InfrastrukturaPolecane tematy

Schneider Electric Micro Data Center ułatwia uruchomienie infrastruktury Edge Computing

Advertorial

Po latach centralizacji zasobów IT, związanej m.in. z rosnącą powszechnością usług chmury obliczeniowej, pojawiają się – zwłaszcza w kontekście IoT i sieci 5G – potrzeby dostosowania infrastruktury do rosnących wymagań w zakresie przetwarzania danych jak najbliżej ich źródła. Oferowane przez Schneider Electric standaryzowane rozwiązania Micro Data Center ułatwiają tworzenie ośrodków przetwarzania danych na brzegu sieci, a także zarządzanie nimi w warunkach ograniczonej dostępności zespołów IT.

Schneider Electric Micro Data Center ułatwia uruchomienie infrastruktury Edge Computing

Prognozy Gartnera zakładają, że do 2025 roku nawet 75% firmowych danych będzie generowane i przetwarzane w środowiskach Edge Computing. Oznacza to istotną zmianę w dotychczasowym podejściu do architektury środowisk IT. „Przetwarzanie brzegowe zyskuje na popularności w związku z pewnymi ograniczeniami modelu chmury obliczeniowej, które wynikają m.in. z konieczności zapewnienia wysokiej przepustowości łączy we wszystkich lokalizacjach, gdzie wykorzystywane są aplikacje i usługi chmurowe” – mówi Cezary Gutowski, Sales Support Manager w Schneider Electric. I tak, w niektórych branżach coraz silniej widoczne jest zjawisko rozpraszania zasobów IT oraz umieszczania punktowych rozwiązań blisko konkretnych centrów operacji biznesowych. „Takie podejście obserwujemy w zakładach produkcyjnych czy w sieciach detalicznych, które dysponując centralnymi zasobami, z różnych względów część procesów przetwarzania decydują się realizować w ramach lokalnej infrastruktury rozproszonej po wielu oddziałach” – dodaje.

Konieczność lokalnej agregacji i przetwarzania danych

W wielu firmach funkcjonują aplikacje, które w sposób naturalny wymagają szybkiego łącza. W szczególności potrzeby takie dotyczą m.in. systemów obsługujących instalacje przemysłowe, rozwiązań analitycznych czy rozbudowanych platform handlowych. Potrzeba zapewnienia lokalnej, brzegowej infrastruktury dla przetwarzania wybranych zbiorów danych wynika też z rosnącego wolumenu danych gromadzonych bezpośrednio poprzez różnego rodzaju czujniki IoT, który realnie uniemożliwia szybkie przesyłanie danych do systemów centralnych lub chmurowych. Niezbędna staje się wstępna agregacja danych, ewentualnie ich przetwarzanie lokalnie, tak aby przyspieszyć możliwość reagowania na wnioski zaszyte w danych biznesowych.

Skrajnym przykładem systemów wymagających nieprzerwanej komunikacji z centralnym ośrodkiem przetwarzania na dużą skalę są rozwiązania odpowiedzialne za funkcjonowanie autonomicznych samochodów. W ich przypadku wszystkie ograniczenia i opóźnienia w komunikacji są bardzo niepożądane, ponieważ w skrajnych sytuacjach mogą wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Analogiczne potrzeby towarzyszą również projektom biznesowym, zakładającym wykorzystanie na szeroką skalę infrastruktury internetu rzeczy oraz technologii komunikacji Machine-to-Machine (M2M). Zastosowania tego typu zyskują na popularności w branżach, takich jak przemysł, logistyka, ochrona zdrowia, rolnictwo, a nawet administracja publiczna. „W niektórych organizacjach następuje nie tyle zjawisko odwrotu od chmury obliczeniowej, ile wdrażania dodatkowych rozwiązań uzupełniających te obszary infrastruktury IT, w których pojawiają się braki istotne z perspektywy biznesu. Można powiedzieć, że przetwarzanie brzegowe jest pewnego rodzaju pomostem pomiędzy chmurą obliczeniową a użytkownikiem” – twierdzi Cezary Gutowski.

Regulacje prawne wymuszają zastosowanie Edge Computing

Odrębną grupę ograniczeń związanych z użytkowaniem usług i rozwiązań oferowanych w modelu chmury obliczeniowej stanowią regulacje prawne, nakładające na firmy obowiązek przechowywania i przetwarzania danych określonych grup klientów na terenie danego kraju. Wymagania tego rodzaju, często w znaczącym stopniu, ograniczają możliwości wykorzystania w pełni potencjału chmury obliczeniowej i oznaczają konieczność zastosowania infrastruktury odpowiedzialnej za przetwarzanie wybranych zbiorów danych w sposób odpowiadający wymogom prawnym, która zostanie następnie zintegrowana ze środowiskiem centralnym. Nie jest to nic innego, jak Edge Computing.

Konieczność uruchomienia lokalnej – często punktowej, ale w pełni samowystarczalnej – infrastruktury IT na potrzeby eliminacji ograniczeń związanych ze scentralizowanym modelem chmury obliczeniowej oznacza m.in. określone wymagania zarówno w warstwie serwerów i pamięci masowych, jak i komunikacji, zasilania oraz wielu fizycznych aspektów funkcjonowania środowiska IT. Pod względem wymagań technicznych, poza skalą, tego typu środowiska mają wiele cech wspólnych z infrastrukturą centralną. „Należy przygotować infrastrukturę, która pozwoli na w pełni bezpieczne uruchomienie niezbędnych systemów oraz ich efektywne działanie. Musimy mieć m.in. możliwość montażu wymaganej liczby serwerów oraz macierzy, gwarancję zasilania, a także odpowiednio wysokie parametry fizycznego bezpieczeństwa” – dodaje Cezary Gutowski. Wyzwania związane z uruchomieniem infrastruktury Edge Computing w ujęciu tradycyjnym najczęściej wynikają z braku całościowej standaryzacji infrastruktury, a także konieczności zapewnienia jej bezpieczeństwa, kompleksowej integracji oraz bieżącego monitorowania. Wszystko to przy dość ograniczonych zasobach i liczebności zespołu IT. W tego rodzaju potrzeby wpisują się oferowane przez Schneider Electric rozwiązania, ułatwiające tworzenie lokalnych ośrodków przetwarzania brzegowego.

Centrum danych w pudełku

„Micro Data Center oferujemy w kilku odmianach różniących się możliwościami technicznymi i wyposażeniem, począwszy od pojedynczych obudów, przez rozwiązania zaprojektowane do użytku w warunkach biurowych, zróżnicowane wersje dostosowane do trudniejszych warunków środowiskowych, skończywszy na wersjach kontenerowych” – wylicza Cezary Gutowski. Oferowane przez Schneider Electric rozwiązania Micro Data Center zapewniają gotową, ustandaryzowaną infrastrukturę techniczną, wymagającą jedynie uzupełnienia elementami typowo informatycznymi, takimi jak serwery, pamięci masowe oraz okablowanie sieciowe. Dysponują one m.in. dostosowanymi do konkretnych zastosowań systemami wentylacji i chłodzenia, a także modułami monitorującymi warunki środowiskowe, co pozwala na zapewnienie efektywnego, w pełni zdalnego monitoringu działania infrastruktury Edge Computing.

Kluczowe korzyści związane z wykorzystaniem Schneider Electric Micro Data Center:

1. Uproszczenie i skrócenie czasu wdrożenia infrastruktury Edge Computing dzięki zastosowaniu predefiniowanych, standardowych komponentów oraz możliwości ograniczenia do minimum czynności instalatorskich wykonywanych w miejscu instalacji.
2. Centralizacja procesów monitorowania kluczowych parametrów środowiskowych i wbudowanej analityki. Możliwość powierzenia odpowiedzialności za monitorowanie infrastruktury fizycznej dostawcy, w ramach usługi Asset Advisor.
3. Ograniczenie przestojów oraz wizyt serwisowych dzięki wykorzystaniu zaawansowanych systemów zapewnienia wysokiej dostępności i fizycznego bezpieczeństwa infrastruktury.

„Kompletną infrastrukturę Edge Computing jesteśmy w stanie zestawić w ciągu kilku godzin lub dni. Klient otrzymuje wyspecjalizowany i przetestowany fundament do budowy infrastruktury na brzegu własnego środowiska IT. Nasze mikro centra danych pozwalają też do minimum ograniczyć ryzyko niepowodzenia tego rodzaju inwestycji, przy zachowaniu niskich całościowych kosztów posiadania” – zapewnia Cezary Gutowski. Wykorzystanie standaryzowanych elementów infrastruktury umożliwia zoptymalizowanie i ograniczenie kosztów wdrożenia.

Micro Data Center o wielkości 6U

W potrzeby związane z wdrożeniem koncepcji Edge Computing dla projektów biznesowych, zakładających uruchomienie punktowej infrastruktury obsługującej procesy przetwarzania w placówkach sprzedażowych, centrach dystrybucyjnych czy zakładach produkcyjnych, w szczególnym stopniu wpisuje się przeznaczone do montażu naściennego rozwiązanie Micro Data Center o wysokości 6U.

Unikalny sposób montażu pozwala na zaoszczędzenie nawet 60% powierzchni w porównaniu z tradycyjnymi uchwytami ściennymi. Micro Data Center 6U to efektywny sposób na zapewnienie infrastruktury centrum danych, dostosowanej skalą i parametrami do specyfiki projektów Edge Computing. To rozwiązanie firmy Schneider Electric może być wyposażone m.in. w opcjonalny monitoring wizyjny, akcesoryjny uchwyt na dodatkowy sprzęt IT, system zdalnej kontroli dostępu, a także zintegrowany filtr przeciwpyłowy. Opcjonalnie może być również dostarczone wraz z platformą Schneider Electric EcoStruxure IT, która zapewnia centralny punkt zdalnego monitoringu infrastruktury Edge Computing.

Zaawansowany monitoring środowiskowy

Mocną stroną oferty Schneider Electric – skierowanej do organizacji planujących inwestycje w rozwiązania Edge Computing – jest dedykowana platforma wspierająca zarządzanie tego rodzaju rozproszoną infrastrukturą. EcoStruxure IT to nowej generacji środowisko wspierające administratorów w bieżących pracach utrzymaniowych, działające na podstawie danych pozyskiwanych i gromadzonych bezpośrednio z newralgicznych elementów infrastruktury IT. Jako scentralizowana, łatwa we wdrożeniu i użyciu platforma EcoStruxure IT pozwala m.in. na poprawę efektywności oraz ograniczenie kosztów działań administracyjnych. Za sprawą wbudowanych mechanizmów prognostycznych platforma ta może pełnić również rolę systemu wczesnego ostrzegania o potencjalnych awariach związanych z działaniem newralgicznych elementów środowiska.

Możliwości oprogramowania EcoStruxure IT uzupełnia także wiele usług oferowanych przez Schneider Electric. Na przykład w ramach usługi Asset Advisor możliwe jest powierzenie specjalistom Schneider Electric odpowiedzialności za bieżące monitorowanie infrastruktury fizycznej, tak aby zespół IT mógł skoncentrować się w firmie na innych zadaniach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *