne dwa podmioty: Asseco Poland i Asseco Data Systems, a prowadzone są rozmowy z 10 kolejnymi firmami. Wcześniej Operator Chmury Krajowej podpisał podobne umowy także z firmami: Accenture, DXC Technology i Sygnity. W kwietniu 2019 roku OChK rozpoczęła świadczenie usług dla pierwszego klienta, którym jest PKO Bank Polski. Prowadzi także zaawansowane rozmowy o współpracy z ponad 10 kolejnymi potencjalnymi klientami.

KOMENTARZ EKSPERTA

SaaS – największy kawałek chmuryBezpieczeństwo danych w chmurze

Popularność usług dostarczanych w chmurze stale rośnie. Analitycy Gartnera szacują, że do 2021 roku rynek SaaS będzie miał 45-procentowy udział we wszystkich wydatkach firm na oprogramowanie. Z drugiej strony wielu przedsiębiorców nadal nie jest w stanie w pełni zaufać takim rozwiązaniom.

Niepewność związana z bezpieczeństwem danych w chmurze często wynika z niechęci działów IT do tego typu rozwiązań. Do tej pory to właśnie specjaliści tych działów odpowiadali za ochronę danych, a więc pełnili niezwykle istotną rolę w przedsiębiorstwie – byli wręcz nie do zastąpienia. W przypadku podjęcia decyzji o inwestycji w model SaaS, zadania działu IT zmienią się i polegać będą głównie na obowiązkach związanych z kontrolowaniem i zarządzaniem infrastrukturą informatyczną. Dlaczego? Ponieważ bazy danych w SaaS są chronione zewnętrznie, przez samego dostawcę.

Duże renomowane firmy oferujące oprogramowanie w modelu SaaS, takie jak Unit4 Polska, muszą dbać o bezpieczeństwo zarówno systemów jak i danych swoich klientów – w przeciwnym razie, stracą to co dla nich najcenniejsze, czyli zaufanie klientów. To kluczowa wartość w każdym biznesie, szczególnie takim, w którym w grę wchodzą wrażliwe informacje. Ważne jest więc, aby dostawca zapewniał wielowymiarową ochronę, zaczynając od ochrony fizycznej Data Center poprzez profesjonalną infrastrukturę zapewniającą redundancję zasilania i systemów wspierających, dostępu do sieci, a kończąc na dedykowanych rozwiązaniach i aplikacjach tworzonych w sposób wykluczający podatność na potencjalną nieautoryzowaną ingerencję. Dla bezpieczeństwa danych (oprócz całej infrastruktury) szczególnie istotne jest stosowanie wysokich standardów przy tworzeniu aplikacji, zwłaszcza jeśli mają być dostępne w sieci publicznej (internet). Nie mniej istotnym elementem są regularne testy bezpieczeństwa, zarówno środowiska jak i samej aplikacji, oraz narzędzia stale monitorujące pracę, które mogą sygnalizować potencjalne zagrożenia i je powstrzymywać, np. ochrona Anty-DDoS. Na życzenie istnieje możliwość przygotowania specjalnego, szyfrowanego tunelu VPN, przez który klient może uruchamiać aplikację tylko wewnątrz swojej sieci.

Takie podejście wynika też z coraz większej świadomości użytkowników. Firmy, przed podjęciem decyzji o wyborze dostawcy, coraz częściej pytają o to jak dokładnie wyglądają procesy zabezpieczania danych w systemie. Do standardowych wymogów należy już szyfrowanie komunikacji pomiędzy serwerami a urządzeniem użytkownika, czy też szyfrowanie samej komunikacji pomiędzy systemami lub modułami jednego większego rozwiązania.

Paweł Żak, dyrektor operacyjny rozwiązań typu cloud/BPO w Unit4 Polska

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2019. Zapraszamy do lektury pełnej wersji Raportu. Wydanie drukowane lub cyfrowe można zamówić bezpośrednio na stronie:
https://itwiz.pl/produkt/raport-itwiz-best100-edycja-2019/
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *