CIOPolecane tematy

Skuteczny backup do chmury Aruba Cloud
Advertorial

Advertorial
W dążeniu do zapewnienia jak najwyższej dostępności rozwiązań IT liczy się nie tylko posiadanie aktualnych kopii zapasowych, ale także możliwość ich szybkiego przywrócenia. Aruba Cloud Backup daje możliwość stworzenia kompleksowego, w pełni zautomatyzowanego, szybkiego w działaniu i ekonomicznego systemu tworzenia kopii oraz odzyskiwania danych.

Skuteczny backup do chmury Aruba Cloud<br><span class=sponsorowany> Advertorial</span>

W obliczu dynamicznych zmian technologicznych i nowych zagrożeń mogących wpłynąć na dostępność systemów IT kluczowe staje się nie tylko odpowiednie zabezpieczenie środowiska informatycznego, ale także przygotowanie na wypadek wystąpienia awarii, czy utraty danych z systemów produkcyjnych. Kwestia odpowiedniego zabezpieczenia systemów informatycznych przybiera na znaczeniu także ze względu na fakt rosnącej złożoności środowisk IT oraz ich znaczenie dla funkcjonowania organizacji biznesowych.

„Backup to podstawa działalności każdego działu IT, a cloud computing w tym przypadku zapewnia organizacjom dodatkowe możliwości. Te firmy, które wdrożyły już odpowiednie polityki składowania i obiegu informacji, mogą potraktować chmurę jako dodatkowy nośnik, znajdujący się poza ich macierzystym centrum danych” – mówi Marcin Zmaczyński, Senior Marketing Executive CEE, odpowiedzialny za rozwój oferty Aruba Cloud w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Za sprawą dostępnych dziś rozwiązań, model chmury obliczeniowej sprawdzi się także jako podstawowa forma ochrony danych.

Backup uszyty na miarę i w wielu lokalizacjach

Cechą charakterystyczną dla oferty Aruba Cloud Backup jest możliwość skorzystania z centrów danych w tych krajach, które dla konkretnej firmy są najkorzystniejsze pod względem geograficznym lub prawnym.

„Klienci Aruba Cloud mogą podzielić infrastrukturę według potrzeb i np. wybrać jedną lokalizację na składowanie kopii zapasowych. W innym zaś centrum danych wykupić mogą usługę Disaster Recovery. Dzięki takiej dywersyfikacji – oraz pełnej redundancji naszych usług – użytkownik uzyskuje najsolidniejszą gwarancję stałej dostępności i bezpieczeństwa danych” – podkreśla Marcin Zmaczyński. Obecnie usługi Aruba Cloud są oferowane za pośrednictwem ośrodków zlokalizowanych we Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, a także Niemczech i w Czechach. Planowane jest uruchomienie kolejnych centrów danych Aruba Cloud w Europie Środkowej i Wschodniej.

Możliwość wykorzystania wielu lokalizacji na potrzeby usług tworzenia kopii zapasowych oraz awaryjnego przywracania systemów pozwala – w przypadku wystąpienia incydentu – zapewnić wyższy poziom niezawodności, niż w przypadku usług opartych na jednym tylko centrum danych. Dodatkowo, usługę Aruba Cloud Backup można w pełni zautomatyzować, zwalniając administratorów z obowiązku ręcznego uruchamiania procesów backupowych. Kopie zapasowe mogą być wykonywane według precyzyjnie określonego harmonogramu.

„Przejrzystość i swoboda wyboru lokalizacji – przy zachowaniu tych samych cen na każdym z rynków – są zaletami, które najczęściej chwalą klienci. Nasza oferta wyróżnia się także bardzo atrakcyjnymi cenami. Przykładowo, opłaty nie są pobierane za wysyłanie kopii zapasowych do chmury, a jedynie za ich ściągnięcie. Użytkownik może zatem wykonywać backupy codziennie, a zapłaci tylko w przypadku zaistnienia konieczności odtworzenia danych z kopii” – zapewnia Marcin Zmaczyński, Senior Marketing Executive CEE w firmie Aruba.

Warto dodać, że tworzone automatycznie kopie zapasowe mogą obejmować serwery fizyczne, wirtualne lub chmurowe, a także stacje robocze, wybrane katalogi i pojedyncze pliki. Co ważne, tego typu ochroną objęte mogą zostać wszystkie serwery i stacje robocze. „Usługi typu Backup-as-a-Service nie różnią się tak naprawdę niczym od tworzenia kopii zapasowych do wirtualnych serwerów VPS. Chmura zapewnia jednak elastyczność i oszczędności w działalności operacyjnej. Sam zaś backup stanowi dodatkową polisę ubezpieczeniową, dzięki której użytkownicy biznesowi nie odczują skutków ewentualnego wystąpienia awarii IT” – wyjaśnia Marcin Zmaczyński.

Rozwiązanie bezpieczne i rozliczane od ściągniętej kopii archiwalnej

Technologie i standardy bezpieczeństwa usługi Aruba Cloud Backup spełniają wymagania każdej polityki bezpieczeństwa i dostępności. Chronione dane podlegają kompresji i deduplikacji, co pozwala zoptymalizować szybkość działania oraz wykorzystanie łączy internetowych. Transmisja danych jest szyfrowana przy użyciu standardu AES. Do konfiguracji usług służy dedykowany, chroniony panel klienta. Jest on także jedyną – poza automatycznymi mechanizmami przywracania danych – drogą dostępu do utworzonych na platformie Aruba Cloud kopii zapasowych.

„Przejrzystość i swoboda wyboru lokalizacji – przy zachowaniu tych samych cen na każdym z rynków – są zaletami, które najczęściej chwalą klienci. Nasza oferta wyróżnia się także bardzo atrakcyjnymi cenami. Przykładowo, opłaty nie są pobierane za wysyłanie kopii zapasowych do chmury, a jedynie za ich ściągnięcie. Użytkownik może zatem wykonywać backupy codziennie, a zapłaci tylko w przypadku zaistnienia konieczności odtworzenia danych z kopii” – zapewnia Marcin Zmaczyński. „Aruba odrzuca też stosowanie praktyk overbookingu czy oversellingu, więc wszystkie zamówione zasoby pozostają do wyłącznej dyspozycji klienta” – dodaje.

Wzrost bezpieczeństwa i automatyzacja zarządzania backupem w Aruba Cloud

Z usług backupu na platformie Aruba Cloud korzysta m.in. zespół odpowiedzialny za funkcjonowanie forum WebHostingTalk.pl. „Z doświadczenia wiemy, że poleganie jedynie na własnej infrastrukturze nie jest podejściem gwarantującym wystarczającą ochronę. Chmura nie tylko ułatwia nam tworzenie kopii zapasowych i zarządzanie nimi, ale także zwiększa pewność, że w przypadku incydentu dane nie zostaną bezpowrotnie stracone. Patrzymy na tę usługę jako element szerszej strategii, której celem jest zagwarantowanie stałej dostępności danych” – mówi Bartosz Gadzimski, właściciel serwisów WebHostingTalk.pl i WHT.pl. Podkreśla przy tym, że zagwarantowanie bezpieczeństwa danych, a także nieprzerwanej dostępności serwisów internetowych mają priorytetowe znaczenie biznesowe, ponieważ wprost odbijają się na doświadczeniach użytkowników, którym zależy na korzystaniu z usług forum bez względu na porę dnia i miejsce pobytu.

Rosnąca liczba wątków poruszanych na forum, a w konsekwencji ciągły przyrost danych, jakie gromadzą serwisy, skutkują coraz większymi wymaganiami wobec rozwiązań do backupu i odtwarzania danych” – podkreśla Bartosz Gadzimski, właściciel serwisów WebHostingTalk.pl i WHT.pl.

Wybór usług Aruba Cloud Backup przez WebHostingTalk.pl i WHT.pl był podyktowany dynamicznym rozwojem działalności forum i został poprzedzony wnikliwą analizą potrzeb oraz dostępnych rozwiązań. „Rosnąca liczba wątków poruszanych na forum, a w konsekwencji ciągły przyrost danych, jakie gromadzą serwisy, skutkują coraz większymi wymaganiami wobec rozwiązań do backupu i odtwarzania danych” – podkreśla Bartosz Gadzimski. Przed migracją usług związanych z tworzeniem i przywracaniem kopii zapasowych serwisy WebHostingTalk.pl i WHT.pl były chronione m.in. za pomocą prostych skryptów do tworzenia kopii. Testowano także rozwiązania dostawców komercyjnych. „Zdarzało się, że backup i odtwarzanie kilkunastu gigabajtów danych przysparzały nam problemów, co skutkowało czasową niedostępnością niektórych funkcji czy nawet całego serwisu” – wspomina Bartosz Gadzimski.

Przeprowadzone przez zespół administratorów WHT analizy pokazały, że narzędzia wchodzące w skład oferty Aruba Cloud nie tylko pozwalają na zapewnienie oczekiwanego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa serwisów, ale także umożliwiają zautomatyzowanie procesów związanych m.in. z zarządzaniem kopiami zapasowymi. Duże znaczenie miały też szerokie możliwości konfiguracji usług chmurowych firmy Aruba.

„Backup w chmurze przekonał nas do siebie połączeniem oferowanego bezpieczeństwa z elastycznością konfiguracji i obsługi. Pozytywnie oceniamy dotychczasowe funkcjonowanie usługi, jej automatyzację, szybkość działania oraz wsparcie działu technicznego” – podsumowuje Bartosz Gadzimski.

Najważniejsze cechy usług Aruba Cloud Backup:
• łatwość konfiguracji, a także tworzenia, zarządzania i przywracania kopii zapasowych,
• możliwość zautomatyzowania wykonywanych działań,
• wysoki poziom bezpieczeństwa (szyfrowanie danych podczas transferu i po ich zapisie),
• duża szybkość działania (dzięki zaawansowanej deduplikacji, kompresji i optymalizacji wykorzystania łączy),
• niskie koszty usług, nawet w przypadku dużej ilości kopii,
• uniwersalność zastosowania (m.in. obsługa serwerów fizycznych, wirtualnych, chmurowych oraz stacji roboczych).
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *